Verkeer en vervoer rondom en in Tiel

In onze algemene bijdrage over de jaarrekening van de gemeente over 2017 kondigden wij aan om in de aanloop naar de behandeling van de jaarrekening door de raad eind september in te zoomen op een aantal deelaspecten. In deze bijdrage kijken we naar verkeer en vervoer.

Verkeersproblematiek Deil – Den Bosch krijgt aandacht

Het wordt steeds drukker op de weg. Het aantal files is de laatste jaren enorm toegenomen. In onze regio staat het verkeer steeds vaker stil op de A2 van Deil naar Den Bosch. Voor Tiel is de A2 een belangrijke toegangsweg. Het ministerie van infrastructuur en Waterstaat ziet de problemen daar ook en studeert op maatregelen voor de korte en wat langere termijn. Via het nog te vormen regionaal mobiliteitsfonds wordt ook Tiel bestuurlijk betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de filevorming.

De A15 blijft tobben

Maar niet alleen op de A2 zijn er problemen. Ook het verkeer op de A15 in beide richtingen van en naar Tiel staat steeds vaker vast.

Regelmatig worden wensen geuit om de A15 tussen de knooppunten Deil en Valburg te verbreden naar 2×3 rijstroken. De snelweg kent veel doorgaand vrachtverkeer naar Duitsland en met name het deel tussen het knooppunt Deil en Tiel is overbelast. Het probleem is dat in de namiddag door het vele vrachtverkeer het woon-werkverkeer van de A2 richting Tiel moeilijk kan invoegen. Dit is mede een gevolg van een toename van het verkeer van de A2 door de verbreding van twee naar vier banen. Door de opleving van de economie worden de problemen de laatste jaren steeds groter. Per werkdag maken nu bij Meteren richting Tiel rond de 80.000 vrachtauto’s gebruik van de A 15. Een ander knelpunt is de oprit naar de A15 bij Tiel-Oost richting Kesteren. De oprit daar is te kort. Dat veroorzaakt gevaarlijke situaties en files. De oplossing is hier het verbreden van het viaduct over de Grotebrugse Grintweg, waardoor de oprit wat verlengd kan worden. Dat kost echter veel geld en dat geld komt er voorlopig niet. Een nog veel betere oplossing is het verbreden van de A15 met een extra rijbaan in beide richtingen. Maar ook die verbreding staat nog niet eens op de planningslijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In 2017 is het ministerie wel een uitgebreid onderzoek gestart naar knelpunten op de a15. Tevens werden signaleringsborden geplaatst om het verkeer op de A15 te waarschuwen voor filevorming. Er wel door de rijksoverheid een onderzoek begonnen naar verkeersknelpunten op de A15. Het resultaat hiervan wordt dit jaar verwacht. Ondertussen wordt er wel serieus voorwerk gedaan om de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbreden met een extra rijstrook. Alleen de voorbereiding zal zo’n 7 jaar in beslag nemen. Aan het deeltraject Papendrecht –Sliedrecht wordt al concreet aan een verbreding gewerkt.

Knelpunten in Tiel

Ook in Tiel zijn er wegen waar het in de spits stoppen en stilstaan is. In een vorige raadsperiode is gesproken over de wenselijkheid van een derde ontsluitingsweg voor Passewaaij richting Geldermalsen. Die weg zou tevens de drukte op de A15 ietsje kunnen verminderen en een snelle verbinding van Tiel naar Geldermalsen opleveren. Inwoners van Wadenoijen protesteerden destijds fel tegen de plannen. Bovendien bleek dat Rijkswaterstaat niet enthousiast is over nog een aansluiting op de A15. Over dat plan wordt niet meer gesproken.

Bij de laatste verkiezingen werd met name de noodzaak van een betere ontsluiting van Passewaaij door verschillende politieke partijen in hun programma opgenomen. Het ging daarbij over het afmaken van de rondweg. Pro-Tiel pleitte bovendien voor verbreding van de Berenkuil, de toegangswegen naar de Berenkuil en de Provinciale weg. Op de provinciale weg N 834 richting A15 passeerden per etmaal op een werkdag gemeten in 2017 19.500 motorvoertuigen. De N 835 provinciale weg langs Kellen richting Amerongen was met 24.300 voertuigen nog iets drukker. Het aantal voertuigen nam hier met 11 % toe ten opzichte van een jaar eerder.

Parkeren

Tielenaren en bezoekers betaalden in 2017 totaal ruim 1,3 miljoen aan parkeergeld. Dat is bijna 3 % meer dan in 2016. Dit bedrag is exclusief de opbrengst van het vergunningparkeren. De opbrengst van de Wlp die maar een deel van het jaar in gebruik was, bedroeg slechts 78.000 euro. Ook nu nog lijkt het wel dat de Tielenaren de parkeergarage moeilijk weten te vinden. Overdag is hij vrijwel altijd matig bezet. Dit ondanks dat de parkeertarieven niet hoger zijn dat het parkeren op de andere openbare parkeerterreinen. Tijdens voorstellingen in de Agnietenhof wordt er wel druk gebruik van gemaakt. Steeds meer parkeerders betalen het verschuldigde tarief met hun mobiel. Het verlengen van de parkeerbetaaltijden september 2017 leidden in 2017 nog niet tot duidelijk hogere opbrengsten.

Gebruik openbaar vervoer

In heel Nederland stijgt het vervoer per trein fors. In Tiel daalde dat vorig jaar juist ten opzichte van een jaar eerder een beetje.

Vanuit Tiel Centraal reisden per werkdag gemiddeld 3400 (3510) personen van en naar de richting Utrecht en van en naar de richting Arnhem 1300 (1347). In Passewaaij stapten 1400 (1505) mensen in of uit de trein. (tussen haakjes de cijfers van 2016)

 

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights