Kolommetje: Gen

Aan deze tafel zitten een aankomend filmproducente en een restaurateur in de dop. Het zijn Casper en Kirsten van Hesteren, telgen uit een illuster Tiels ondernemersgeslacht. Hun broer Gilles was niet thuis toen deze foto werd gemaakt in het grote pand met zijn ruime vertrekken aan het St. Walburg, dat juist een enorme verbouwing achter de rug had. Vader Haik zie je rechts, links zijn toenmalige partner Marjan Bonouvrié. Die laatste kwam ik tegen in de tijd dat er nog zeer regelmatig kindermusicals werden geproduceerd door een partij liefhebbende onderwijzers en onderwijzeressen, een bevlogen componist en een even betrokken dirigent. Idem Dito heette die club, die een eerbiedwaardige reeks voorstellingen voor elkaar bokste, waardoor menig schoolkind de liefde voor acteren op het podium, muziek, dans of zang opdeed. En als ik me niet vergis waren er een aantal kinderen die ermee verder zijn gegaan, ze deden dat als amateur, in de Stalluremusicals, en tegenwoordig nog in de producties van Elstars, waar Marjan weer aan meedoet. Maar ik weet ook dat een paar schoolkinderen er hun beroep van maakten, op te treden nadat ze er beroepsopleidingen voor gingen volgen. Triest alleen dat die talenten in Tiel niets meer te zoeken hadden en naar elders verhuisden. Ik heb het al vaker gezegd: de jeugd is het belangrijkste exportartikel van deze gemeente. Alle pogingen een wat gevarieerder bevolking in de stad te houden ten spijt –en daar heeft het gemeentebestuur écht zijn best op gedaan-.

Casper en Kirsten hebben hun creativiteit overigens niet van een vreemde, vader Haik is een gepokte en gemazelde drummer, die ik menigmaal zag optreden in de band van mensen die gewoon voor de pret met elkaar covers speelden en dat nóg wel eens doen. De Funband is op feesten en evenementen in de buurt dan ook een gekend fenomeen. Casper bleef dicht bij huis, hij heeft zijn bedrijven Jus, Olijf en De Beurs aan het Korenbeursplein. En geloof me, een restaurant draaiend houden of een filmproductie opzetten is kunst- en vliegwerk waar je een bijzonder gen voor moet hebben. Dat heb je meegekregen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights