Ruiterstraat

Door Huub van Heiningen op vrijdag 3 juli 2015, geplaatst in Openbare ruimte.

Hoewel Waardevol Tiel en de Oudheidkamer zij aan zij gestreden hebben om afsluiting om reden veiligheid en overlast door hangjongeren van deze middeleeuwse steeg te voorkomen, is dat toch niet helemaal gelukt.

Maar er is wel een compromis bereikt; de hekken zullen gedurende de openingstijden van de winkels geopend blijven voor het publiek. Voor het openen van de hekken hebben zich enkele bewoners van de appartementen aan de Oude Haven als vrijwilliger aangemeld. De overeenkomst tussen de opposanten en de Gemeente Tiel hield ook in dat er geen standaardhekken zouden worden geplaatst, maar voor een meer historisch verantwoord model zou worden gekozen. Tevens werd bedongen dat er schildjes met het stadswapen op zouden komen. Het gemeentebestuur ging daarmee akkoord mits de meerkosten door de opposanten werden ingebracht. Hetgeen geschiedde.

Bij de sleuteloverhandiging toonden de in groten getale aanwezige omwonenden zich uiterst tevreden over de wat zij noemden prachtige hekken. Wel waren zij van mening dat er nu ook een taak voor de gemeente lag om te zorgen voor een regelmatig vegen van de steeg. De aanwezige ambtenaar van de gemeente zegde toe dat er met enkele pandeigenaren zou worden overlegd over het verbeteren van het rommelig uiterlijk van hun bezit aan de steeg.

Hoe zal worden omgegaan met een aantal in de steeg aangebrachte airco’s, die allerminst voldoen aan de gemeentelijke voorschriften, is vooreerst nog geen duidelijkheid. Een punt van zorg blijft dat, behalve dat deze airco’s het beeld van de steeg ontsieren, zij een opstapje verlenen om over de balustrade van de bovenwoningen te klimmen. Hetgeen al verschillende keren is gebeurd. Zal de gemeente tot handhaving overgaan, of blijft het bij pappen en nathouden?

Ton Schiltmans

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights