Winkelruimte zal volgens structuurvisie in Tiel gaan krimpen

Door Bert Leenders op vrijdag 17 februari 2017, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

Dinsdag 14 februari presenteerde wethouder  Corry van Rhee-Oud Ammerveld het ontwerp voor een nieuwe structuurvisie voor de binnenstad. Het ontwerp is opgesteld in nauw overleg met de partijen die rechtsreeks belang hebben bij de inrichting van en de spelregels voor de binnenstad. Denk daarbij aan winkeliers, horecaondernemers en de bewoners van de binnenstad. Maar zij hebben er  niet alleen belang bij hoe de binnenstad er uit ziet en wat daar kan en niet kan. De binnenstad zo stelt de nota is de huiskamer van alle Tielenaren. In onze  bijdrage naar aanleiding van de wekelijkse nieuwsbrief van het college schetsten wij de besluitvormingsprocedure van de ontwerp structuurvisie en noemden we de onderwerpen die er in behandeld worden. In deze en volgende bijdragen zomen we in op enkele belangrijke thema’s.  in deze bijdrage de problematiek van de winkelleegstand en de plaats van de winkels in centrum.  

 

Detailhandel.

 

Even leek het er op dat de enorme leegstand van winkels die je al lang in een aantal steden zoals Sittard, Schiedam en Kerkrade aantreft Tiel voorbij zou gaan. Dat bleek valse hoop. De laatste jaren heeft ook Tiel te maken met een toenemende leegstand. Vooral de Weerstraat heeft er onder te leiden. De inwoners klagen over de troosteloze aanblik die deze straat biedt.  Op dit moment staan er in de binnenstad ongeveer 40 winkelpanden leeg. Het beste medicijn is natuurlijk niet klagen maar de inkopen doen in fysieke winkels en dan liefst in eigen stad. Maar de ontwikkeling om steeds meer via internet te kopen en  overbodige spullen een tweede leven te geven, lijkt niet te stuiten.  Ook speelt de vergrijzing van de bevolking een rol. Ouderen hebben –bijna – alles al en zijn minder kooplustig. Hoewel de gemeente de laatste jaren geen groei in aantal inwoners  vertoonde, verwacht het college dat het inwonertal de komende jaren minstens op peil blijft. Het college acht het wenselijk om het vloeroppervlak voor winkels flink terug te dringen. Dat moet gebeuren door geen nieuwe winkels toe te staan buiten de hoofdwinkelstraten. Bestaande winkels in het zogenaamde dwaalgebied kunnen weer een woonbestemming krijgen. Leuke snuffelwinkeltjes zijn daar wel welkom en ook aantrekkelijke horeca zoals kleine restaurantjes kunnen daar de aantrekkelijkheid vergroten. Positief is de zelfwerkzaamheid van bewoners om mini-voortuintjes te maken in sommige ‘dwaalstraten’. Dat maakt het wandelen buiten de hoofdwinkelstraten: Hoogeinde, Waterstraat,Voorstad en Varkensmarkt aantrekkelijk.  De Weerstraat wordt als hoofdwinkelstraat opgegeven. Vooral het achterste deel zou meer een woonfunctie moeten krijgen. Ook zouden daar enkele restaurantjes  goed passen om inwoners en bezoekers te verleiden om een rondje Weerstraat, Tolhuisstraat, Plein te laten maken. Het oude postkantoor acht men geschikt voor een overdekte markt, waarbij het achterliggende terrein omgevormd zou kunnen worden tot een verrassend, rustig en sfeervol plein. Het college is enthousiast over de plannen van Hart van Tiel om de binnenstad  door een passende aanleiding waarbij fruit een belangrijke rol speelt aantrekkelijker te maken. Waar mogelijk wil het college samen met Hart van Tiel optrekken. De nota geeft Tiel als koopstad voor de hele regio een minder zwaar accent. Sfeer, beleving,  uitgaan en cultuur  moeten in de toekomst mede-trekkers worden voor een bezoek aan de binnenstad voor Tielenaren en mensen van buiten.  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights