Oude Bekenden 8: Een echt product van de verzuiling van Nederland

Tielenaar Evert Vermeer, die aan de Nieuwe Tielseweg 7 woonde, werd maar 50 jaar. Hij was een van de harde werkers die om hun idealen de PvdA groot maakten in Nederland.

Hij speelde met name in de wederopbouw van Nederland na de oorlog een grote rol. Vermeer was de zoon van Gijsbert Vermeer uit Tiel, die bekend stond als ‘pliesie’Vermeer, want hij was hoofdagent. Het gezion woonde het langst aan de Nieuwe Tielseweg, maar eerder al aan de Vleeschstraat en een de Heiligestraat.

De jonge Vermeer ging naar de katholiek Mulo en werkte na die opleiding in de boekhouding bij Van Hesteren, en later bij Daalderop. Hij kwam in contact met de politiek toen hij bevriend raakte met Gerard Wanrooij, die aan de kweekschool studeerde en voorzitter was van de Tielse afdeling van de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden. Die geheelonthoudersbond bleek een kweekvijver voor vele socialistische voormannen.

Nadat Evert in dienst was geweest werd hij lid van de SDAP, en van de voorlopers van de PvdA. Aan de kaderschool van de partij gaf hij les in boekhouden, endatzelfde deed hij voor het verbond van vakverenigingen. De tijd was ernaar de arbeiders zo goed mogelijk toe te rusten voor hun strijd om sociale vooruitgang.

De verzuiling bloeide in die vooroorlogse jaren, ieder had zijn eigen stroming of kerk, beide werden vaak gecombineerd. Vermeer was zelfs enige tijd journalist voor het lokale blad De Tielenaar en werkte voor het Volksblad voor Gelderland, een voorloper van de latere Gelderlander.

In 1934 vertrok hij naar Amsterdam om er te gaan werken op het partijbureau, afdeling actie en propaganda. Vermeer ontwikkelde zich tot een bedreven activist en goed openbaar spreker.

Na de oorlog werd hij –hij woonde toen in Naarden- achtereenvolgens regiovoorzitter van de PvdA in Amsterdam, Kamerlid en in 1955 partijvoorzitter. Evert bleef gewoon, in dat opzicht een echte Tielenaar: hij was benaderbaar voor mensen met persoonlijke problemenen hij schuwde niet zijn positie en netwerk te gebruiken om hen te helpen.

In Tiel was hij in de PvdA een grote naam, een voorbeeld, al kenden weinigen hem nog persoonlijk. In zijn nagedachtenis (hij was van 1910 en overleed in 1960) werd in 1967 de Evert Vermeer Stichting opgericht, die buitenlandse studenten helpt hun land op te bouwen. Die vernoeming was een eerbetoon aan de man en de socialist die zelf veel had gedaan om de arbeidende klasse verder te helpen.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights