Ziekenhuis Rivierenland: veertig jaar zorg met passie en toewijding voor bewoners Rivierenland: deel 3

2019

Deel 3  Van toen naar toekomst

Marc Hendriks is voorzitter van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Met hem praten we in een serie van drie artikelen over het ziekenhuis, hoe de afgelopen 40 jaar zijn verlopen, wat het bijzondere jubileumjaar 2022 bracht en hoe de zorg van de toekomst eruit komt te zien. Dit is de derde en laatste bijdrage van het drieluik over Ziekenhuis Rivierenland, waarin we vooruitblikken op de ontwikkeling van de gezondheidszorg en wat dit betekent dat voor de inwoners van regio Rivierenland.

Raad van Bestuur – Wendy Bosboom en Marc Hendriks. Foto Raphaël Drent

In het jubileumboek ‘Van Toen naar Toekomst’ verwoordde de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, bestaande uit Marc Hendriks en Wendy Bosboom, de toekomst van de ziekenhuiszorg als volgt: “Waarschijnlijk bestaat het woord ziekenhuis over veertig jaar niet meer en hebben we het over een gezondheidscentrum. Positieve gezondheid, de beleving van gezondheid en het welzijn van de patiënt, zetten we centraal. Gezondheid is breder dan medische zorg of de afwezigheid van ziekte of gebrek. Het gaat ook over veerkracht en zingeving. We zien gezondheid dan als het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden. De patiënt geeft in deze gedachte aan wat hij of zij belangrijk vindt en graag zélf zou willen veranderen of juist behouden.”

Betaalbare zorg voor iedereen
Om te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, moet de zorg ook anders ingericht worden. Nederland krijgt steeds meer oudere burgers. Ook in de regio Rivierenland stijgt het aantal ouderen. Juist deze groep heeft in de laatste levensjaren meer zorg nodig. Daar zijn meer zorgmedewerkers voor nodig. Maar die zijn er niet zomaar. Want ook in andere belangrijke branches is personeel nodig. In regio Rivierenland speelt daarbij dat veel inwoners zwaar fysiek werk doen en gemiddeld later naar een arts gaan, waardoor ze echt ziekenhuiszorg nodig hebben. Een andere uitdaging is dat in het Rivierengebied gemiddeld meer inwoners laaggeletterd zijn en minder gezondheidsvaardigheden hebben. Marc Hendriks vat het samen: “Het wringt aan meerdere kanten en het moet echt anders. In hoe dat moet, zit echt een uitdaging”.

Zorg: thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet
Eén oplossing kan zijn dat de basiszorg steeds meer in de wijk wordt gegeven. Community care heet dat in vakjargon. Het doel is dat mensen elkaar ondersteunen bij het leven in en het deelnemen aan de samenleving. Hun zorg bestaat uit professionele zorg en informele zorg vanuit de omgeving, door familie en buurtbewoners. Zo dichtbij mogelijk, thuis of in de wijk. En alleen als het moet in het ziekenhuis zelf en daarna weer zo spoedig mogelijk naar huis. Het ziekenhuis speelt hier op in door patiënten bijvoorbeeld al voordat ze geopereerd worden te begeleiden in een traject om zo fit mogelijk de operatie in te gaan. Daarbij wordt het voorkomen van ziekte steeds belangrijker.

Goede samenwerking
De toekomst van de zorg vraagt ook om nauwe samenwerking met andere zorgorganisaties, de gemeenten en zorgverzekeraars. In regio Rivierenland gebeurt deze samenwerking al volop. Dat is fijn en broodnodig, want als ziekenhuis alleen kun je niet de beste zorg voor de patiënt leveren. Daar heb je ook de huisarts, de thuiszorg, verpleeghuizen en alle andere zorginstellingen voor nodig. Tenslotte: niemand weet precies hoe de zorg er over veertig jaar uitziet. Maar voor Marc Hendriks is één ding zeker: “Al onze medewerkers staan ook de komende veertig jaar met passie en toewijding klaar voor de bewoners van regio Rivierenland.”

Dit drieluik over Ziekenhuis Rivierenland werd gemaakt in samenwerking met Marcia Sanderse, manager communicatie van Ziekenhuis Rivierenland.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights