Nieuws van en over Tiel en de regio, editie 3 augustus 2020

Corona

In onze regio valt het aantal gevonden nieuwe besmettingen de laatste weken gelukkig erg mee. Maar deskundigen maken zich ondertussen wel zorgen over de komst van een tweede besmettingsgolf. In de landen om ons heen stijgt het aantal besmettingen snel en worden maatregelen aangescherpt. Ondertussen maken deskundigen zich steeds meer zorgen over de komst van een tweede besmettingsgolf. In heel Nederland waren er vorige week meer dan tweeduizend besmettingen, een forse stijging. Die besmettingen bevinden zich vooral in Noord- en Zuid-Holland en West-Brabant maar kunnen maar zo onze kant op komen. Ook het aantal besmettingen van vakantiegangers, die via de vliegvelden terugkeren, vertoont een forse stijging.

Wethouder Kreuk, nu tevens actief als locoburgemeester, maakt zich dan ook flink zorgen over de drukte ’s avonds bij mooi weer op het horecaplein in Tiel. Zij roept iedereen op om zich stipt aan de spelregels te houden. Het gaat daarbij om: Thuis blijven bij klachten; wegblijven of weggaan wanneer het te druk is of wordt; 1,5 meter afstand houden waarbij jongeren tussen de 13 en 17 jaar 1,5 meter afstand moeten houden tot volwassenen en op terras en in cafe’s niet gaan staan maar blijven zitten en tot slot het advies om vooraf te kijken of de horecagelegenheid een reserveringssysteem hanteert en zo ja of er nog plaats voor u is.

Met “Alleen samen krijgen we corona onder controle”, beëindigt de wethouder haar oproep.

Rond het grootste terras is een afscheiding, zodat bezoekers via 2 ingangen het terras en de horecagelegenheid kunnen betreden en de gemeente plaatste plaskruizen op het Plein, zodat niet voor ieder toiletbezoek de terrasbezoeker naar binnen hoeft bij de horecagelegenheid.

 

Willen jullie bidden dat we winnen?

Met deze nieuwsgierigmakende titel begint het Financiële Dagblad van zaterdag 1 augustus een twee pagina’s tellend artikel over de gebedsbijeenkomst op het TEC-terrein in Tiel. Enkele honderden mannen met Turkse wortels begonnen daar ’s ochtends al voor zevenen het offerfeest met een gezamenlijke gebedsdienst op een van de voetbalvelden en de deelnemers vervolgden daarna vanwege de coronadreiging het feest thuis in kleine kring. De Turkse gemeenschap in Tiel bestaat uit 3000 mensen.

Op dit soort dagen is de Ahmet Yesevi-moskee aan de Koornmarkt dan normaal overvol. Dit jaar bleef hij gesloten.

Na afloop van de gebedsbijeenkomst vroeg ad interim voorzitter Johan Verweij of zijn gasten voor TEC gebeden hebben. Alle hulp van boven is zeker het komende seizoen welkom bij TEC. De voetbalclub is het komend seizoen rechtstreeks ingeloot voor deelname aan het hoofdtoernooi voor de KNVB-beker. Dat toernooi begint in oktober van dit jaar.

Toch klein corsofeestje op 19 september

Dit jaar is er ook al weer vanwege het Corona geen fruitcorso. Om de corsokoorts levend te houden wordt er die dag om 13.30 uur in de binnenstad van Tiel in kleine kring een fruitsculptuur onthuld. De onthulling is een bescheiden opmaat naar de 60e editie van het corso van 2021. Corosclubs en de organiserende stichting 4-Stromenland willen dan vanwege het jubileum extra uitpakken.

Agnietenhof krijgt steun van rijksoverheid.

Maar liefst 182.000 euro kan de Agnietenhof tegemoet zien van het landelijke fonds podiumkunsten. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de gemiste inkomsten vanwege het coronavirus. Voorwaarde is wel dat ook andere betrokken overheden samen eenzelfde bedrag voor de Agnietenhof op tafel leggen. Directeur Ruud van Zuilen rekent er op dat ook dat geld er komt. Hij heeft het hard nodig. De provincie heeft uitgesproken de provinciale podia te willen ondersteunen en ook de gemeente Tiel lijkt bereid voor de schouwburg in de buidel te willen tasten.

Veel belangstelling voor wonen op Beursplein

Voor de 104 koopappartementen die gebouwd worden op het Beursplein aan de hoek Nieuwe Tielseweg – Heiligestraat blijkt veel belangstelling. In enkele maanden is al meer dan 80 % van de appartementen verkocht. Makelaar Rick Zeedijk verwacht dat in het derde kwartaal van dit jaar de nodige vergunningen afkomen en dat de bouw dan nog dit jaar kan starten. Eind 2022 zal het complex dan opgeleverd kunnen worden. Zie voor meer info ook onze eerdere publicatie over dit project https://detielenaar.nl/nieuws/2020/03/nieuwbouw-beursplein-grote-vraag-naar-appartementen/

Komende weken weinig bestuurlijke activiteiten

De wekelijkse nieuwsbrief voor de raad van de gemeente Tiel is een belangrijke bron voor het nieuws in deze rubriek van de Tielenaar. Tot 18 augustus zullen we het wegens vakantie van de meeste collegeleden zonder deze bron moeten stellen. Bij afwezigheid van burgemeester Hans Beenakker neemt een van de wethouders zijn taken op het gebied van onder meer orde en veiligheid van hem over. Wethouder Carla Kreuk, is als eerste loco (= plaatsvervangend burgemeester) daarvoor de eerst aangewezen persoon.

Comments
Loading...