Terugblik op week 21 (18 – 24 mei) in Tiel

Terwijl ik dinsdag naar de vergadering van de commissie ruimte keek, moest ik denken aan het uit de kringen van Zonnekoning Lodewijk de Veertiende afkomstige gezegde: ‘Après nous le déluge’, of te wel ‘Na ons de zondvloed’. Wat was het geval?

In de raadszaal werden de plannen voor het autoluw maken van de binnenstad toegelicht door de ambtenaar die er al maanden aan werkt. Dat deed hij prima, complimenten. Dat compliment geldt overigens voor veel van zijn collega’s. Presenteren kunnen ze, die Tielse ambtenaren.

Later op de avond kwam de autoluwe binnenstad terug als agendapunt. Dat begon met inspreker Margriet van Heesch, voorzitter van de vereniging voor centrumwinkeliers Hart van Tiel. Zij hield een vurig pleidooi om voor het plan te stemmen. Dat zou het centrum aanzienlijk aantrekkelijker maken, waardoor er meer bezoekers naar het winkelcentrum komen. Dat was hard nodig want menige binnenstadondernemer staat het water aan de lippen. Daarom haakte Hart van Tiel al eerder aan bij de landelijke actie om consumenten te bewegen meer lokaal te kopen. Vrijwel iedereen betreurt de winkelleegstand in onze steden en dorpen. Maar de oplossing ligt bij u en mij als consument. Koop zo veel mogelijk in de eigen regio. U kunt zien en voelen wat u koopt, u krijgt doorgaans een goed en persoonlijk advies, het is vertrouwd en u bent verlost van al die digitale aanbiedingen die u aanzetten om onnodige prullen te kopen.

Maar terug naar de behandeling van de autoluwe binnenstad in de commissie ruimte. Wim de Boer (PvdB) vond het een uitstekend plan dat zo snel mogelijk uitgevoerd moest worden. Dat vonden alle andere fracties ook . Maar die hadden wel wat meer vragen en opmerkingen. Zo vonden verschillende partijen het openstellen voor auto’s van het nu afgesloten deel van het Hoogeinde en de Hoogeindsestraat en daar parkeerruimte mogelijk te maken discutabel. Veel volgers van de Tielenaar waren getuige hun reactie op de facebookpagina van de Tielenaar op mijn informatieve artikel over een autoluwe binnenstad trouwens ook. Ook mij lijkt het geen goed onderdeel van het plan. Er is een flink parkeerterrein bij het Burgemeester Hasselmanplein op iets meer dan 100 meter afstand van de verswinkels en een stukje lopen is gezond. Misschien zou het fietsen op dit brede verlengde van de Waterstraat wel kunnen en zou midden op de weg een royale fietsstalstrook kunnen komen. Want het fietsen heeft de toekomst.

Veel moeite hadden verschillende fracties met het steken van veel tijd en geld in het maken van gedetailleerde plannen, terwijl het allerminst zeker is of het plan door gebrek aan geld uitgevoerd kan worden. Zelf denk ik dat vrijwel vaststaat dat het geld voor het groen en dorpsachtig inrichten van de looproute van de parkeergarage via de Westluidensestraat en de Damstraat er gewoon niet is. Dat geld ook voor allerlei andere maatregelen zoals kort parkeren bij de ingangen van het autoluwe gebied en het aanpassen van de Oliemolenwal zodat daar het autoverkeer kan doorrijden terwijl vrachtauto’s goederen voor de winkels lossen en nog verschillende andere wensen. Tiel heeft een vervelend track record bij het overschrijden van budgetten voor bouwplannen, het verknoeien van kapitalen aan het voorbereiden van plannen die niet of vele jaren later uitgevoerd worden en het niet halen van geplande bezuinigingen. Denk alleen maar eens aan de eerste fase van de Waalkade en er staan ongetwijfeld nieuwe tegenvallers in de wachtrij. Ik acht de kans groot dat de provincie straks gaat zeggen dat het autoluwe plan prachtig is, maar dat het wel in de luwte moet blijven. In dat geval zijn er wel weer tientallen duizenden euro’s besteedt aan ambtelijke voorbereidingskosten en advieskosten.

Woensdag 27 mei bespreekt de gemeenteraad het plan. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat verlopen.

Bij de discussie over het autoluwe plan, bleek dat het college niet weet hoe rijk of arm de gemeente precies is. Ik vind het meer dan raar dat de gemeente eind mei 2020 nog steeds niet weet hoe 2019 in financieel opzicht verlopen is. Besturen zonder te weten wat er in je portemonnee zit is bijna hetzelfde als het besturen van een schip op zee zonder kompas, radar of satelliet navigatie. Het moet toch niet moeilijk zijn om een redelijke prognose te geven. Als dat nu nog niet kan, wordt het tijd om eens kritisch naar de inrichting van de gemeentelijke administratie en organisatie te kijken.

Dat was het voor deze week. Natuurlijk gebeurde er nog veel meer in Tiel en de regio. Daarover leest u zonder een persoonlijke inkleuring in andere bijdragen op de Tielenaar en in de eerstkomende bijdrage: ‘Nieuws van en over de gemeente Tiel’.

Reacties zijn gesloten.