Waterberging Spoorsingel Midden

Tiel, 02 juli 2015
Er is een inloop bijeenkomst geweest bij WSRL over de plannen voor Spoorsingel midden. Dit middendeel tussen Grotebrugse Grintweg en Westroijensestraat gaat in 2015 van start. In dit gebied zal waterberging gerealiseerd worden. Vanaf dit doel op de speelplaats thv de Eiklaan zal een steeds breder wordende watergang worden aangelegd. Ook wordt ruimte gereserveerd voor een langzaam-verkeerroute. De aanleg van de Spoorsingel is een onderdeel van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’