West Betuwe, onze nieuwe grote buurgemeente komt er aan; een update

Wat zijn de wensen van de inwoners van de nieuwe gemeente West Betuwe en wat zijn hun wensen voor het eigen dorp? Dat staat allemaal in een fraai vormgegeven en toegankelijk Bidbook. 28 november werd het in Haaften gepresenteerd. Ondertussen is Harry Keereweer (69 jaar, PvdA) benoemd tot waarnemend burgemeester en is de formatie van een eerste college in volle gang.

Burgemeester Harry de Vries overhandigt het eerste exemplaar van het bidbook aan de ´geestelijke´ vader van het boek , Bas Verbruggen van adviesbureau BügelHajema.

Het bidbook bevat de visie van de bewoners op de gezamenlijke toekomst en is een niet te veronachtzamen inspiratie- en beleidsbron voor het bestuur van de nieuwe gemeente.

In het boek staat per kern wat de bewoners aan acties en aandachtspunten van de gemeente verlangen, maar ook wat zij in hun directe woonomgeving koesteren. Wat er moet blijven en liefst nog uitgebouwd moet worden. Alle grote en kleine wensen samen vormen een lange lijst die volgens een ruwe berekening 4,5 miljoen euro gaan kosten. Dat zal op heel korte termijn niet allemaal kunnen en veel zal nog lang een wens blijven. Maar er is ook veel klein fruit, zoals een afvalbak of blikvanger plaatsen, kapotte bermen het opknappen van een speeltuin, vracht- en landbouwverkeer weren uit enkele straten en het verplaatsen van een bushalte. Die kosten niet veel geld en het nieuwe gemeentebestuur kan er mee scoren. Verder verwachten de inwoners dat het nieuwe bestuur en ambtenarenkorps bereikbaar, meedenkend, helpend en faciliterend is.

Gemeenschappelijk

Gemeenschappelijk in de wensenlijstjes per dorp is: een goede bereikbaarheid van de gemeente, koester bestaande ontmoetingsplekken, zorg goed voor de openbare ruimte, een goede verkeersveiligheid, het behoud van voorzieningen als winkels, pinautomaten, dorpshuizen, openbaar vervoer, zorgvoorzieningen en voldoende woningen voor de eigen mensen in ieder dorp. Rode draad is het behoud van het eigene van de dorpen. Dorpsgemeenschappen krijgen een naar eigen wens te besteden budget.

Opmerkelijke uitspraken bij de presentatie van het boek

Doekje Terpstra en Anneke Nijhof

Doekle Terpstra, oud voorzitter vakcentrale CNV en voorzitter Uneto-VNI: “Focus je vooralsnog niet te veel op het bijvoorbeeld in Tiel van de grond krijgen van HBO-onderwijs. Veel belangrijker is om de bestaande voortgezette opleidingen in de eigen gemeente te behouden en te verbeteren.

Anneke Nijhoff, conceptontwikkelaar wonen & services: “We zitten niet te wachten op een betuttelende overheid. Maar wel op meedenkers. Maak ook geen speciaal ouderenbeleid. Dé oudere bestaat niet. Lever maatwerk voor iedereen die aandacht en zorg nodig heeft.”

 

SGP koest voor oppositie

De 24 dorpen en de twee kleine stadjes hebben zin en vertrouwen in de fusie. Afdelingen van de dezelfde politieke partijen zijn met uitzondering van de ‘lokalen’ vrijwel probleemloos gefuseerd en hebben veel werk gemaakt van de verkiezingen. De nieuwe raad gaat 10 partijen tellen en ondertussen zijn de eerste stappen naar een coalitie en college gezet. Erg moeilijk hoeft dat niet te zijn. De verkiezingsprogramma’s vertoonden op een punt na slechts minieme verschillen. Dat is de eventuele openstelling van de winkels op zondag. In heel Nederland is de SGP tegen het werken op zondag. Toch zie je dat de partij elders steeds vaker berust in het meerderheidsstandpunt van de overige partijen in gemeenten om winkeliers meer vrijheid te geven bij de keuze om op zondag al dan niet hun winkels te openen. Voor de SGP-onderdelen in de West Betuwe is dat echter nog een station te ver. De partij, die jarenlang een belangrijke speler was in het college van Neerijnen en Geldermalsen heeft nu gekozen voor de oppositiebanken.

 

Harry Keereweer wordt waarnemend burgemeester van West Betuwe

Harry de Vries (Neerijnen) en Jeroen Staatsen (Geldermalsen) wilden allebei nog graag even doorgaan als waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe. Hij heeft hier begrijpelijkerwijze niet voor gekozen. Zowel de raden van Geldermalsen als Neerijnen waren tevreden over hun eigen waarnemer en gunden hen de functie. Dan wordt het lastig kiezen voor de commissaris. Die heeft nu gekozen voor Harry Keereweer. Die wordt per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe. Wanneer er dan nog geen nieuw college gevormd is, is hij dan een aantal weken alleenheerser van West Betuwe.

Keereweer (69 jaar, PvdA) heeft een lange bestuurlijke staat van dienst. Hij was onder meer lid van Provinciale Staten van Gelderland en vervolgens gedeputeerde en daarna waarnemend burgemeester van Groesbeek en Millingen en vanaf januari 2015 waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Groesbeek. De selectieprocedure naar een vaste nieuwe burgemeester kan wettelijk pas na 1 januari 2019 beginnen. Zo’n procedure duurt als regel tussen de zes en negen maanden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights