Ziekenhuis Rivierenland: veertig jaar zorg met passie en toewijding voor bewoners Rivierenland: deel 2

Deel 2 2022: Een jaar vol hoogtepunten

Marc Hendriks is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Met hem praten we in een serie van drie artikelen over het ziekenhuis, hoe de afgelopen 40 jaar zijn verlopen, wat het bijzondere jubileumjaar 2022 bracht en hoe de zorg van de toekomst eruit komt te zien. In deze tweede editie kijken we terug naar het jaar 2022. Een bijzonder jaar: zo verloor covid zijn scherpste kantjes, leidde een oorlog in Oekraïne tot nieuwe bewoners, vonden er feestelijke activiteiten plaats voor het veertigjarige jubileum en kreeg het ziekenhuis opnieuw een internationale erkenning voor de hoge kwaliteit en veiligheid van zorg.

Covid onderdeel van normale ziekenhuiszorg
Het jaar 2022 begon met de laatste lock down en een flinke piek in covid-besmettingen. Daarna liep het aantal covid-opnamen langzaam terug. Het ziekenhuis paste haar manier van werken zo aan, dat pieken met veel covid-patiënten, net als de griep pieken, een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering werd. Daarmee werd de werkdruk niet meteen minder, want ook medewerkers vielen uit omdat ze covid kregen en er lag nog een belangrijke maatschappelijk taak. Marc Hendriks: “In het tweede halfjaar van 2022 konden we beginnen aan het wegwerken van de wachtlijsten die waren ontstaan door de enorme toestroom van covid-patiënten. Gedurende de hele crisisperiode is het ons gelukt om de meest dringende ingrepen en zorg, die niet uitgesteld kon worden, te geven. Daarmee liep wel de wachttijd op voor wat we de meer ‘eenvoudige ingrepen’ noemen, denk aan een knie- of heupoperatie of een galblaas. Door keihard te werken zijn we nu, begin 2023, zo ver dat alles weer normaal is.”

Trots op medewerkers
Dat de werkdruk in de zorg hoog is en blijft, weet heel Nederland. Naast zorginstellingen kampen ook andere maatschappelijke organisaties, zoals het onderwijs, met personeelsgebrek. Ook voor Ziekenhuis Rivierenland was en is het rondkrijgen van roosters en het vervangen van medewerkers door ziekte of vakantie een dagelijkse uitdaging. Hendriks: “Over het algemeen lukte het ons vorig jaar goed om de bezetting op peil te houden. Dat hebben we vooral te danken aan de enorme flexibiliteit van onze medewerkers. In de covid-tijd werkten bijvoorbeeld medewerkers op een hele andere afdeling dan waar ze normaal werkten. Dat helpt enorm in hoe je pieken kunt opvangen. We hebben heel betrokken medewerkers, die trots zijn op hun werk en vaak bereid zijn om in te springen als de nood hoog is.

Warm welkom voor vluchtelingen uit Oekraïne
Dat de medewerkers in Ziekenhuis Rivierenland een groot en warm hart hebben, was ook in het vroege voorjaar van 2022 merkbaar. Hendriks: “Toen Nederland geconfronteerd werd met een grote instroom van vluchtelingen uit Oekraïne, was het door alle reacties in het ziekenhuis meteen duidelijk dat we moesten helpen. We hadden in het oude gedeelte van het ziekenhuis een lege vleugel. Met hulp van heel veel medewerkers hebben we deze ruimtes in twee weken woonklaar gemaakt. Sinds maart 2022 wonen daar 75 vluchtelingen uit Oekraïne.”

Opnieuw erkenning van internationaal keurmerk kwaliteit en veiligheid
Hendriks is trots op het internationale kwaliteitskeurmerk JCI dat Ziekenhuis Rivierenland heeft sinds 2018. In Nederland zijn maar tien andere ziekenhuizen, waaronder enkele universitaire medische centra, die deze erkenning hebben gekregen. In 2022 liep de certificeringsperiode af en werd het ziekenhuis een week lang door drie auditoren bezocht en bevraagd. De auditoren beoordeelden ruim 1.100 meetbare onderdelen rondom kwaliteit en patiëntveiligheid en waren zeer positief. Ziekenhuis Rivierenland heeft zowel op papier als in de praktijk laten zien dat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de patiënt voorop staat. Daardoor is de JCI accreditatie weer verlengd met 3 jaar. Een geweldig compliment voor alle medewerkers die dit elke dag weer met elkaar realiseren.

Een bijzonder jubileumjaar
In 2022 bestond Ziekenhuis Rivierenland 40 jaar. Een mijlpaal die met medewerkers, patiënten en inwoners van regio Rivierenland is gevierd. Patiënten werden getrakteerd op ‘Muziek aan bed’ en muzikanten van Zinder verrasten met mooie miniconcerten in de centrale hal van het ziekenhuis. Voor inwoners uit het rivierengebied was er een collegetour, over bijvoorbeeld diabetes en het hart die door velen gevolgd zijn. Geïnteresseerden konden zelfs een ’s ochtends uitgevoerde operatie bekijken, die stap voor stap werd toegelicht door een chirurg. En wil je weten hoe het is om te werken in een ziekenhuis, dan kon en kun je een online escapespel spelen: Help Lara weer op de been! (google.com).

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights