Nieuwe huizen achter oude gevels van Vinkenhof Tiel

´Hé, we horen nu helemaal de buren niet meer´

De Vinkenhof (in de volksmond honderd jaar lang het Sint Jozephplein genoemd) is zo mooi gerenoveerd dat de aangrenzende Meidoorn- en Esdoornstraat nu zwaar tegenvallen. Dat kan dan ook het volgende renovatieproject worden. Gelders gedeputeerde (en inwoonster van Tiel) Josan Meijers hoopt dat Tiel zal voortgaan met renovatie.

Wethouder Frank Groen zei dat hij goed geluisterd had naar de gedeputeerde en dat als er een nieuw project komt Tiel op de zelfde provinciale steun kan rekenen als met deze Vinkenhof.

Zaterdagmorgen werd de Vinkenhof officieel geopend door mevrouw Meijers. Van de woningstichting SCW zijn de ruim 80 woningen van de ´Sint Jozeph´ het oudste wijkje. In 1921 werden ze voor bewoning opgeleverd. De pater Eduard Piels had er zich sterk voor gemaakt om iets aan de slechte huisvesting van arbeiders te doen. De scheidslijn tussen de diverse geloven was strikt, de huizen mochten alleen bewoond worden door roomskatholieken. Toen de verhuur echter wat tegenviel (voor nogal wat mensen was de acht gulden per week te veel) mochten ook niet-katholieken een huis huren. Wat een geweldige krachtsinspanning de bouw van het Sint Jozephcomplex was, blijkt uit het feit dat er tussen 1921 en 1945 geen huizen meer gebouwd konden worden – het geld was op.

De oudste sociale woningen in Tiel zijn het niet, dat zijn de huizen van de Nutsstichting (Rode Pannenbuurt). Die werden eerder gebouwd door de Stichting tot Nut van het Algemeen, een landelijke organisatie. De Sint Jozephcorporatie fuseerde eind vorige eeuw met de protestantse Patrimoniumstichting tot de SCW, Stichting Christelijke Woningcorporaties. De andere grote woningstichting in Tiel werd de SVT.

Tijdens de renovatie bivakkeerden de bewoners in wisselwoningen. 70 procent keerde terug in de woningen. Het was uiteraard wennen ook al waren de binnenzijde prachtig gerenoveerd. (Een bewoner – ´Hé, we horen de buren nu helemaal niet meer´). Alleen de oude gevels zijn blijven staan, hoewel er hier en daar wel wat aan verbeterd werd. De duizenden dakpannen werden ook ´opgefrist´.

Velen kwamen op het feestje af dat de SCW zaterdag voor de bewoners bereidde. Zowel de jongste – drie maanden – als de oudsten (Diny Dekkers en Dineke Hijmans-van Wijngaarden, beiden 84) waren present. Er zijn in het verleden nogal wat mensen een paar keer binnen de wijk verhuisd. Of ze gingen elders in Tiel wonen en keerden na enige tijd dan toch weer terug. Zoals het echtpaar dat negen maanden in de verzorgingsflat de Batouwe huisde maar toen toch maar weer terug keerde.

De twee oudste bewoonsters van de Vinkenhof, Diny Dekker en Dineke Hijmans-van Wijngaarden.

Gedeputeerde en inwoonster van Tiel Josan Meijers opent met een druk op de knop het wijkje.

Wethouder Frank Groen (´ik kom uit de bouw´) beklimt een trap om de nieuwe naam tegen de muur te timmeren.

Brochure voor de oudste bewoners

Wijkambassadeurs ontvangen ‘poortdoeken’

SCW brochure over Vinkenhof

Deel van de bewoners en bestuurders voor het ’torentje’ op het Sint Josephplein

zie ook:   https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2016/09/torentje-na-50-jaar-weer-terug-vinkenhof-tiel/

https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2016/08/torentje-vinkenhof-tiel-na-50-jaar-herplaatst/

https://detielenaar.nl/nieuws/2015/07/1ste-drie-woningen-vinkenhof-opgeleverd/

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights