Informatiedag over Dementie belangrijke stap om Tiel dementievriendelijker te maken

Drie jaar geleden gaf Truus Vermeulen de voorzittershamer van de afdeling Rivierenland van de vereniging Alzheimer Nederland door aan Anneke Krakers. Truus tekende samen met de nieuwe voorzitter en wethouder Carla Kreuk een convenant waarin afspraken staan opgenomen om van Tiel een dementievriendelijke gemeente te maken. Flink gehinderd door de coronabeperkingen lukte het een groep mensen bestaande uit professionals in de ouderenzorg en actieve vrijwilligers toch om aan de slag te gaan en om aan dit doel te werken. Beleidsadviseur sociaal domein bij de gemeente, Annette Groenveld, vervuld binnen de projectgroep de rol van coördinator en secretaris. Met haar kijken we terug naar wat er tot nu toe bereikt is, wat er nog op het programma staat en hebben we het natuurlijk over de informatiedag op donderdag 9 maart.

Op deze dag is er een uitgebreid programma vol korte lezingen en workshops én een informatiemarkt. Daarbij is iedere belangstellende van harte welkom.

Dementie in Tiel

Niet iedereen die aan de ziekte lijdt, is bij zorgaanbieders in beeld. Het is een ziekte die naarmate je ouder wordt vaker voorkomt. Ruwweg een op de drie vrouwen en een op de vijf mannen loopt de kans dement te worden. Bij inwoners met een niet westerse achtergrond liggen die getallen nog veel hoger. Op dit moment is van ruim achthonderd Tielenaren bekend dat zij lijden aan dementie. De komende jaren zal dit aantal, ook omdat we ouder worden, toenemen tot naar schatting wel 1500 inwoners in 2050.

Op weg naar een dementievriendelijk Tiel

Dementie is een ziekte die niet alleen de patiënt zelf treft. Annette: “Voor de partner, eventuele kinderen en andere mantelzorgers grijpt de zorg voor een dementiepatiënt flink in op het eigen leven. Het helpt geweldig wanneer de hele samenleving meer weet over dementie en kan bijdragen om mensen met deze ziekte en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in onze samenleving. Niet alleen onze inwoners maar ook middenstanders en verenigingen kunnen hier een bijdrage aanleveren.

De Vereniging Alzheimer Nederland heeft een dementiescan opgesteld, in 2020 is deze scan door de gemeente Tiel gevuld en eind 2022 opnieuw. Het blijkt dat Tiel het goed doet ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Tiel is dus al goed op weg om een dementievriendelijke gemeente worden. Maar eigenlijk zijn we daar nooit echt mee klaar, het blijft natuurlijk belangrijk om dit steeds onder de aandacht te blijven brengen

Annette kijkt met veel plezier terug op de bijna 3 jaar dat de groep, die de kar trekt om Tiel Dementievriendelijk te maken, nu bezig is. Het is een fijne groep mensen. Iedereen komt trouw naar onze bijeenkomsten, er komen veel goede ideeën op tafel en iedereen is bereid de handen uit de mouwen te steken. Door corona hebben we in het begin digitaal moeten vergaderen en was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Niettemin hebben we flink wat bereikt en staat er nog veel op stapel. Zo hebben we een informatieboekje gemaakt waarin informatie over dementie voor Tielse inwoners staat. Daarin wordt veel informatie gegeven wordt over dementie en wie in de verschillende fases van de ziekte, die verschillende verschijningsvormen kent, informatie, advies en hulp kan bieden. Het informatieboekje kun je bij alle huisartsen vinden. We hebben deze informatie ook op de site gezet. Dit kan gevonden worden op: https://wonenwelzijnenzorg.tiel.nl/is/zoeken-2?q=dementie. Verder hebben zoveel mogelijk Tielse ondernemers en verenigingen een brief gekregen. Daarin staat informatie over het actieprogramma en tips over hoe ze trainingen over dementie kunnen volgen. Op deze manier kunnen zij deze ziekte eerder herkennen en bijdragen aan het zo lang mogelijk mee kunnen doen aan onze samenleving voor inwoners met deze ziekte en hun mantelzorgers.

Informatiedag

Heel enthousiast is Annette over de informatiedag die op donderdag 9 maart plaats vindt. “De informatiebijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle inwoners, middenstanders, verenigingen, organisaties en zorgprofessionals. Doel is om de kennis over dementie binnen Tiel te vergroten en te informeren wat er allemaal in Tiel aangeboden wordt als het gaat om dementie. Het programma bevat een gezamenlijk deel met 2 lezingen en een interactief panelgesprek. Daarnaast is er een informatiemarkt en zijn er tien verschillende workshops. Tijdens de pauzes worden er lekkere hapjes en drankjes aangeboden. Inschrijven voor de workshops kan ook nog bij binnenkomst.

Verdere informatie over de dag en de workshops zijn te lezen op: https://www.tiel.nl/uitnodiging-informatiebijeenkomst-dementie

Een speciaal welkom voor onze inwoners met een niet westerse achtergrond. Sleutelpersonen uit de Molukse, Marokkaanse en Turkse gemeenschap geven workshops en richten een aantal ruimtes sfeervol in zodat iedereen zich welkom voelt.

Annette en de werkgroep zijn heel erg blij met de hulp van ROC-RIVOR. Naast het beschikbaar stellen van verschillende ruimten ontvangen studenten onder andere de gasten en helpen ze bij de catering en het klaar maken van de verschillende ruimtes.

De informatiebijeenkomst dementie vindt plaats in het gebouw van ROC RIVOR, Bachstraat 1 in Tiel. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt om 21.00 uur maar iedereen is uiteraard vrij om te komen en gaan wanneer het past. Voor de workshops zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, als u zich nog niet heeft aangemeld kunt u dit alsnog doen bij aankomst.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights