Inloopbijeenkomst Anders Wonen Reuchlinlaan Tiel gaat niet door

Door Jan Bouwhuis op maandag 4 december 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

De inloopbijeenkomst over het project Anders Wonen, gepland op woensdag 6 december aanstaande, gaat niet door. Burgemeester en wethouders hebben dit besloten om meer tijd en ruimte te geven aan inbreng van inwoners en organisaties. Het college wil eerst verder in gesprek met een afvaardiging van omwonenden en een aantal vertegenwoordigers van organisaties in Passewaaij en Tiel-West voordat er een nieuwe voorlichtings- en inspraakbijeenkomst voor alle inwoners en belangstellenden wordt gepland. Op basis van het gesprek met een afvaardiging van bewoners en organisaties is het de bedoeling het vervolgproces verder in te richten en ook andere inwoners en belangstellenden te informeren en te betrekken.

Vorige week maakte de gemeente bekend dat het college besloten had om in te stemmen met de vestiging van een locatie Anders Wonen aan de Reuchlinlaan. Anders Wonen is een woonvorm voor Tielse inwoners die door hun psychische aandoening niet (meer) in een woning of (bestaande) beschermde woonvorm in een woonwijk kunnen wonen. Het college begrijpt dat de komst van deze woonvorm bij omwonenden tot zorg en vragen kan leiden. Daarnaast staat de gemeente voor de taak om inwoners die tot de doelgroep van Anders Wonen horen passende woonruimte en begeleiding te bieden.

Voor informatie over Anders Wonen, zie www.tiel.nl/anderswonen
Voor vragen kan een ieder contact opnemen met de gemeente via anderswonen@tiel.nl

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights