Terugblik op Tiel in 2018: water natuur en weer

De komende dagen kijken we in enkele artikelen terug op wat er in Tiel gebeurde in 2018. We kiezen daarbij voor een thematische aanpak. In deze eerste bijdrage gaat het om water, natuur en het weer.

Mooie zomer maar wel extreem droog

Het was extreem droog in 2018. In de lente , zomer en herfst viel er tot begin december nauwelijks regen. Naar mate de zomer vorderde daalde het grondwater en het waterniveau in de Waal tot een historisch laag niveau.

Maandenlang moesten de schepen met minder vracht varen. Dat leidde tot een ongekende drukte op de Waal want er waren veel meer schepen nodig om de vracht te vervoeren.

De nevengeul van de Waal in de wetlands bij Passewaaij viel al snel droog en dat bleef zo tot begin december. Wekenlang zag je de koeien zelfs grazen in de waterloop. Het waterschap, dat onder normale omstandigheden vooral bezig is met waterveiligheid en waterafvoer moest dit jaar alles op alles zetten om de watergangen zo goed mogelijk met water gevuld te houden.

Een van de maatregelen was het pompen van water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de watergangen. Tijdelijk werd ook een verbod op het overdag besproeien met oppervlaktewater ingesteld.

De vele mooie dagen zorgden ervoor dat de terrasexploitanten in Tiel goede zaken deden. Voor veel winkeliers was het mooie weer een belemmering om volop te profiteren van de aantrekkende economische groei.

In december is het waterpeil in de Waal al weer flink gestegen en kunnen de schepen weer vol geladen worden. Voor het bereiken van een normaal grondwaterpeil zal het in 2019 nog veel moeten regenen.

Nieuwe natuur in de Heesseltsche Uiterwaarden

Het werk is bijna gedaan. In 2019 kunnen de Tielenaren volop genieten van een prachtig nieuw en uitgebreid natuurgebied, de Heesseltsche Uiterwaarden. Het gebied loopt van Heesselt tot dichtbij de Waalbrug bij Waardenburg. U treft daar een gevarieerd uiterwaardenlandschap met geulen en plassen, een diversiteit aan vogels en een prachtig uitzicht op de scheepvaart.

Nevengeul langs Varik en Heeselt afgeserveerd

Blijdschap was er in Varik en Heesselt en een beetje treurnis in Tiel over het besluit om de nevengeul achter de dorpen Varik en Heesselt niet aan te leggen. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet zich door de inwoners van Varik en Heesselt, druk van politieke partijen en diverse deskundigenrapporten overtuigen dat een peperdure nevengeul nauwelijks zou bijdragen aan een verlaging van de waterstand in de Waal. Bovendien zou de geul voor de bewoners van de beide dorpen zeker niet veiligheidverhogend werken. Tiel en de provincie Gelderland bleven tot het laatste pleiten voor de aanleg van de geul.

Flinke stappen gezet om Tiel-Oost droger en mooier te maken

Er werd dit jaar weer hard gewerkt om Tiel Oost bij hoog water in de Waal of extreme regenval te vrijwaren van wateroverlast. Zo werd dit jaar de laatste hand gelegd aan het versterken en verhogen van de Echteldse dijk.

Daarnaast zijn er tijdelijke wateropvangplaatsen (wadi’s)aangelegd en werd begonnen met de aanleg van de zogenaamde Spoorsingel, een nieuwe waterafvoer van Tiel-Oost langs het spoor richting de Westroyensestraat. Ook elders in de gemeente werden werken uitgevoerd om de waterberging en waterafvoer te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk gebeurde dit op een natuurvriendelijke manier.

Waalkade

De Waalkade kreeg de veel besproken trappen. De zes nieuwe trappen deden dit jaar tijdens Appelpop voor het eerst dienst. Straks zullen ze ook gebruikt kunnen worden als zittribunes bij andere evenementen op de Waalkade nadat dit terrein opnieuw ingericht is. Die nieuwe inrichting zal nog wel even op zich laten wachten. Het renoveren van de kademuur / loswal en de aanleg van een wandelpromenade langs die muur staan in 2019 wel op het projectenprogramma van de gemeente.

Aanleg nieuwe riolering

Op verschillende plaatsen in Tiel werd dit jaar de riolering vervangen. Een karwei dat niet in een paar dagen gefikst was. De bewoners van de Nachtegaallaan kunnen er over meepraten. In het winkelcentrum van Rauwenhof was het echt precisiewerk. Ook elders lagen straten wekenlang open.

Nieuw zwembad

Na een jarenlange zoektocht staat, wanneer er geen bezwaren komen van omwonenden, niets de snelle bouw van een nieuw zwembad in de weg. Door de forse stijging van de bouwprijzen mislukte de aanbesteding begin dit jaar. Overleg met enkele inschrijvers resulteerde in een overeenkomst met een van hen. Het zwembad voldoet aan de eisen van de zwemverenigingen en is uitstekend geschikt voor recreatieve zwemmers. Ook bleek er uiteindelijk nog ruimte voor vertier. Volgens de planning wordt half 2019 met de bouw begonnen en kan het zwembad een jaar later in gebruik genomen worden.

Het hele item teruglezen? Toets het trefwoord in het zoekvenster linksboven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights