Nieuws uit Tiel, editie 5 maart 2023

In deze editie:

– Herinrichting Laan van Westroijen

– Bloembakken Grotebrugse Grintweg

– Opnieuw onderzoek naar toekomst weekmarkt

– Sporthallen rookvrij

Pluim van provincie

Herinrichting Laan van Westroijen

De werkzaamheden bij de herinrichting Laan van Westroijen fase 1 lopen op schema. 13 en 14 maart wordt het asfalt aangebracht en vanaf woensdagavond 15 maart wordt dit wegvak vanaf de kruising Predikbroedersweg tot aan de Doode Linge weer opengesteld. Fase 2 is van 16 maart tot en met 16 mei 2023, het deel vanaf de Doode Linge tot aan de Sportparklaan. Fase 3 is gepland van 17 mei tot en met 14 juni 2023: het deel vanaf de kruising Sportparklaan tot en met de rotonde Rivierendlandlaan. In oktober tot en met december 2023 worden 43 bomen aan de zuidzijde gekapt, de groenstrook verbetert, het fietspad vernieuwt en nieuwe bomen geplant.

Bloembakken Grotebrugse Grintweg

Bij de herinrichting van de Grotebrugse Grintweg en Westroijensestraat in 2020 zijn op verzoek van bewoners bloembakken geplaatst bij de parkeervakken. Niet iedereen was daar blij mee en de bakken werden regelmatig stuk gereden. De bewoners maakten, op een enkeling na, ook geen gebruik van de mogelijkheid de bakken in te planten en te onderhouden. Er is nu een drastische maatregel genomen: de bakken zonder planten zijn met beton dichtgestort.

Opnieuw onderzoek naar toekomst en plaats weekmarkt

Nog niet zo lang geleden kende Tiel een bloeiend marktleven. De markt was een belangrijke publiekstrekker waar ook de winkeliers en de horecaondernemers van profiteerden. Veranderingen in het koopgedrag, de groei van de welvaart en de samenvoegen van horecabedrijven op het Plein hadden negatieve gevolgen voor de markt. De maandagmarkt werd opgeheven en de zaterdagmarkt laat ook een krimp van het aantal kramen zien. De markt wordt nu door winkeliers gezien als een concurrent en de horeca-ondernemers vinden het hinderlijk om de ruimte op het Plein op de drukste dag van de week te moeten delen met de marktkooplieden. Regelmatig zijn er conflicten over het ruimtegebruik tussen marktkooplieden en horeca-ondernemers. Onderzoeken naar een verplaatsing leverden weinig op. De belangen bleken te tegengesteld. De gemeente wilde de marktkooplui binnen vastgestelde kaders zelf de organisatie van de markt in handen geven. Die bleken daar echter geen energie in te willen steken. Ondertussen slinkt het aantal kramen en zien de horecaondernemers de markt graag van het Plein verdwijnen. Daarom laat de gemeente opnieuw onderzoek doen naar de toekomst van de zaterdagmarkt. Daarbij komen ook vragen aan de orde als: Hoe belangrijk is de markt voor alle belanghebbenden, wie zijn de bezoekers van de markt en hoe kunnen we een einde maken aan het belangenconflict op het Plein tussen de marktexploitanten en de horeca-ondernemers. Als er toekomst voor de lange termijn blijkt te zijn, komt ook opnieuw onderzoek naar de meest geschikte plaats in beeld. Om de conclusies van het onderzoek op termijn te kunnen uitvoeren gaat de gemeente de marktvergunningen, die nu voor onbepaalde tijd zijn afgegeven koppelen aan een periode van 12 jaar.

Sporthallen rookvrij

Tiel is op weg naar een Rookvrije Generatie: rookvrij spelen, leren, werken én sporten. Steeds meer plekken in Tiel zijn al rookvrij. Vanaf 1 maart is dit ook gaan gelden voor alle sporthallen. Dit is zichtbaar gemaakt met een rookvrije zone voor en rondom de ingang. Rokers wordt gevraagd om buiten het terrein en uit het zicht van kinderen te roken. Sportverenigingen kunnen hun rokende leden én de club helpen door Sportief rookvrij onder de aandacht te brengen. De vereniging krijgt een vergoeding van €20,- voor elke stopper die zich via de club aanmeldt bij https://www.medipro.nl

Pluim van provincie

De aanvankelijke zorgen van de provincie over de meerjarenbegroting zijn tijdens een overleg van de provincie met de gemeenteraad en collegeleden weggenomen. De provincie geeft complimenten aan het gemeentebestuur. De provincie concludeert dat niet alleen in financiële zin, maar ook op het gebied van bestuurskracht, organisatieontwikkelingen en de samenwerkingsagenda goede stappen zijn gezet. De provincie staat achter het beleid van de gemeente om zich meer te profileren als centrumgemeente van het Rivierenland en de verbindende rol die de gemeente daarbij wil vervullen. De provincie constateert wel dat het weerstandsvermogen van Tiel (=1,6) weliswaar niet slecht is, maar wel onder het provinciaal gemiddelde van de gemeenten in Gelderland zit (=2,7).

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights