Eerst esdoorns, sierperen en sierkersen. Dan fruitbomen in de stad Tiel

Door Jan Bouwhuis op maandag 10 april 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto.

Door Jan Beijer.

Fruitbomen in de binnenstad van Tiel? De plannen zijn er wel, maar we moeten voorlopig nog geduld hebben. De middenstand, die erg gecharmeerd is van het idee van de stadsboomgaard, had er al min of meer op gerekend, dat er bij het inplanten van de omgeving van het nieuwe culturele centrum Westluidense Poort, fruitbomen neergezet zouden worden. Daar heeft de gemeente (nog) niet voor gekozen. Het zijn esdoorns, sierperen en sierkersen geworden. Pas later in het jaar kunnen er bij de grote coupure fruitbomen komen, maar een voorwaarde daarbij is wel dat vrijwilligers bereid moeten zijn om de bomen te onderhouden.

Er is nog een tweede mogelijkheid om de stad een invulling te geven die past bij het thema “fruitstad.” Dat is de aanleg van een fruitboomgaardje op het pleintje naast de Agnietenhof. Er is hier op dit moment geen geld voor. Daarom zal het plan worden opgenomen in de perspectievennota, die over enkele maanden verschijnt. De gemeenteraad wordt dan voorgesteld om geld voor dit doel beschikbaar te stellen.
De gemeenteraad krijgt in deze nota tal van beleidsplannen voorgelegd en zal dan ook financiële keuzes moeten maken. Het is dus niet zeker dat dit stadsboomgaardje er ook werkelijk komt. Voor het onderhoud van de bomen hebben zich al vrijwilligers gemeld.
Dit voorstel haakt aan bij de gemeentelijke notitie “Tiel, fruitstad aan de Waal”, die vorig jaar is verschenen.
“De ambitie is om fruit in al z’n verschijningsvormen meer de stad in te halen. Dat kan in openbaar gebied (een koppeling met het groenbeleidsplan is hierbij overigens gewenst), zoals op het plein bij de Agnietenhof, maar ook op locaties die in het bezit zijn van onze partners in de stad. Een bijkomend effect van meer fruitbomen in de stad is dat dit een positief effect heeft op de bebouwde omgeving en het welbevinden van de mensen die er verblijven”, aldus een passage uit deze notitie, die kennelijk ook de Geldermalsense middenstand heeft geïnspireerd. Geldermalsen ziet het fruit eveneens als een aantrekkelijk promotiemiddel en heeft onlangs het project “Geldermalsen, fruitdorp aan de Linge” gelanceerd.

De grote bomen die nu bij de Westluidense Poort gepoot zijn, zijn esdoorns. Voor deze soort bomen is gekozen omdat hiermee een visuele doortrekking van de gracht beoogd wordt. De gemeente spreekt in dit verband van een “groene gracht”, waardoor de zogenaamde “belommerde wandeling” mogelijk wordt. Naast de bibliotheek zijn sierperen geplant. Deze bomen zijn geschikt om in een verharding te plaatsen. Fruitbomen zijn dat niet. In het tijdelijke parkje tussen de bestaande bebouwing en het cultureel centrum zijn sierkersen neergezet. Dat is gedaan, aldus de gemeente, “vanwege de mogelijke tijdelijkheid.” Het parkje is voorbestemd om in de toekomst bebouwd te worden met appartementen of stadswoningen. Aannemer VolkerWessels heeft vijf jaar de tijd om deze huizen te realiseren. Nu de woningmarkt aantrekt, wordt dat bouwplan weer actueel. Vandaar dat hier geen fruitbomen geplant zijn. Die zouden als ze tot volle bloei zijn gekomen, plaats moeten maken voor de bouw. Daarom is de keus op sierfruit gevallen, dat veel sneller in bloei staat.
 

Mogelijke locatie fruitbomen bij AgnietenhofMogelijke locatie fruitbomen bij Agnietenhof

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights