De Tielenaar over de Tielenaar

Het einde van het jaar nadert. Een periode waarin we terugkijken op het achterliggende jaar en plannen maken voor het nieuwe jaar. Ook de Tielenaar zal de komende dagen terugblikken op belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in Tiel en omgeving. Maar voor we daar aan beginnen eerst een terugblik en een kijkje achter de schermen van ons eigen lokale digitale beeld- en informatiemedium, de Tielenaar.

De ontstaansgeschiedenis

De Tielenaar is zomer 2015 opgericht. Initiatiefnemer was Jan Bouwhuis. Jan heeft in de periode dat hij fulltime beroepsfotograaf was een enorme hoeveelheid foto’s gemaakt van Tiel en de directe omgeving en doet dit nog steeds. Bijna alle belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen maar ook ´klein nieuws´ heeft hij met zijn camera´s vastgelegd. Samen met de foto’s die hij in zijn archief heeft van zijn vader, de bekende fotograaf Gerrit Bouwhuis, gaat het om heel veel foto’s die samen de naoorlogse geschiedenis van Tiel en omgeving voor een deel in beeld brengen. Veel van die foto’s werden gepubliceerd in regionale kranten en huis-aan-huisbladen. Daarnaast was ook Omroep Gelderland een belangrijke opdrachtgever en afnemer van videobeelden. De regionale krant De Gelderlander stopte in 2014 met het afnemen van foto’s: zij hebben de spelregel dat de fotograaf op zijn pensioenleeftijd moet stoppen. Daardoor kwam voor hem wel de weg vrij om een droom die hij al langer had, te verwezenlijken. Die droom was een eigen website om iedereen te laten genieten van zijn actueel gemaakt beeldmateriaal. Daarmee zou hij tevens kunnen blijven bouwen aan zijn unieke archief. Het gehele beeldarchief is in 2013 formeel overgedragen aan Regionaal Archief Rivierenland. Al het nieuwe materiaal komt ook daar terecht.

Die website kreeg de naam, die Jan al in 2000 als domeinnaam had vastgelegd: de Tielenaar.

Medewerkers

Met Huub van Heiningen waarmee Jan als beeldleverancier voor zijn boeken veel samenwerkte, werd het idee voor De Tielenaar besproken en verder uitgewerkt. Walter Post haakte aan en een kleinzoon van Huub, Niels, zorgde voor de bouw van een website. De Tielenaar was geboren en sindsdien verschenen er tot heden ongeveer 1500 bijdragen.

Een dieptepunt dit jaar was het plotselinge overlijden van Huub van Heiningen. Huub had vaak een scherpe pen, kon helder en toegankelijk schrijven en had een niet te evenaren kennis van de geschiedenis van de stad en de lokale politiek. Die lokale politiek had zijn speciale belangstelling en daar heeft hij ook verschillende actieve rollen in vervuld.

Voor de andere redactieleden was hij een waardevolle coach en aanreiker van ideeën. Zijn overlijden was voor ons een groot verlies. Zijn bijdragen staan veelal onder het kopje historie nog steeds op de site van de Tielenaar. Zij werden getuige de vele positieve reacties hoog gewaardeerd. Onze recente volgers met belangstelling voor de stad- en streekhistorie adviseren wij om het archief van de Tielenaar eens in te duiken om een aantal van zijn bijdragen te lezen. Velen zijn echt juweeltjes en allen minstens opmerkelijk. Via de knop ‘team’ onder aan iedere bijdrage op onze site komt u eenvoudig bij de bijdragen van Huub.

Walter Post schrijft sinds hij gestopt is als verslaggever bij de Gelderlander, wekelijks een ‘kolommetje’. Daarbij plaatst hij doorgaans uit eigen archief een fraaie oude foto en trekt hij al filosoferend gebeurtenissen of gedrag van bekende Tielenaren van weleer op kritische wijze door naar het heden. Hij heeft veel trouwe lezers die zijn nostalgische bijdragen uit de oude doos en zijn kritische kanttekeningen waarderen.

Om de redactie te versterken werd Bert Leenders in 2017 aangezocht. Speerpunt van de bijdragen van Bert is de gemeentelijke politiek. Zijn overweging is hierbij dat politiek en bestuurlijke besluiten iedereen raken en dat het belangrijk is dat mensen daarover goed geïnformeerd zijn. Bert doet dit mede omdat dag- en weekbladen de laatste jaren minder aandacht geven aan veel wat zich op de stadhuiscampus afspeelt. Steeds meer publicaties bestaan uit het doorgeven van persberichten. Daarnaast schrijft Bert over allerlei andere zaken waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar cultuur(historie) en maatschappelijke onderwerpen.

Sinds september is ook oud-journalist Aad Nekeman lid geworden van de redactie. Aad is evenals Walter oud-journalist en in het verleden verbonden aan de Tielse Courant. Wij zijn erg blij met zijn komst. Aad maakt verslagen en reportages van onder meer actuele ontwikkelingen, belangrijk nieuws en evenementen. Vaak zorgt Jan Bouwhuis zoals hij dat ook bij Bert doet voor een serie passende beelden en wanneer het onderwerp zich er voor leent een videoproductie.

Incidenteel en met genoegen maken we ook gebruik van bijdragen van anderen. Zo maakte Britt van den Elshout samen met Jan Bouwhuis enkele mooie reportages in het kader van haar opleiding in de journalistiek.

Jan Bouwhuis, hierboven al verschillende keren genoemd is de verbindende factor binnen het redactieteam. Hij maakt zelfstandig foto- en videoproducties met toelichtende teksten en ondersteunt de bijdragen van de anderen met passende beelden. Het gebruik van veel beeldmateriaal is een belangrijk uitgangspunt van de Tielenaar. Niet zelden maakt hij daarbij ook luchtopnamen met een drone. Jan is ook de beheerder van de site. Voor het technische deel wordt hij daarin bijgestaan door zijn zoon en IT-specialist Michel. Michel heeft begin 2018 de site omgebouwd waardoor hij aantrekkelijker voor de bezoekers is geworden en gemakkelijker en flexibeler te vullen is door de redactieleden. De site is voorzien van handige zoekfuncties op onderwerp, maand of redactielid. Ook de echtgenote van Jan, Tonnie speelt een rol. Zij leest de meeste teksten nauwgezet door en corrigeert eventueel taal- en stijlfouten en controleert voor zover mogelijk de feiten. Maar dat betekent niet dat er nooit iets mis gaat. In dat geval schromen we niet om een gepubliceerd bericht te corrigeren.

De Tielenaar is vrijwilligerswerk

De Tielenaar wordt gemaakt door vrijwilligers. Alle onkosten betalen we zelf en we ontvangen van niemand subsidie. We doen het voor u bezoeker van onze site. Maar ook omdat we het leuk vinden om op deze manier actief te zijn. Met onze site willen we en passant ook nog een stukje stadspromotie bedrijven en maatschappelijke belangrijke initiatieven met publiciteit ondersteunen.

Het is fijn om te merken dat ons werk gewaardeerd, veel bekeken en gelezen wordt. Het aantal bezoekers van een artikel varieert van doorgaans een kleine duizend tot enkele duizenden. Onze bijdragen worden vaak gedeeld of overgenomen (met toestemming) op andere websites. We horen en lezen dat verschillende oud-Tielenaren het fijn vinden om via onze site de ontwikkelingen in Tiel te kunnen blijven volgen.

We gaan door

Wij kijken met genoegen terug op het afgelopen jaar en gaan ook in 2019 op dezelfde wijze verder. Houdt u er bij de beoordeling van ons werk rekening mee, dat het allemaal hobby is en we dus niet overal aandacht aan kunnen schenken. We ontvangen graag tips en suggesties. Wilt U misschien ook een bijdrage gaan leveren, schroom niet en neem contact op.

Tot slot danken wij u hartelijk voor uw belangstelling voor de Tielenaar en uw reacties op onze facebook en twitter pagina. Bent u ontevreden dan horen wij dat graag. Beoordeelt u ons positief? Attendeer dan anderen die ons nog niet kennen op het bestaan van onze site. Liken en delen van onze items wordt bijzonder op prijs gesteld!

Site: www.deTielenaar.nl

Twitter: @detielenaar

facebook: de tielenaar

contact: info@detielenaar.nl

Tips

– Gebruik ook eens de zoekfunctie op trefwoord in het zoekvenster rechtsboven.

– Bij het klikken op de foto verschijnt de volgende afbeelding van dat artikel

– Klikken op het rondje rechtsboven in de foto maakt de foto groter / kleiner.

Wij wensen u fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 2019.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights