Nieuws van en over de gemeente Tiel editie 23 augustus 2017

Door Bert Leenders op woensdag 23 augustus 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws. Archieffoto 2014Archieffoto 2014

Pluim voor aanpak taalachterstand

De rijksoverheid investeert flink in het terugbrengen van de taalachterstand van basisschoolleerlingen. Ook op de Tielse scholen zitten veel kinderen met weinig taalvaardigheid. Daarom krijgt de gemeente ieder jaar maar liefst één miljoen euro uit het rijkspotje om deze achterstanden weg te werken. Bij een steekproefsgewijze controle op zestien punten is gebleken dat dat geld in Tiel goed besteed wordt. Op alle aspecten scoorde de gemeente voldoende tot uitstekend. Verschillende onderdelen van het Tielse programma kunnen dienen als voorbeeld voor andere gemeenten. Onderwijswethouder Laurens Verspuij was best trots op de pluim die de gemeente kreeg. Dit resultaat is vooral te danken is aan de inzet van de scholen, de bibliotheek. Ook de voorzieningen voor vroeg- en naschoolse opvang doen het nodige. De bibliotheek heeft speciale programma’s voor leerlingen met een taalachterstand en verschillende scholen hebben onder meer een zogenaamde nieuwkomersklas. Ook de ouders worden betrokken bij het wegwerken van het taalkennis en taalvaardigheidniveau van hun kinderen. Wat goed is kan altijd beter. Daarom gaat de gemeente onderzoeken op welke wijze de bestaande programma’s verbeterd kunnen worden. De gemeente en onderwijsorganisaties hopen daarbij dat het rijk de regels zo verandert dat het werken aan taalachterstand door kan gaan in het eerste jaar van het vervolgonderwijs.

Aanpakken A15 en slimmer goederenvervoer moet A15 veiliger maken en doorstroming verbeteren.

Iedere streekbewoner wist het al. De A15 loopt vol. Te vaak gebeuren en ongelukken en steeds vaker staan we in de file. Sinds kort is ook de rijksoverheid na een uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat er echt wat aan de hand is. De meest voor de hand liggende oplossing, de verbreding van de snelweg van vier- naar zesbaans zit er in ieder geval tot 2028 niet in. Maar er gaat de komende tijd wel het een en ander gebeuren. Het tracé vanaf Deil richting Tiel en verder krijgt wegsignalering. Ook worden een aantal op- en afritten verlengd. Overleg met de bedrijven moet resulteren in minder vrachtauto’s op de weg. Dat moet bereikt worden door te rijden met beter beladen auto’s en meer gebruik van vervoer via spoor en water. Wethouder Melissen vindt het belangrijke dat de rijksoverheid het deel van de A15 in Rivierenland nu ook als probleemweg beschouwt en experimenten om er wat aan te doen ondersteunt. Melissen verwacht dat in de toekomst het minder gebruik van auto’s en nieuwe technieken ook een bijdrage zullen gaan leveren aan meer ruimte op de weg. De wethouder had ook een naar bericht. “Volgens de voorlopige planning van de spoorwegen wordt de reistijd tussen Tiel en ’s Hertogenbosch een flink aantal minuten langer. Dat helpt niet om de auto’s van de weg te krijgen. Ook de overstap naar en van de richting den Bosch in Geldermalsen gaat meer tijd kosten. Datzelfde geldt voor de overstap in Tiel van de Ns-sprinter uit Geldermalsen op de Arrivatrein richting Arnhem. Ik ga proberen die slechte plannen voor de stad te veranderen.” De laatste jaren is de reistijd van Tiel naar Utrecht gestaag langer geworden. De trein moet in Geldermalsen meerdere minuten wachten op de passage van een intercity en ook extra stations in Houten (2 stuks) Utrecht Lunetten en Vaartsche Rijn zorgden voor verlenging van de reistijd.

Schuldhulpverlening legt accent op voorkomen van problematische schulden

Voorkomen en vroegtijdig helpen. Dat zijn de doelen die veel meer aandacht krijgen in het aangepaste schuldhulpverleningsbeleid van de gemeente. Tot nu toe gaat de aandacht vooral uit naar het adviseren en ondersteunen van inwoners, die met enorme betalingsachterstanden te maken hebben. Helpen is dan een stuk lastiger en trajecten om weer een kloppend huishoudboekje te krijgen duren dan veel langer.

Parkeren mantelzorgers.

Soms kan ook de gemeente (redelijk) snel werken. Binnen een half jaar heeft het college een regeling gemaakt om het parkeren van mantelzorgers in de betaald parkeerzones goedkoper te maken. Inwoners met een zorgindicatie kunnen hun parkeervergunning laten gebruiken door hun mantelzorger. Via de regeling mantelzorgcompliment kunnen de kosten van de vergunning vaak weer bij de gemeente gedeclareerd worden.

Bedrijfsparkeren op de Waalkade wordt duurder

Bedrijven betalen voor een parkeervergunning in de binnenstad 572,40 per jaar. Voor de parkeerterreinen aan de rand van het centrum waaronder de Waalkade geldt tot nu toe het lagere tarief van 262,05 per jaar. IN 2018 moet als de raad er mee instemt ook voor de Waalkade het hogere tarief van 572,40 betaald worden.

Let op vanaf 29 augustus tot 22.00 betalen voor parkeren.

Vanaf dinsdag 29 augustus moet er op maandag tot en met zaterdag tot 22.00 uur betaald worden op de parkeerterreinen en bij de parkeermeters in en rond de binnenstad. Tot nu toe kon je behalve op de koopavond op donderdag na 18.00 vrij parkeren bij parkeermeters en op de parkeerterreinen.

‘De Bouwplaats’ van Coen Kaayk te zien in Zinder

Zaterdag 2 september is het open dag in Zinder, het nieuwe cultuurgebouw bruist dan de hele dag van de activiteiten. In de centrale hal is het kunstwerk De Bouwplaats, een complexe en kleurrijke installatie, te zien. Om 11.00 op wordt het kunstwerk onthuld. De gemeente heeft dit kunstwerk onlangs aangekocht. Elders in het gebouw is tot 1 oktober meer werk van Kaaijk geëxposeerd. Het gebouw is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 22.30 uur open, op zaterdag van 10.00 tot 22.30 en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de open dag is iedereen welkom van 10.00 – 16.00 uur.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights