Terugblik op 2018: Openbare ruimte

In deze derde bijdrage staat de openbare ruimte centraal. Aan de orde komen de inwonersparticipatie, gerealiseerde projecten, wat in de pijplijn zit voor 2019 en volgende jaren en de aandacht in het afgelopen jaar om Tiel een flink stuk schoner te maken.

Begin dit jaar werd de laatste hand gelegd aan de bestrating van de Nachtegaallaan. De straat ligt er nu weer netjes bij. Twee jaar lang hadden de bewoners veel overlast van het leggen van een nieuwe riolering en het herinrichtingsplan. Om de voortgang te bespoedigen moesten zij zich wel bij de gemeente laten horen.

Inwonersparticipatie

Steeds meer inwoners ontdekken dat je in je buurt, wijk of gemeente zelf veel kunt doen en slaan de hand aan de schop. Zij ontdekken dat zelf doen veel sneller gaat en stukken goedkoper is dan wanneer je op de gemeente wacht. Ook verenigingen tonen veel zelfwerkzaamheid en stellen hun menskracht en faciliteiten steeds vaker ter beschikking van omwonenden of speciale groepen uit de Tielse samenleving.

Burgemeester Beekakker nam in 2017 het initiatief voor Trots op Tiel. Een groep actieve Tielenaren die andere Tielenaren met ideeën voor het aantrekkelijker maken van de stad ondersteunt met advies en hulp zoek om de initiatiefnemer zelf het plan te laten realiseren. Op de website, die in januari 2018 gelanceerd werd, staan ondertussen 12 ideeën waarvan er een aantal in uitvoering zijn of waar de voorbereiding van loopt. Sommigen wachten op de gemeente of zijn achterhaald door andere plannen.

Een leuk initiatief was de aanleg van een tijdelijk schaatsbaantje op het plein. Dat was een noodoplossing nadat een plan voor een wat grotere baan op de Waalkade niet uitvoerbaar bleek.

In Tiel-Oost wisten ze van aanpakken. “Tiel-Oost doet het voortaan wel zelf” kopte de Tielenaar eind september.

Hondeneigenaren inspecteren al wandelend met hun huisdier de buurt en rapporteren waar dringend aan gewerkt moet worden. In goed overleg maakt een bewonersgroep dan keuzes en gaat aan de slag. Zo zijn paden begaanbaar gemaakt, is veel vuil geruimd en groenbeplating opgeknapt.

Ook voor het zelf bouwen of verbouwen voor de gemeenschap schrikt men daar niet terug en men blijkt heel creatief in het vinden van de benodigde materialen en financiën. Het buurthuis, dat onder ambtelijk beheer gesloten dreigde te worden, bruist weer en er is daar aandacht voor de buurtgenoten die aandacht goed kunnen gebruiken.

Ook elders in de gemeente zijn er mooie initiatieven. In Kapel-Avezaath wordt gestaag gewerkt aan de uitvoering van het meerjaren dorpsplan. Bij het maken van plannen en de uitvoering ervaren inwoners veel steun van de wijkregisseurs.

In verschillende straten organiseerden bewoners ter gelegenheid van de landelijke buitenspeeldag leuke buitenactiviteiten voor de jeugd.

Een schone stad

Kritiek was er dit jaar op de kwaliteit van de openbare ruimte. Er werd veel gemopperd op het vele zwerfvuil in de gemeente, de illegale bijplaatsingen van afval bij de ondergrondse containers, het dumpen van afval in de natuur en het stoppen van huishoudelijk afval in de afvalbakken die bestemd zijn voor klein afval zoals drinkverpakkingen.

Iedereen klaagde maar geïnspireerd door Bart van den Berg met zijn stichting Tiel Tip Top gingen steeds meer (groepen) inwoners zelf aan de slag om hun straat, wijk of buurt schoon te houden. Ook bedrijven en scholen haakten aan. De gemeente kwam ook in actie. Met Afvalverwijderaar Avri die de openbare ruimte voor Tiel beheerd werden nieuwe en betere afspraken gemaakt en in het centrum verscheen zelfs een straatstofzuiger.

Uiteindelijk werd Tiel naarmate het jaar verstreek merkbaar schoner.

Andere verbeteringen

Blij was vrijwel iedereen met het besluit van VolkerWessels om af te zien van het recht om woningen en appartementen te bouwen rond cultuurgebouw Zinder. Zeker wanneer de nu geplante bomen wat groter zijn en er nog eens naar de beplanting gekeken wordt , beloofd de openbare ruimte rondom Zinder een aantrekkelijke verblijfsruimte te worden.

Mooi waren ook de initiatieven van Bakker Van Ooijen en Boelhouwer advies om Flipje levensgroot op de zijmuren van hun panden aan te brengen.

In Passewaaij werd weer druk gebouwd. Ook de infrastructuur groeide mee. Bij de kruising Aardbeivlinder- P.A. Reuchlinlaan werd de zoveelste rotonde in de wijk in gebruik genomen.

Bij de Waalkade verdween de benzinepomp met bijbehorende bebouwing. De sloop moest in twee fases plaatsvinden. Broedende kauwen zorgden er voor dat de sloopmachines zich halverwege het werk enkele maanden moesten terugtrekken. Met een flinke vertraging kreeg Dijkhuizen toestemming om op Kellen een nieuw tankstation te bouwen. Waardevol Tiel had bezwaar gemaakt om op de beoogde plaats te bouwen vanwege de landschapsaantasting. Maar dat bezwaar werd niet gehonoreerd door de Raad van State. Als Dijkhuizen gaat bouwen zal dit mogelijk het laatste nieuwe brandstofstation in Tiel zijn. Vanaf 2030 mogen er volgens de jongste overheidsregels geen nieuwe benzine –of dieselauto’s meer verkocht worden en zullen de brandstofpompen langzaam uit het gezichtsveld verdwijnen.

De Molukkenbuurt kreeg een flinke facelift. Veel woningen werden gerenoveerd. Anderen werden gesloopt en vervangen door aantrekkelijke maar iets kleinere huizen.

Ronduit prachtig is de Vinkenhof, de vroegere Sint Josefstichting, geworden. Het is er nu ook veel comfortabeler wonen.

De Echteldse Dijk is verhoogd en versterkt. Tiel heeft er weer een mooie wandel- en fietstribune bij. Het zou mooi zijn wanneer al die recreanten ook via de al aanwezige brug van Rijkswaterstaat over de sluis hun fiets- en of wandeltocht via de Waaldijk in Echteld zouden kunnen vervolgen.

In de kleine Willemspolder werd een gemengd ooibos aangelegd. Nu de wandelpaden en de zandstrandjes in dat stukje uiterwaard nog en Tiel is weer een stukje meer naar de Waal gekeerd. De inwoners kunnen dan in eigen stad naar het strand.

Het initiatief om in Tiel een aantal zogenaamde tiny houses neer te zetten bloedde dood. In heel Tiel was nergens een geschikte plek te vinden. In het nabij gelegen kleine Varik lukte dat wel.

Wat in het vat zit

Naast een aantal gerealiseerde projecten werd er in 2018 heel wat in de pijplijn gezet dat in de komende jaren het gezicht van Tiel verder zal veranderen.

We noemen:

  • De bouw van drie woontorens tussen de Echteldsedijk en de Lijsterstraat/Nachtegaallaan. Omwonenden bleken tijdens een informatieavond niet blij met het plan. Zij vinden dat het aanwezige groen in het toch al weinig groene Tiel-Oost moet blijven.

  • Het vroegere postkantoor krijgt een woonfunctie. In totaal zijn er 21 appartementen gepland.
  • De komst van zorgwoningen in het gerechtsgebouw komt ook steeds dichterbij. De bouwvergunning is ondertussen verleend. Van Herwijnen Vastgoed kan aan de slag.

  • De plaatsing van een woonbuurtje voor mensen die (tijdelijk) niet in een woonwijk kunnen wonen omdat ze rust nodig hebben of overlast veroorzaken aan de Reuchlinlaan in het Linge-waalpark zorgde voor veel commotie en protest van omwonenden. De gemeente trok het plan in en vroeg een aantal betrokken bewoners een handje te helpen met zoeken naar de meest geschikte plek. Dat is gelukt. Nadat er eerst criteria waren opgesteld waaraan zo’n plek moest voldoen, koos de werkgroep voor een plek achterin de Papesteeg schuin tegen over de begraafplaats. Op ambtelijk niveau wordt de haalbaarheid van dit plan nog gedetailleerd bekeken en wanneer de keuze ook door hen het stempel van goedkeuring krijgt, zal het woonparkje van 4 tot 6 woninkjes daar waarschijnlijk ergens in 2020 verschijnen.

  • Het ziet er naar uit dat de start van de bouw van een nieuw en ruim opgezet winkelcentrum, dat winkelcentrum Kwadrant gaat vervangen, in 2019 eindelijk van start zal gaan. Boven de winkels komen een aantal woningen.
  • Heel vers is het plan om het Beursgebouw op de hoek Nieuwe Tielse weg, Heiligestraat te slopen en daar een appartementencomplex te bouwen. Al langer is bekend dat er woningbouw komt op de Oliemolenwal / Voorstad. Ook op het terrein van de vroegere van ’t Hof Mavo aan de Medelsestraat komen appartementen in het schoolgebouw en op het omliggende terrein.

  • Tot slot vermelden we dat de gemeente stappen zet om woningbouw in de buurten negen, tien en elf op te starten. Ook aan voorbereiding van de aanleg van het door velen vurig begeerde stukje ontbrekende rondweg is begonnen.

Het hele item teruglezen? Toets het trefwoord in het zoekvenster linksboven.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights