Nog geen besluit over wijziging parkeerbeleid voor centrum Tiel

Door Bert Leenders op woensdag 8 maart 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Dinsdag 7 maart besprak de Raadscommissie Ruimte het plan om de 200 parkeerplaatsen, die straks op de Waalkade resteren, niet alleen open te stellen voor vergunninghouders maar ook voor bezoekers. Het onderwerp zorgde voor veel publiek en een langdurige discussie. Besluiten werden er nog niet genomen.

De Horeca-ondernemers op het Plein vrezen een fors verlies aan klandizie wanneer het parkeren op de Waalkade niet meer mogelijk is voor bezoekers van de binnenstad en hun gasten. Zij kregen brede steun van de overige ondernemers, Hart van Tiel en door ondertekenaars van een petitie. Dat alles bracht parkeerwethouder Marcel Melissen op het idee om de 200 plaatsen die straks op de Waalkade resteren een gemengde bestemming te geven. Zowel vergunninghouders als bezoekers zouden er mogen parkeren. Margriet van Heesch, bestuurslid van Hart van Tiel, de vereniging van centrumondernemers vroeg de commissieleden de wethouder te steunen bij dit plan. Verder pleitte zij er voor om de vermindering van het aantal parkeerplaatsen van 700 naar 500 op de Waalkade niet per 1 juli 2017 maar een jaar later te laten ingaan. Voorts hield zij een pleidooi om de Waalkade zo in te richten dat daar bij zeer grote drukte extra geparkeerd kon worden. Wethouder Melissen zag echter bezwaren. Hij vreesde door het in langer in stand houden van meer parkeerplaatsen extra kosten voor de technische voorzieningen en leegstand in de  garage. Tijdens het debat uitten vooral de oppositiepartijen felle kritiek op de wethouder. Vooral de partij voor de Burgers spaarde bij monde van Diana Dekker de wethouder niet. Zowel op het gebied van communicatie, overleg met belanghebbenden en de planning waren er volgens haar ernstige fouten gemaakt.

De uitkomst van het debat luidde nog niet tot besluiten. Melissen komt op korte termijn met een gedetailleerd plan waarin alle toekomstige ontwikkelingen en maatregelen op parkeergebied rond en in het centrum een plaats moeten krijgen. Concreet gaat het dan om: het aantal beschikbare plaatsen in de verschillende fasen van centrumvernieuwing rond de gehele binnenstad, de gevolgen voor het parkeren op de Waalkade wanneer de kademuren verbeterd wordt, de parkeerplekken voor de binnenstadbewoners en vergunninghouders en de kosten van het langer openhouden van de Waalkade voor betaald parkeren. Los daarvan zoekt de wethouder nog naar een oplossing voor het parkeren van auto’s van mantelzorgers  en professionele zorgverleners van de inwoners van de binnenstad. Alles bij elkaar geen makkelijke klus voor de wethouder. Want ook de bewoners van de binnenstad, die deels afwijkende belangen hebben, zullen de plannen kritisch volgen.

zie de video van het inspreken door Margriet van Heesch namens Hart van Tiel / horeca:

https://youtu.be/6b1NH7X8K7Y

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights