Presentatie schetsplan Waalkade Tiel

Door Jan Bouwhuis op donderdag 17 maart 2016, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws.

TIEL Grote belangstelling in Beursplein Rivierenland voor de Presentatie concept stedenbouwkundig schetsplan Waalkade.

De gemeenteraad wilde begin 2015 samen met bewoners en gebruikers een plan maken voor de herinrichting van de Waalkade. Tijdens een eerste bijeenkomst in oktober vorig jaar zijn wensen en ideeën opgehaald. Hiermee is een concept stedenbouwkundig schetsplan opgesteld voor de nieuwe inrichting van het gebied. De gemeente presenteerde dit plan in Beursplein Rivierenland.
De Waalkade is nu nog voor een groot deel in gebruik als parkeerplaats voor bezoekers, werknemers en bewoners van de binnenstad. De inrichting is een lappendeken. Door de ligging tussen Waal en binnenstad kan de Waalkade op termijn een prachtige recreatie- en ontmoetingsplaats worden voor alle inwoners en bezoekers van buitenaf. Het plan is een uitwerking van het Masterplan Waalfront dat in 2005 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Een van de hoofdlijnen van dit masterplan is het verbeteren van de uitstraling van de stad als ‘stad aan de rivier’ en het versterken van de relatie tussen Tiel en de rivier de Waal.
Het plan bestaat uit 2 fasen, deel 1 behelst in hoofdzaak het gebied grenzend aan de haven. De kademuur is in zeer slechte staat, het herstel of vervangen hoopt de gemeente over 1 jaar gereed te hebben. In fase 1 zit ook een definitieve oplossing voor de trappen welke nu als noodtrappen bij Appelpop worden geplaatst. De raming voor fase 1 is 2 miljoen euro en de politiek kan daar in de Commissie Ruimte van 5 april over beslissen. Voor fase 2 worden later plannen gemaakt. In de toekomst zullen ongeveer 200 parkeerplaatsen over blijven.
zie ook:

http://detielenaar.nl/openbare-ruimte/herinrichting-waalkade

http://detielenaar.nl/nieuws/deel-waalkade-afgesloten

  

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights