Basisovereenkomst voor klimaatdijk en herinrichting Kleine Willemspolder Tiel ondertekend

Door Bert Leenders op vrijdag 18 november 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

Achttien november 2016 tekenden Wethouder Corry Van Rhee-Oud Ammerveld en vertegenwoordigers  van de aannemingscombinatie Wetering/Vissers, Ploegmakers en F.P.H. Ploegmakers de basisovereenkomst voor de uitvoering van het zogenaamde project Fluvia Tiel. Deze bedrijven werkten al eerder samen aan grote infrastructurele prjcten en zijn gespecialiseerd in grondverzet, waterbouw en inrichting van natuurgebieden. De  aanneemsom van 3,6 miljoen euro staat vast, maar enkele details van de uitvoering moeten nog uitgewerkt worden.

Er is ruim tien jaar gestudeerd op de beste oplossing om de kwel in het gebied bij de Waaldijk in Tiel-Oost aanzienlijk terug te brengen. Het was niet alleen technisch een lastig vraagstuk, ook de betrokkenheid van verschillende partijen zoals het Waterschap, Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente maakte het maken van een keuze en de besluitvorming lastig. Bij elkaar hebben al dat overleg de vele kostbare  onderzoeken meer gekost dan de uitvoering van het project. Naast droge voeten voor Tiel-Oost leveren de werkzaamheden ook geweldige kansen op voor recreatie en natuur. De 28 hectare grote Kleine Willemspolder komt  een nevengeul. Die geul zal gemiddeld twee maanden per jaar meestromen met de Waal en daarnaast nog vier maanden water bevatten. De overige zes maanden zal hij nagenoeg droog staan. Langs de waterkant worden kleilagen verwijderd en komen enkele zandstrandjes. Dat worden bij mooi weer ideale recreatieplekken. Door de hele polder komen wandel- en struinpaden. Door de verschillen in waterstand krijgen bijzondere planten een kans om zich te ontwikkelen. Om de kwel maximaal te beperken wordt een strook langs de Waalzijde van de dijk voorzien van een extra kleilaag. Een deel van het vijverterrein wordt door ophoging geschikt gemaakt voor woningbouw.

Een groot deel van de benodigde de klei voor de reusachtige klimaardijk, die een meter hoger wordt dan de huidige dijk en veel breder, haalt de aannemer uit de Kleine Willemspolder. De rest wordt aangeverd per schip. De aannemerscombinatie beschikt over eigen kleiputten. Het werk moet eind 2018 gereed zijn, maar de aannemersombinatie  verwacht al eerder klaar te zijn. Belangrijk is daarvoor dat de benodigde vergunningen tijdig verstrekt worden. Het eerste karwei na de jaarwisseling is het verwijderen van bomen aan de stadszijd van  het werkterrein. Dit moet gebeuren voordat vogels hun nesten gaan bouwen. De gemeente en de uitvoerderscmbinatie zullen de omwonenden regelmatig  en zorgvuldig informeren  over de werkzaamheden. Een eerste informatieavond is gepland op 20 december 2016. Projctleider  namens de gemeente is Osman Sankac.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights