Renovatieplan terrein Astylos Tiel

Door Jan Bouwhuis op donderdag 31 maart 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek, Foto.

TIEL  Renovatieplannen atletiekvoorziening Astylos.
Tijdens de politieke besluitvorming over de perspectievennota 2015 is een budget van € 85.000,= in de begroting 2016 opgenomen voor de renovatie van de atletiekvoorziening. Daarnaast is afgesproken dat het college met atletiekvereniging Astylos een gezamenlijk plan moet uitwerken om de maximale kwaliteitsverbetering te realiseren.
In de afgelopen maanden zijn door de gemeente diverse gesprekken gevoerd met Atletiekvereniging Astylos over de gewenste renovatie. In dit kader is in opdracht van de gemeente een bodemonderzoek uitgevoerd en heeft een specialistisch bedrijf in de vorm van sponsoring voor atletiekvereniging Astylos diverse ramingen opgesteld. Op basis hiervan is samen met de atletiekvereniging geconcludeerd dat gewenste kwaliteitsverbetering, die de atletiekvereniging voor ogen had, niet binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd.
In de plannen voor de renovatie zijn twee varianten uitgewerkt:
Variant 1: De oorspronkelijk geplande renovatie waarbij de huidige atletiekvoorziening weer in een goede staat wordt gebracht. Dit is binnen het beschikbare budget mogelijk.
Variant 2: De aanleg van een kunstgras rondbaan. Hoewel atletiekvereniging Astylos zelf hieraan een financiële bijdrage levert, zijn de totale financiële middelen niet voldoende.
Het college vraagt de raad om een keuze te maken uit de varianten. Hiervoor ontvangt de commissie Samenleving een keuzenota, met de vraag aan de raad een advies uit te brengen over de te maken keuze.

Geschiedenis Astylos in het kort: (via de site Astylos)
Op 1 juni 1961 werd de atletiekvereniging T.E.C. opgericht als een afdeling van de gelijknamige sportvereniging T.E.C. Na 20 jaar, in 1981 heeft de atletiekvereniging zich losgemaakt van TEC en is als zelfstandige vereniging verder gegaan.
Vanaf 1976 heeft Tiel een atletiekbaan. Deze bestaat uit een 400m grasbaan met – naar de huidige normen – eenvoudige voorzieningen voor atletiekbeoefening.
In 1989 werd besloten de naam te wijzigen in atletiekvereniging ASTYLOS.
Een mijlpaal was de opening van het clubgebouw. Na jaren hard werken van de bouwcommissie werd dit gebouw, dat ook toegankelijk is voor gehandicapten, op 29 mei 1993 geopend door de sportwethouder Henk van de Burg.  (zie foto)
Door zelfwerkzaamheid van de leden is veel meer tot stand gekomen:
 de materiaalberging (1985);
– de twee lichtmasten (1993), waardoor de grasbaan ook in de winter optimaler kon worden gebruikt;
– de kunststofaanlopen voor hoog- en verspringen (1998);
– de uitbreiding van de lichtvoorziening op de baan in de vorm van 3 extra masten (1999) 

Opening clubgebouw 1993Opening clubgebouw 1993

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights