Van de collegetafel in Tiel 14 februari 2017

Door Bert Leenders op woensdag 15 februari 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Nieuws.

Het college heeft tijdens de wekelijkse collegevergadering ja gezegd tegen het ontwerp van een nieuwe structuurvisie voor de binnenstad. Het is een document van 44 pagina’s dat voor de actieve volgers van de lokale politiek geen opzienbare nieuwe punten bevat. Niettemin is het een belangrijk document, waar iedere inwoner de effecten op termijn van zal ervaren en waar een groot aantal ondernemers en inwoners direct belang bij kunnen hebben. De binnenstad is immers de huiskamer van Tiel, veel ondernemers verdienen er hun brood en de binnestad bepaalt voor een groot deel de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad voor alle inwoners. Het is een prettig leesbaar maar ook ambitieus document, dat binnenkort integraal op de website van de gemeente te vinden is. De Tielenaar zal gedurende de rest van deze maand in een aantal artikelen inzoomen op aspecten van dit voor de stadsontwikkeling belangrijke document. Hieronder treft u alvast een overzicht aan van de hoofdlijnen van het visierapport.

• detailhandel concentreren in een compacter kernwinkelgebied

• ontwikkelen van een dwaalmilieu met ruimte voor horeca, ambachtelijke bedrijven, dienstverlening, wonen en detailhandel, waarbij de detailhandel wordt beperkt

• versterken van de beleving / de kernkwaliteiten van de binnenstad

• voortzetten van de poortenstrategie

• versterken van de relatie met het rivierenlandschap en de haven, haven en rivierenlandschap als kwaliteit binden aan de binnenstad

• voortzetten van het beleid om nachthoreca te concentreren op Het Plein

• creëren van een klimaat waarbij horeca, detailhandel en warenmarkten optimaal functioneren

• ruimte bieden voor tijdelijke initiatieven uit de samenleving

• voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties die niet voorspeld kunnen worden een dynamisch afwegingskader te hanteren waarbij het leveren van een bijdrage aan de kernkwaliteiten van de binnenstad centraal staat

 

Het document is in zijn huidige vorm nog een concept. De gemeenteraad moet het na behandeling in  commissie(s) vaststellen. Dat gebeurt pas nadat het rapport ter inzage gelegen heeft en belanghebbenden hun wensen en bezwaren hebben kunnen uiten en uiteraard formeel ook zienswijzen hebben kunnen indienen.

 

Andere besluiten van het college:

Het college rekt de geluidswaarden van 35 woningen in Tiel, Buren en Neder-Betuwe een beetje naar boven op om uitbreiding van bedrijvenpark Medel mogelijk te maken. Daar waar woningen nu onvoldoende geluidswerend zijn, zullen isolatiemaatregelen aangeboden worden.

 

De gemeente gaat de gebruikersovereenkomst van het verenigingsgebouw  aan de Peppellaan 6 met wandelsportvereniging Wandellust beëindigen. Het pand blijft beschikbaar voor buurt en wijkactiviteiten. De gemeente gaat op zoek naar een geschikte beheersvorm. De gemeente gaat dat niet zelf doen.

 

Nog te veel gemeentelijks stukken worden in moeilijk begrijpbare ambtelijke taal geschreven. Binnen de stadhuiscampus wordt hard gewerkt om dit te verbeteren.

 

Het college is tevreden over het functioneren van de stadsbouwmeester en de voorzitter en leden van de monumentencommissie . De bestaande contracten worden daarom met een extra jaar verlengd. De woningwet biedt deze ruimte.

 

Het bestemmingsplan Tiel Noord – Kleine kernen wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad. Het aangepaste bestemmingsplan moet verpleeghuis vrijthog in staat stellen uit te breiden en bestaande bouw  te vervangen door nieuwbouw.    

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights