Oude Bekenden 38: Neerijnens burgemeester van de oude stijl en stempel

Sidney Jack Wijnperle, mr. Sidney Jack Wijnperle om precies te zijn, overleed in zijn woning in Ochten op eerste kerstdag van 1987. Wijnperle was burgemeester van de juist heringedeelde gemeente en werd 59 jaar. De in Barcelona geboren Wijnperle kreeg een hartstilstand, en naar verluidt was hij juist aan het luisteren naar Das klagende Lied van Gustav Mahler.

Helemaal onverwacht kwam dit hartfalen niet, hij was al enige tijd ziek thuis als gevolg van een hartinfarct en had tijdens zijn opname in het Radboudziekenhuis de raad gekregen een hartoperatie te ondergaan. Wijnperle had in de regio een lange staat van dienst. Hij werd in 1979 geïnstalleerd als waarnemend burgemeester en werd een jaar later burgemeester. Zijn voorganger was de in die contreien legendarische Westerbeek van Eerten.

Minder bekend was echter dat deze wat vormelijke en zeker erudiete burgmeester geruime tijd in Tiel heeft gewoond. In die stad maakte hij acht jaar deel uit van de gemeenteraad en was hij vier jaar wethouder. Zijn woning stond aan de Burgemeester Van Welderenstraat, de parallelweg van de Teisterbantlaan.

Wijnperle was ook goed ingevoerd in het provinciehuis, altijd een voordeel voor een burgemeester. Hij was immers als PvdA-man zestien jaar verbonden aan het provinciebestuur, werd fractievoorzitter en was ook acht jaar gedeputeerde.

In de raadsvergaderingen was Wijnperle, een beminnelijk en scherpzinnig man, hij studeerde fiscaal recht, en streng dirigent van de discussie. Hij was, voor die jaren, zelfs wat op het vormelijke af. Een stemming in de raad, of een unaniem genomen besluit werd door hem niet afgedaan zoals tegenwoordig: met een hamerslag en de uitspraak ‘aldus besloten’.

Deze burgemeester gebruikte wetsdienarentaal: bij hem werd een besluit altijd ‘bij dezen gearresteerd’. Begin jaren tachtig sprak hij zich uit tegen het plaatsnemen van niet-raadsleden in raadscommissies, tijdens beraadslagingen over nieuwe raadsreglementen. Die commissies zouden er minder gewicht door krijgen, was zijn mening. “Niet nodig en zelfs schadelijk”. Als PvdA-er eigenlijk een wat conservatieve bestuurder dus.

Wijnperle bleek geliefd: zijn begrafenis en de daaraan voorafgaand gehouden bijeenkomst in dorpshuis De Koeldert in Waardenburg werden massaal bezocht. Deze opmerkelijke bestuurder ligt begraven op het kerkhof bij het Parkbos in Neerijnen.

Reacties zijn gesloten.