Reactie op reacties

Kort geleden schreef ik onder de titel ‘Het worden spannende maar ook interessante verkiezingen’ een artikel over de gemeenteraadsverkiezingen in Tiel van deze week. Daar werd op de sociale media flink op gereageerd. Voor mij reden om op enkele opmerkingen via deze bijdrage te reageren.

Op de reacties op de inhoud ga ik niet in. Boven het artikel staat dat het een opiniestuk is. Dat betekent dat ik op persoonlijke titel mijn beelden over de politieke partijen heb opgeschreven. Deze beelden zijn gebaseerd op het nauwlettend volgen van nagenoeg alle gemeenteraad- en commissievergaderingen in de achterliggende vier jaar, het doornemen van de bijbehorende stukken en informatie en oordelen van Tielenaren over wat er binnen de lokale politiek gebeurt. Geen feiten dus maar een persoonlijk oordeel op basis van waarnemingen, persoonlijke interpretatie en meningen van een aantal anderen. De bijdrage is geschreven zonder overleg en betrokkenheid van anderen.

Een ander punt is de suggestie dat er op het gemeentehuis druk op mij uitgeoefend zou zijn om het artikel te wijzigen. Sommigen concluderen zelfs dat de gemeente de persvrijheid met voeten treedt. Dat is niet het geval. Wel is het zo dat je een telefoontje van de gemeente kunt verwachten wanneer er in een artikel over gemeentelijke onderwerpen onjuiste informatie staat. Dat was het geval bij dit artikel.

Wat speelde er?

Vertrouwend op mijn geheugen schreef ik dat de Partij van de Burgers bij de verkiezingen in 2018 van drie naar acht zetels sprong. Wethouder Groen attendeerde mij er in een telefoongesprek op dat dit van vier naar acht zetels moest zijn. Tevens vertelde hij dat hij zich ook ergerde aan het vele vertrouwelijk vergaderen. Hij zei ongeveer: “Ik heb er verschillende keren voor gepleit om het vergaderen achter gesloten deuren te beperken. Maar vaak kun je niet anders omdat je leveranciers van werk of diensten niet wil informeren. Daarnaast kan een verkennend overleg over een gevoelig onderwerp noodzakelijk zijn om uiteindelijk tot een voorstel te komen dat in het openbaar behandeld kan worden. De wethouder vertelde ook dat hij had laten turven of er de laatste raadsperiode meer in het geheim vergaderd was dan de periode daarvoor. Dat bleek zelfs wat minder te zijn. Mijn indruk was anders, maar omdat ik geen cijfers had, heb ik besloten naast het aanpassen van het zetelaantal ook mijn stellige uitspraak over het veel vaker achter gesloten deuren ietsje minder concreet te maken met behoud van de oorspronkelijke strekking.

Het is in het verleden wel eens vaker gebeurd dat ik van de gemeente of door anderen geattendeerd werd op een onjuistheid. Wie veel schrijft maakt wel eens een misser. Wanneer het om pertinente fouten gaat dan corrigeren we dat zo snel mogelijk. Dat doe ik ook wanneer ik na plaatsing een spellingfout of een onduidelijke of kromme zin ontdek. Wanneer het inhoudelijke wijzigingen betreft zullen we voortaan zoals nu gebeurd is, de wijziging onder het artikel vermelden.

Bert Leenders

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights