Derde en laatste bijdrage over de structuurvisie Binnenstad Tiel

Door Bert Leenders op dinsdag 21 februari 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

Horeca

Het college wil de nachthoreca blijven concentreren op het Plein en de Beurs. Het college verwacht dat bezoekers van het centrum steeds vaker een terrasje zullen willen pikken of een hapje willen eten. Horecagelegenheden zorgen ook voor sfeer en verrassing. Daarom is meer rustige (dag)horeca  welkom in de hele binnenstad. Hippe terrasjes op onverwachte plekken dragen kunnen winkelstraten en zogenaamde dwaalstraten aantrekkelijker en levendiger maken. Het college ziet er geen kwaad in wanneer winkels en milieuvriendelijke bedrijven hun klanten in bedrijfspand wat te eten en te drinken aanbieden. Omgekeerd mogen ook de horeca-ondernemers zich op het detaillistenpad begeven. Het college zou graag zien dat een Mac Donald of een KFC (Kentucky Fried Chicken) zich in de stad vestigt.

Bewoners

De nota constateert dat de binnenstad letterlijk en figuurlijk de levensruimte is van de binnenstadbewoners. Zij zijn belangrijk omdat ze reuring geven aan de ruimte, er voor zorgen dat de binnenstad na sluitingstijd van de winkels niet verlaten is, ze zorgen voor klandizie van de aanwezige winkels en extra beleving door goed onderhoud van huis en groenvoorzieningen. Veel binnenstadbewoners ervaren ook de nadelige effecten van het wonen in de binnenstad op het gebied van parkeren, nachtelijk lawaai, lossen van vrachtauto’s  en beperkingen in hun vrijheid  als gevolg van evenementen. Aan deze zaken besteed de nota nauwelijks aandacht, terwijl een prettig leefklimaat belangrijk is om bewoners naar het centrum te trekken.

Cultuur, fruit en water

De culturele instellingen die straks vrijwel allemaal in het centrum gevestigd zullen zijn. spelen een belangrijke rol als publiekstrekker naar het centrum.  Naast Stad van Flipje en Fruitstad  aan de Waal  wordt Tiel ook cultuurstad, Waterstad  en binnenkort ook wellicht weer Hanzestad. De Waal moet bij het centrum betrokken worden en een grotere rol gaan spelen bij recreatie en vermaak. De Waalkade is hiervoor het aangewezen gebied. Ook de mogelijkheden van andere wateren die Tiel in hun greep houden. moet meer benut worden. Het college wacht met spanning op de ondernemer die kano’s voor een vaartochtje  op de stadsgracht gaat aanbieden of daar een sfeervol terras gaat. De Dode Linge wil het college weer tot in het centrum terugbrengen.

Toerisme en recreatie

Het centrum zal als aantrekkelijke huiskamer van de stad een belangrijke rol moeten spelen voor het bezoeken van de stad door inwoners, streekbewoners en toeristen. Het college wil van het centrum een startplaats maken van wandel en fietsroutes door de stad en omgeving. 

 Uit een passantenonderzoek5 in 2011 blijkt dat er tegenwoordig veel minder bezoekers uit de regio komen voor hun inkopen. Het gemak van internet en betere winkelvoorzieningen in enkele dorpen zijn hier de oorzaak van..

De weekmarkten

De weekmarkten op het plein geven sfeer en gezelligheid maar hinderen terrasbezoekers en bezorgen de horeca veel werk door het op- en afbouwen van de terrassen. Daarom gaat het college opnieuw op zoek naar een betere plek voor de weekmarkten. Een idee is om de zaterdagmarkt op het plein te versmallen tot een rij kramen en de kramen verder door te plaatsen richting waterstraat of Kleibergsestraat.

Minder parkeerplaatsen door aanpassing van openingstijden.  

Onderzoekers concluderen dat er aanwijzingen zijn dat het aantal automobilisten die in de toekomst in of bij  de binnenstad willen parkeren zal afnemen. Dat komt naast meer gebruik van de fiets door het schuiven met de winkeltijden. Winkels zullen ’s ochtends later open gaan en ’s avonds langer open blijven. Het zal ook regel worden dat winkels op zondag open zijn.  Aankoopmomenten worden hierdoor beter over de week gespreid. Om het aantal parkeerplaatsen op de Waalkade fors te kunnen verminderen blijven elders wel extra parkeerplaatsen nodig. 

Hieronder nemen wij tot besluit het oordeel over van jongeren en ouderen over de huidige binnenstad. Dit oordeel is een letterlijke weergave van de tekst uit de ontwerpstructuurvisie binnenstad.

Jongeren 

Zeven teams van jongeren (ROC Rivor college – 1e jaars MBO 4 niveau) hebben de binnenstad van Tiel vergeleken met Arnhem, Den Bosch of Utrecht om van daar uit aan te kunnen geven wat zij minder goed of juist goed vinden aan de binnenstad van Tiel.

Beleving

De stad is niet goed verlicht, er ontbreekt sfeer en je ervaart een gevoel van onveiligheid.De binnenstad is niet schoon en in de grachten ligt vaak veel troep. Van het totaal gaat geen uitstraling uit en dat voelt niet goed.Tiel is saai en leeg. Er ontbreekt kleur. De pleinen zijn saai ingericht. Vooral de Varkensmarkt. Het Plein is wel aardig, maar zou veel mooier verlicht kunnen worden. Tiel mag best wel een beetje meer stijl krijgen. Het zou goed zijn als er meer moderne kunst en bloemen in de stad komen.

De jongeren zijn trots op Flipje. Het standbeeld van Flipje is veel te klein. In de binnenstad mag op meerdere plekken aandacht voor Flipje zijn.

Winkelen

Tiel is een meisjesstad. Jongens / mannen kunnen in Tiel niet goed winkelen.

De gevels en etalages van de winkels zijn vaak niet aantrekkelijk. Je wordt niet naar binnengezogen

Ouderen.

Mozaïek Welzijn Tiel heeft in een brainstorm tien 65 plussers laten onderzoeken hoe zij de binnenstad van Tiel ervaren.

Positief: Winkels en voorzieningen dichtbij. Veel winkels goed toegankelijk. Fijn dat je tot 12 uur met een invalidenauto de stad in kan.

Minder positief: Trottoirs zijn niet rollatorvriendelijk (bestrating, reclameborden en vuilnisemmers). Er zijn geen parkeervergunningen voor mantelzorgers. Gemis aan gezellige activiteiten voor ouderen, in het bijzonder op zondag (m.u.v. de koopzondag). Er is zorg over de leegstand (de sfeer loopt achteruit) en zorg over bepaalde winkels die verdwijnen: het tussensegment is er niet meer, wel het hoge- en lage segment.

zie deel 1 :  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/winkelruimte-zal-volgens-structuur…

deel 2 :  http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/parkeren-en-vervoer-de-structuurvi…

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights