Ontwerp vaste trappen Waalkade Tiel is klaar

Door Bert Leenders op woensdag 19 april 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws. Montage foto van 1 van de 2 trappen van 19 m1 breedMontage foto van 1 van de 2 trappen van 19 m1 breed

Een vervolgstap na de ingebruikneming van cultuurcentrum Zinder  is het herinrichten van de Waalkade. Het grote middenterrein is nu voor een groot deel verhard en in gebruik als parkeerterrein. Een kleiner deel aan de Waalzijde is met gras bedekt. Dat hele terrein gaat omgevormd worden tot een mooi en gezellig ogend evenemententerrein maar ook als recreatief verblijfsgebied en speelterrein.. Op de Waalkade moet het in de toekomst goed en gezellig toeven zijn voor inwoners en bezoekers van de stad. Geen gemakkelijke opgave voor de gemeente omdat het terrein bij hoogwater ook dienst doet als wateropvang en een rol speelt bij de snelle doorstroom van rivierwater. Daarom kijken ook andere overheidinstanties zoals Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland kritisch naar de plannen. Die plannen zijn nog volop in ontwikkeling. Dit jaar wordt al een belangrijke stap gezet. De aanleg van een trap, of liever drie trappen op het stuk van de Waterpoort tot aan de Veerweg om gemakkelijk en veilig van de Havendijk – Waalstraat op het evenementen- en recreatieterrein te komen. Bij elkaar worden de drie trappen ongeveer 40 meter breed, 2x 19 mtr en 1x 2 mtr. Dat is nodig om bij Appelpop moeiteloos de massa’s mensen te kunnen verwerken. De trappen krijgen een sfeervolle signaalverlichting en een speelse uitstraling.

Het liefst had wethouder Melissen de trappen dit jaar voor Appelpop aangebracht willen zien. Dat gaat niet lukken. De trappen zijn zo ontworpen dat de hellinghoek klein is. Daarvoor moet de zogenaamde groene wal minder steil gemaakt worden. Daar is een flinke hoeveelheid grond voor nodig, die tijd nodig heeft om in te klinken. Daarom worden er dit jaar nog een keer voor Appelpop tijdelijke trappen gebouwd. De kosten hiervan komen ten laste van het budget voor de herinrichting van de Waalkade en  niet ten laste van het evenementenbudget. Behalve trappen komt er ook een zitrand en ter hoogte van de Waterpoort een hellingbaan. Daardoor wordt de kade goed bereikbaar voor rolstoelen, scootmobielen en rollaters. Bij de keuze van de capaciteit van de trap heeft de veiligheid een belangrijke rol gespeeld. Volgens berekeningen kunnen  tienduizenden mensen het terrein in een noodsituatie binnen negen minuten via de trappen verlaten.  Met de aanleg van de trappen en hellingbaan wordt direct na Appelpop begonnen. Bij de aanleg moet de omgeving van de trappen al autovrij zijn.

De afbeeldingen tonen een beeld van de huidige situatie en een impressie van de nieuwe trap volgens tekeningen van de gemeente Tiel.

Volgend jaar wordt een volgende stap gezet. Dan wordt de kade- of keermuur opgeknapt,  tweehonderd parkeerplaatsen aangelegd aan de oostkant van de Waalkade en komt er een brede boulevard. Voor de camperplaatsen wordt een plek gezocht aan westzijde van de kade. 

Voor de hele herinrichting van de Waalkade is vier miljoen euro beschikbaar. Het geld komt uit de gemeentekas en een bijdrage van de provincie.

zie ook:  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/inloopbijeenkomst-voorlopig-ontwer…

Voor meer items toets in het zoekvenster:  waalkade

Tekening gemeente TielTekening gemeente TielTekening gemeente TielTekening gemeente TielTekening gemeente TielTekening gemeente TielDe bestaande trap voor de WaterpoortDe bestaande trap voor de WaterpoortLinks de noodtrap tijdens AppelpopLinks de noodtrap tijdens Appelpop

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights