Nieuws uit Tiel, editie 11 december 2022

In deze editie:

– Definitief ontwerp binnenstad

– Huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en urgente woningzoekenden

– Tijdelijk camera toezicht bij station Tiel

– Duurzame energieopwekking

Definitief ontwerp herinrichting binnenstad gepresenteerd
Tijdens de informatieve commissievergadering van 30 november werden de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken van dit enorme project waarbij een groot deel van het gebied tussen de grachten op de schop gaat. Het vervangen van het riool in combinatie met het gebied groener en autoluw te maken is zeker voor Tiel een megaklus. Die klus gaat uitgevoerd worden door
Heijmans Infra BV, een van de grotere bedrijven van Nederland, dat al eerder vergelijkbare klussen in andere binnensteden heeft uitgevoerd. Dit jaar is het hele ontwerp door de mensen van Heijmans in nauw overleg met de gemeente en belanghebbenden opnieuw bekeken. Dat heeft geresulteerd in verschillende wijzigingen en aanpassingen. We zetten een selectie voor u op een rij.
• Er verdwijnen veel meer parkeerplaatsen dan aanvankelijk de bedoeling was. Bewoners zien er geen been in om een stukje verder te lopen naar hun auto. Waarschijnlijk wordt een deel van de parkeergarage, die nog steeds bijna altijd grotendeels leeg blijft, gebruikt voor vergunningparkeren. De gemeente moet de details voor parkeren en het autoluw maken nog uitwerken en vaststellen.
• Ook de Agnietenstraat, de Binnenmolenstraat en de Bur
ense Poort worden bij het plan betrokken.
• De Waterstraat en het Agnietenplein krijgen een afgedekt maar zichtbare waterafvoer.
• De Groenmarkt krijgt een nieuwe indeling. Het Flipje beeld en waterpomp krijgen een nieuwe plaats.
• De varkensmarkt blijft een open plein. Wellicht wordt daar de weekmarkt geconcentreerd, zodat de ondernemers op het plein meer terrasruimte krijgen.

Op verschillende plaatsen komen ondergrondse water opvang basins waarmee de groenstroken van water worden voorzien.
• Vrijwel alle huidige wegbedekking wordt opnieuw gebruikt. Dit hoeft niet op dezelfde plaats te gebeuren.
• Het plan is om in maart 2023 te beginnen en rond half 2025 klaar te zijn. Het werk zal in stukjes worden opgedeeld zodat niet twee jaar lang de hele binnenstad overhoop ligt.
• Ondanks de nieuwe toevoegingen gaat men proberen binnen het eerder vastgestelde budget te blijven. Of dit lukt moet nog blijken, want de totale kosten zijn nog niet bekend. Enige financiële ruimte kan gevonden worden door de kostenverdeling tussen rioolvervanging en herinrichting wat aan te passen.

Fotoalbum. Klik op een foto en ‘swipe’:


Plannen voor huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en urgente woningzoekenden in leeg gebouw Lingecollege
Gemeenten worden door de rijksoverheid flink onder druk gezet om meer te doen op het gebied van huisvesting en tijdelijke opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. De gemeente Tiel wil daaraan gehoor geven. Daarbij is het oog gevallen op het leegstaande gebouw van het Lingecollege op de hoek Heiligestraat – Cambier van Nootenlaan. De bedoeling was dat dit monumentale voormalige HBS gebouw verkocht zou worden. Nu wil de gemeente het gebouw geschikt maken voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en voor Tielenaren, die urgent een woonruimte nodig hebben, maar niet voor asielzoekers. Maandag 12 december organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om 19.00 uur over het plan voor omwonenden en andere belangstellenden. Inwoners kunnen ook reacties sturen naar opvang.tiel.nl.

Hotel Van der Valk
Onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden sinds half juni van dit jaar 50 asielzoekers opgevangen in een vleugel van hotel Van der Valk. Het COA heeft gevraagd deze opvang te verlengen tot en met eind augustus 2023. Ook heeft het COA gevraagd om het aantal opvangplaatsen in het hotel met ingang van eind december een aantal maanden met 70 te verhogen. Hotel Van der Valk vangt de asielzoekers op in een aparte vleugel van het hotel met een eigen ingang.

Tijdelijk camera toezicht bij station Tiel

Door een flink aantal meldingen van overlast bij het centraal station in Tiel heeft de gemeente daar cameratoezicht geplaatst. Het is de bedoeling dat de apparatuur maximaal zes maanden blijft staan. Over drie maanden zal nut en noodzaak geëvalueerd worden.


Oproep om mee te denken voor mogelijkheden en plaatsen voor duurzame energieopwekking
Heel Nederland, dus ook de gemeente Tiel, is bezig om meer energie duurzaam op te wekken. Naast de klimaatverandering zijn nu ook het verminderen van de afhankelijkheid van andere landen en de hoge prijzen voor energie argumenten om daar serieus en snel werk van te maken. Het gaat dan vooral om de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Om een actueel beeld te hebben over wat de bewoners er van vinden en daarmee rekening te kunnen houden, organiseert de gemeente een flitspeiling onder de inwoners. U kunt daarbij suggesties doen voor naar uw mening geschikte plekken voor zonnepanelen en windmolens. Ook kunt u aangeven of u betrokken wilt zijn bij de opwek
ing van duurzame energie. De gemeente heeft twee jaar geleden ook een dergelijke peiling gehouden. Maar omdat de omstandigheden veranderd zijn, wil wethouder Spil graag een actueel beeld over hoe de bewoners nu denken over de opwekking van energie met behulp van zon en wind. Wilt u meedoen met de enquête? U vindt hem op https://tiel.swipocratie.nl.


Energienetwerken op Tielse bedrijven
De huidige hoge energietarieven he
bben het gebruik van alternatieve energie een extra boost gegeven. Voor de Tielse industrieterreinen worden in hoog tempo concrete plannen gemaakt voor de aanleg van energienetwerken, die gevoed worden door zonnepanelen op de bedrijfspanden. Daarbij wordt ook de suggestie om op de bedrijfsdaken kleine windmolens te plaatsen bekeken. Het plan is dat de deelnemende bedrijven de zelf opgewekte energie onderling verdelen en dat de eventueel overgebleven energie wordt opgeslagen in een buurtbatterij. Andere toekomstige mogelijkheden met de opgewekte stroom zijn het opladen van elektrische schepen en vrachtwagens en het omzetten van de stroom in waterstof. De belangstelling voor de netwerken bij de bedrijven is groot. Ook het aanleggen van een dergelijk netwerk in de Tielse Binnenstad is onderdeel van overleg en studie.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights