Nieuws van en over de gemeente Tiel, editie 15 februari 2018

Vijverterrein

In deze editie vindt U onder meer informatie over een nieuw woningbouwplan voor het Vijverterrein, de serieuze aanpak van de schuldhulpverlening, subsidie peuterspeelzalen en strop voor parkeerfonds. Ook de kosten voor aanpassingen Lingecollege / Mavo komen aanzienlijk hoger uit

Woningbouwplannen

Evenals Bam wil Groothuis Wonen gaan bouwen op het Vijverterrein. Het bedrijf heeft daar plannen voor 43 grondgebonden woningen op het vroegere terrein van Reuvers. Voordat de eerste spade de grond in gaat, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat moet ook gebeuren voor het plan van de gebroeders Geebel. Die willen drie buitenplaatsen bouwen aan de Passewaaijse Hogeweg. De start van de bouw van beide projecten zal dus nog wel even duren.

Subsidie peuterspeelzalen

Je kind(eren) naar de kinderopvang of naar de peuterspeelzaal brengen kost afhankelijk van het inkomen en een eventuele werkgeversbijdrage een aardige cent. De peuterspeelzaal zou voor veel ouders nog veel duurder zijn wanneer de gemeente ook niet meebetaalde. Tiel heeft 11 peuterspeelzalen. In 2016 kregen die in totaal bijna 900.000 euro subsidie van de gemeente.

 

Meer aandacht voor schuldhulpverlening

Veel Tielenaren hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij leven in armoede en het lukt vaak niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Dat laatste kan door kosten en rente tot fors oplopende schulden leiden met alle sociale en psychische problemen van dien. Daarom heeft de gemeente in 2017 de schuldhulpverlening een hoge prioriteit gegeven. Sinds kort zijn er geen wachttijden meer voor een gesprek van inwoners, die bij de gemeente aankloppen om hulp bij financiële problemen. Indien dat een oplossing kan zijn, wordt er doorgaans binnen drie maanden een schuldregeling aangeboden. Die biedt uitzicht op een schuldenvrije toekomst op termijn. De gemeente werkt ook samen met de Rabobank. Die helpt mensen via een zogenaamde budgetrekening om hun uitgaven beter in kaart te krijgen en te beheersen. Al 16 gezinnen hebben zo’n rekening. Mozaiek en STMR kunnen helpen om de financiële administratie op orde te krijgen. Tot slot zijn er een aantal regelingen waar onder voorwaarden voor bepaalde doelen gebruik van gemaakt kan worden. Denk aan schoolmateriaal voor de kinderen, lidmaatschap van een sportclub of gratis les bij Zinder cultuur.

 

Tandje extra nodig om te voldoen aan de afspraken van het energieakkoord van Parijs.

Slechts 2 % van de energie die in Tiel gebruikt wordt is hernieuwbaar. Dat moet zo snel mogelijk 15 % worden. Veel werk dus voor bedrijven, inwoners en de gemeente zelf. Gelukkig zit er wel het een en ander in de pijplijn en scoort Tiel goed wanneer het gaat om de beleidsinspanningen om het doel te halen. Nu het harde resultaat nog.

Zonnepanelen op Zinder

Strop voor parkeerfonds en andere tegenvallers

Wethouder financiën Laurens Verspuij krijgt in de nadagen van zijn wethouderschap, op eens te maken met flink wat tegenvallers.  De Waalkade flink wat meer gaat kosten en dat ook de bouwkosten voor projecten die op stapel staan flink hoger lijken uit te gaan vallen. De cijfers van de kosten van jeugdzorg over 2017 zijn nog niet bekend, maar voorzichtig rekent het bestuur er opnieuw op dat het rijksbudget niet voldoende zal blijken. Bij dat alles komt nu een nieuwe tegenvaller. De belasting dienst gaat BTW heffen over de parkeeropbrengsten van de terreinen waar via kentekenvermelding geparkeerd kan worden. De logica daarvan is moeilijk te snappen omdat andere parkeergelegenheden buiten de BTW-heffing vallen. Het kost de gemeente wel 240.000 euro op jaarbasis. De wethouder studeert nog op de vraag of in beroep gaan enige zin heeft.

Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte blijkt dat de bouwkosten in korte tijd aanzienlijk gestegen zijn.  Onder meer de geplande nieuw- en verbouw van onderdelen van het Lingecollege / Mavo zullen flink meer geld gaan kosten. De raming van 18 miljoen is bijgesteld naar 23 miljoen.

Bouwbord Mavo Lingecollege

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights