College maakt balans op; terugblik op de resultaten van de afgelopen raadsperiode

Tiel in Balans’ is de naam van het coalitieakkoord dat de Partij van de Burgers, VVD en PvdA samen na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 sloten. Nu het einde van de huidige ‘Tielse regering’ nadert maakte het college de balans op. Met “We denken dat Tiel er beter voorstaat dan een jaar geleden” geeft het college in de inleiding een samenvattend oordeel. In het 28 pagina’s tellende document wordt uitvoerig teruggekeken op de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar. Er waren tal van hoogtepunten maar ook dieptepunten.

Het beeld van de stad verbeterde

In de afgelopen vier jaar werd er binnen de stadsgrenzen veel gebouwd. Denk aan winkelcentrum Westlede, Vijverterrein, De Esdoornstraat / Meidoornstraat, Lingedijk, Beursplein en dan zijn er nog een aantal kleinere projecten. In totaal gaat het om maar liefst 600 nieuwgebouwde woningen of woningen die in aanbouw zijn. Omvangrijke plannen liggen gereed voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan. Wat ook bijdroeg aan een beter beeld is de verbetering van de Waalkade. De plannen om de buurten 9,10 en 11 te gaan bouwen en de rondweg in Passewaaij echt rond te maken kregen wel aandacht maar resulteerden nog niet in concrete plannen. Om het achterstallig onderhoud van de wegen aan te pakken is er extra geld uitgetrokken. Een aantal wegen is al aangepakt en de komende jaren zullen we regelmatig de omleidingsborden tegenkomen omdat de weg een opknapbeurt krijgt.

Een selectie van de overige ‘stenen’ punten

Een belangrijke mijlpaal was de bouw en ingebruikname van het nieuwe zwembad Waalslag. De verplaatsing van de coffeeshops bleek een lastig dossier. Maar het college verwacht dat er dit jaar voor de zomer besluiten kunnen worden genomen. Ook het project ‘anders wonen’ had veel voeten in de aarde. “Iedereen vindt deze voorziening belangrijk, maar dan niet bij mij in de buurt” was het terugkerende probleem. Maar uiteindelijk is de meest geschikte plek gevonden en kan gewerkt worden aan de uitvoering.

De bouw van een nieuwe Mavo werd deze raadsperiode voltooid. Ook de havo-vwo afdelingen van het Lingecollege kreeg een fraaie en energiezuinige nieuwe huisvesting op het eigen terrein aan de Heiligestraat. Voor de nieuwbouw van de VMBO-afdeling zijn concrete plannen gemaakt. Niet van steen is de Vlindertuin. Een particulier initiatief waar maar weinig Tielenaren niet enthousiast over zullen zijn.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Corona eiste een flink deel van de raadsperiode veel aandacht van de gemeente en belemmerde ook de goede voortgang van een aantal projecten.

Het college is blij met de ontwikkeling dat steeds meer inwoners initiatieven nemen om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Vaak zijn dat ogenschijnlijk kleine zaken die belangrijk zijn voor wijken en buurten. Stappen werden gezet op het gebied van schuldhulpverlening, het vriendelijker maken van Tiel voor dementerenden, de acceptatie van LHBTI-ers, aandacht voor eenzaamheid en het realiseren van een jongereninloop en diverse plannen en activiteiten om de vitaliteit, gezondheid en weerstand van de inwoners te verbeteren. Heel bijzonder was de overigens niet in de terugblik genoemde opening van het Sociaal Plein aan de Dr. Schaepmanstraat.

Tot slot

Het voert te ver om alle verdere ontwikkelingen, gemaakte plannen en mijlpalen te noemen. Daarvoor verwijzen we u naar de website van de gemeente Tiel. Zoek daar op ‘Tiel in Balans’. Conclusie is dat er door samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente de afgelopen vier jaar veel aangepakt is en dat dit vaak resulteerde in mooie resultaten. Tussen de regels door kun je lezen dat het proces om de inwoners meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen leefomgeving, dat jaren terug gestart is, vruchten begint af te werpen. Bij een flink aantal projecten vooral op het gebied van samenleving is het effect van inspanningen moeilijk te meten. Daarover vinden we in de terugblik slechts een overzicht van wat er gedaan is en niet wat het effect was.

zie:  https://www.tiel.nl/terugblik-op-het-coalitieakkoord-2018-2022-tiel-balans

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights