Nieuws

Geen vrij parkeren

 Na lange disputen is woensdagavond in de gemeenteraad van Tiel een voorstel van de VVD en het CDA verworpen om in december de bezoekers van Tiel gratis parkeerruimte aan te bieden. Alleen ProTiel steunde de motie. D66, PvdA en tot veler verrassing ook de PvdB voelden niets voor het experiment.

 
 

Gratis parkeren

In zijn vandaag verschenen nieuwsbrief gaat prof dr Cor Molenaar in op de steeds duidelijker wordende noodzaak om voor winkelcentra vrij parkeren in te voeren. Hij is in overleg met gemeentebesturen om bij wijze van proef gedurende de gehele maand december gratis parkeren in te voeren. Ook in Tiel ?

 
 

Pagina's