Bouw nieuwe bioscoop Tiel onzeker

Het is uitermate onzeker geworden of het nieuwe bioscoopcomplex op de plaats van de voormalige bibliotheek nabij Zinder op de hoek Koninginnestraat / Kloosterstraat nog gebouwd gaat worden.

Het project zou gebouwd en geëxploiteerd worden door Arcaplex, de exploitant van de huidige metrobioscoop in het Walstraatje / Waterstraat. Arcaplex is een kleine bioscoopexploitatiemaatschappij die behalve in Tiel ook in Spijkenisse een bioscoop met zes zalen exploiteert.

Het initiatief voor de verplaatsing en nieuwbouw van de bioscoop kwam destijds van de exploitant. Zijn plan werd in 2014 enthousiast ontvangen door de gemeente. Een moderne bioscoop paste immers uitstekend bij het nieuwe cultuurkwartier op het Bleekveld, dat toen nog gebouwd moest worden.

In augustus van dat jaar werd dan ook een intentieovereenkomst getekend. Daarna was het lang stil maar in november 2017 werd opnieuw en een concretere overeenkomst getekend tussen Arcaplex en de gemeente. Afgesproken werd toen dat de exploitant de gemeente 300.000 euro zou betalen voor de grond en dat de exploitant het oude bibliotheekgebouw voor eigen rekening zou slopen. Gesproken werd toen over een eigentijds multifunctioneel gebouw met zes zalen en in totaal 800 stoelen. Midden 2019 zou het nieuwe gebouw in gebruik genomen kunnen worden.

Ondertussen is de termijn (1-7-2018) waarop Arcaplex volgens de overeenkomst een palenplan en een aanvraag voor omgevingsvergunning had moeten indienen verstreken. Arcaplex is diverse malen verzocht hierop alsnog actie  te ondernemen. Dit heeft niet geleid tot het indienen van een palenplan of aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hierdoor – zo schrijft de gemeente in de wekelijkse nieuwsbrief – is de overeenkomst komen te vervallen. Het college bezint zich op vervolgstappen.

Waarom Arcaplex (nog) niet in actie gekomen is, is niet bekend. Het lukte ons niet om dit weekeinde meer informatie te verkrijgen. Feit is dat het bioscooplandschap door de technische mogelijkheden om thuis films te bekijken door het aanbod van mediabedrijven als Netfix, KPN en Ziggo en een nieuwe generatie tv-toestellen flink veranderd is. De mogelijkheden voor een rendabele exploitatie van een nieuw complex in een provinciestad lijkt hierdoor een stuk lastiger te zijn geworden.

zie ook:  https://detielenaar.nl/openbare-ruimte/2017/11/overeenstemming-over-bouw-nieuwe-bioscoop-tiel/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights