Biezenburg

Door Huub van Heiningen op vrijdag 17 juli 2015, geplaatst in Openbare ruimte, Politiek.

“Logistic Hotspot Rivierenland” blijft er vooralsnog bij dat Biezenburg in aanmerking komt om er een containerterminal te vestigen. Of dat de Biezenburgers uit de slaap moet houden is de vraag. De provincie heeft al laten weten er niets voor te voelen. Hotspot echter meent voet bij stuk te moeten houden: er wordt nog geen keuze gemaakt uit alternatieven  – Biezenburg blijft er bij.

Hotspot heeft aan de deelnemende gemeenten een nota “Verkenning uitbreiding containerterminal capaciteit” aangeboden, waarin de drie locaties die in beeld zijn (Biezenburg, het terrein van de glasfabriek en De Schele Hoek) met elkaar worden vergeleken. Op basis daarvan zou een definitieve keuze kunnen worden gemaakt, aldus de nota, maar Hotspot acht het niet juist dat nu al te doen. Hoewel zowel de provincie als de gemeente Neder-Betuwe daarop aandringen, acht de stuurgroep “het niet verstandig om op dit moment al een keuze te maken voor één locatie, dan wel een locatie af te laten vallen. Daar is het momentum nog niet voor, met name omdat de toekomst van de AGC locatie (terrein glasfabriek) momenteel ongewis is. Verwachting is wel dat in 2015 meer duidelijkheid komt over de toekomst van de AGC locatie. Om die reden is het advies aan de stuurgroep LHR aan de gemeente Neder Betuwe en aan de provincie om alle drie de locaties aan te houden als potentiele ontwikkellocatie voor de extra terminalcapaciteit. Met name voor de inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden van Biezenburg betekent dit voorstel dat nog steeds rekening moet worden gehouden met de ontwikkeling van Biezenburg als containerterminal locatie, zonder dat hierover nu ultieme zekerheid kan worden geboden”.

De nota zelf is op de site van Logistic Hotspot Rivierenland te bestuderen. Er worden een groot aantal argumenten aangehaald, die al uit andere bronnen bekend waren en/of eerder ter tafel zijn geweest. En dat terwijl het eigenlijk in de eerste plaats om twee dingen zou moeten gaan: werkgelegenheid en de kosten per nieuwe arbeidsplaats. En het lijkt er een beetje op dat Hotspot daar geen kaas van gegeten heeft.

Er wordt grif toegegeven dat de Biezenburg een interessant natuurgebied is, maar wie wel eens door dit gebied fietst zal ontdekken dat er ook gewerkt wordt. Er zitten daar diverse kleine bedrijven als een bloemenkwekerij en ook de exploitatie van akker- en weidegronden vergt menskracht. Hotspot zou toch antwoord moeten kunnen geven op een simpele lekenvraag: hoeveel huidige arbeidsplaatsen gaan er verloren en hoeveel nieuwe arbeidsplaatsen komen erbij als Biezenburg een containerterminal krijgt. De balans zou wel eens naar verlies van arbeidsplaatsen kunnen doorslaan omdat een terminal veel grond nodig heeft en relatief weinig arbeidsplaatsen biedt. En dat terwijl er juist erg veel geld gespendeerd is en wordt voor het creeëren van meer werkgelegenheid.  Of zou de ene arbeidsplaats de andere niet zijn ?

Hetzelfde geldt voor de kosten.  Afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt moeten die wel sterk uiteenlopen. Maar er is nog geen begin van een kostenraming. Waarschijnlijk wordt ervan uitgegaan, dat de provincie, die geld genoeg heeft, flink zal bijpassen. Dat is echter ook gemeenschapsgeld. Daarom zou Hotspot tegenover alle belastingbetalers toch minimaal en bij benadering moeten willen vertellen hoeveel geld er gemoeid zal zijn met die containerterminal. Als die er al komen moet …….

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights