Voormalig winkelcentrum Kwelkade Tiel wordt gesloopt

Het voormalige winkelcentrum verdwijnt de komende weken samen met de bijbehorende twee woningen onder de sloophamer. Op dit moment wordt het asbest aan en in het pand verwijderd. De sloop betekent niet dat er ook ogenblikkelijk gebouwd gaat worden. Vaststaat dat er woningen komen. Maar hoeveel dat er worden en of dit hoogbouw of grondgebonden woningen worden is nog niet duidelijk. Daarover voert de eigenaar, de in Almere gevestigde Bun Projectontwikkeling, oriënterende gesprekken met de gemeente. Wanneer dat in een concreet plan resulteert is er nog een lange weg te gaan van het maken van een ontwerp, overleg met omwonenden en de vergunningsprocedure, waaronder de wijziging van het bestemmingsplan. Bun is sinds december 2021 eigenaar en de laatste gebruiker Aldi is in 2020 naar het nieuwe winkelcentrum Westlede vertrokken.

Niettemin is wethouder Ben Brink blij met de sloop. De wethouder: “Fijn dat de opstallen op het terrein gesloopt worden. Zowel van de Ophemertsedijk als vanaf de Kwelkade biedt het gebouw een troosteloze aanblik.

video:

John van Mil, oud-voorzitter van de Vereniging Senioren Appartementen Tiel heeft wat gemengde gevoelens bij de huidige ontwikkeling. Onze vereniging is vanaf 2016 bezig om voor onze toen dertig leden via het model Collectief Particulier Opdrachtgeverschap woonruimte te ontwikkelen. Uitgangspunt was daarbij dat ieder lid een woning krijgt die zoveel mogelijk tegemoet komt aan zijn of haar persoonlijke wensen. Die woningen moesten volgens onze plannen levensloopbestendig zijn en natuurlijk energieneutraal. Meer dan 80% van onze leden waren Tielenaren. Ik meen dat er vier of vijf leden buiten Tiel woonden. We hebben in de loop der tijd vijf locaties onderzocht en kwamen uiteindelijk uit bij het terrein aan de Kwelkade. Op dit moment leidt de vereniging een slapend bestaan, maar meer dan twintig leden hebben nog steeds belangstelling voor een woning waarin ze een flinke inbreng kunnen hebben wanneer het gaat om grootte en indeling. Het bestuur wil daarom graag met de projectontwikkelaar in gesprek om de mogelijkheden op het voormalig terrein van winkelcentrum Kwelkade voor onze vereniging te bespreken.”

Wethouder Brink heeft ondertussen bij de projectontwikkelaar een goed woordje gedaan voor de nu slapende Vereniging Senioren Appartementen Tiel, die maar zo weer actief kan worden.

fotoalbum:

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights