Drie stegen in Tiel krijgen een naam

Stegen zijn de haarvaten van een stad. Iedereen die de stad te voet doorkruist, weet hoe handig ze zijn om snel van de ene straat naar de andere te komen. Juist voor dat doel zijn de meeste stegen ook ontstaan. In de loop van de eeuwen zijn ze veel gebruikt, maar ook geminacht.

Al jaren geleden is op initiatief van Peter Schipper een Tielse stegenwerkgroep opgericht. Die wist het voor elkaar te krijgen om diverse stegen weer enige allure te geven. Zo werd er in de Korte Nieuwsteeg een herinnering geplaatst aan het daar ooit fameuze cafeetje “Nol in ’t Hol”. In de Marktgang tussen de Markt en het Plein kwam er in 2018 een door jongeren gemaakte muurschildering die verwijst naar de nabije Vismarkt. Ook werd er tot tweemaal toe speciaal een stegenwandeling gemaakt.

Opmerkelijk genoeg hebben sommige stegen wel een naam en andere niet. Enkele stegen worden in de naamgeving zelfs als ‘straat’ of ‘straatje’ aangeduid. Zo is er het Scheidingsstraatje tussen de Waterstraat en de Gasthuisstraat en heeft het steegje tussen de Vleesstraat en de Koornmarkt, dat pas na de Tweede Wereldoorlog ontstond, de naam Klompstraatje.

Het was de stegenkenners van Waardevol Tiel een doorn in het oog, dat andere stegen geen naam hadden en daardoor vaak niet eens als doorgaande route of openbaar terrein worden beschouwd. Daarom deed men bij de gemeente het voorstel om diverse nu nog naamloze stegen van een naam te voorzien.

In drie gevallen is de naam nu door de gemeente ook vastgesteld. Bij één andere bleek de steeg echt particuliere grond te zijn. Maar Tiel heeft binnenkort:

  1. De Brouwerijsteeg. Dat is de steeg die rechts van het Flipje- en Streekmuseum richting Tolhuiswal loopt. Daar waar nu een winkel ligt op de hoek van die steeg en de Kleibergse Straat, stond ooit een brouwerij, later een café. Daarom was de naam ‘Brouwerijsteeg’ al een oude naam die in onbruik was geraakt. Het is overigens ook de enige keer dat er een adres verandert. In die steeg zit namelijk de toegangsdeur van de Tielse Groote Sociëteit. Die heeft tot nu toe het adres Plein 46 (zijkant). Dat wordt nu Brouwerijsteeg 1.

  2. De Poortsteeg. Deze vormt een helaas bijna altijd afgesloten doorgang tussen de Voorstad en de Oude Haven. Op oude kaarten is te zien dat de steeg precies de lijn volgde langs de Tielse stadsmuur naar het bolwerk (ravelijn) bij de Zandwijkse Poort. Daarom gaf Waardevol Tiel de voorkeur aan de naam Ravelijnsteeg. Dat vond men ten gemeentehuize wat te lastig en dus werd het Poortsteeg.

  3. De Synagogesteeg. Deze steeg is de doorgang van de Sint-Agnietenstraat en de Koninginnenstraat. Hier staat nog altijd het pand van de Tielse synagoge die van 1839 tot 1942 werd gebruikt. Tegenwoordig is hier een moskee in ondergebracht.

Al met al is het weer een leuke uitbreiding voor de historische blik op de Tielse binnenstad.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights