Actie tegen plan verplaatsen Dijkhuizen Tiel

Door Huub van Heiningen op donderdag 17 november 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

 Twee verwante organisaties, de Gelderse Milieufederatie en Waardevol Tiel, maken bezwaar tegen een besluit van de gemeente Tiel om Dijkhuizen toe te staan aan de Industrieweg een tankstation te bouwen. Dit omdat de locatie in het stroomgebied van de Dode Linge ligt, dat eerder is aangewezen als Nationaal Landschap.

 De organisaties stellen dat de bouw van een benzinestation niet past in het geldend bestemmingsplan van de gemeente. Ook daarin behoort de omstreden locatie tot de Ecologische Hoofdstructuur van de Dode Linge. Er is geen sprake van noodzaak om juist hier een benzinestation te bouwen omdat er voldoende alternatieve locaties voorhanden zijn, aldus het bezwaarschrift.

 In het uitvoerige stuk worden de argumenten weerlegd, die zijn aangevoerd in enkele rapporten van bureau’s die door de gemeente en Dijkhuizen zijn ingehuurd om aan te tonen dat de bouw op de gewenste locatie te rechtvaardigen is.

 In het bezwaarschift wordt gesteld dat er momenteel geen bouwplannen meer zijn voor het terrein aan de Havendijk waar Dijkhuizen nu een benzine- en LPG-station heeft. De oorspronkele projectontwikkelaar heeft afgehaakt wegens gebrek aan perspectief, zoals ook de bouwer van het complex West Luidense Poort heeft afgezien van het plan daar (dure) woningen te bouwen. Ook een geplande woontoren bij de Kranshof komt er vooralsnog niet. Het terrein aan de Havendijk wordt nu door de gemeente als parkeerterrein ingericht.

 De noodzaak om Dijkhuizen te verplaatsen in verband met de LPG-tank aldaar is, aldus het bezwaarschrift, gebaseerd op cijfers omtrent het LPG-gebruik in 2008. Sindsdien is het aantal op LPG-auto’s sterk gedaald. De prognoses van de gemeente kloppen dus niet meer en de noodzaak om het tankstation te verplaatsen is er niet meer.

 Er is een bureau in de hand genomen dat plannen uitwerkte om rond het nabij de Dode Linge geplande tankstation te omgorden met bomen en heggen, maar ook dat plan doet naar de mening van de bezwaarmakers geenszins recht aan het bestaande landschap. Aangehaald wordt een recente uitspraak van de Raad van State, die een streep haalde door de plannen van de gemeente Buren om in een vergelijkbare situatie een tankstation toe te staan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights