16 juli 2015. Slopen dukdalven Veerweg.

Door Jan Bouwhuis op donderdag 16 juli 2015, geplaatst in Openbare ruimte, Nieuws, Foto. Tiel, 16 juli 2015Verbetering Veerweg.  De route naar het wandel- en fietsveer wordt de komende weken verbeterd. Vanaf de Havendijk naar het veer een gescheiden fiets- en wandelpad. De aansluiting op de Havendijk wordt verbeterd. Ook komen er aan weerszijden van de Waal twee wachthuisjes, zodat reizigers, die gebruik maken van het veer, bij regen kunnen schuilen als ze moeten wachten op de veerboot.  De gemeente Tiel en de provincie betalen samen (cofinanciering) aan de verbeteringen. De gemeente Tiel investeert in een nieuwe pont, met de naam Pomona. De provincie verstrekte een subsidie in het kader van het programma mobiliteit voor de verbetering van de weg. Daarvoor wordt de in 1956 aangelegde betonnen aanmeerpalen / dukdalven weggebroken, terwijl het best aardig zou zijn geweest als er b.v. een dukdalf was blijven staan als herinnering aan de gloriedagen van het Tielse veer. Dat veer kreeg in 1957, mede naar aanleiding van het gereedkomen van de nieuwe veerstoep de juridische status van Groot Veer. Die status, waarop het stadsbestuur trots was, bracht met zich mee, dat de gierponten zouden worden vervangen door vrijvarende ponten. Met het realiseren van die plannen slachtte Tiel overigens wel de kip met de gouden eieren. In 1952 hadden de gierponten 644.000 fietsen, 54.000 “luxe auto’s” en 53.000 vrachtauto’s overgezet en daardoor sloot de rekening van het veerbedrijf met een overschot van 150.000 gulden.  Nadien nam het aantal gebruikers van het veer jaarlijks toe, maar in 1963 moesten de tarieven fors worden verhoogd, omdat de exploitatie van het Groot Veer de gemeente 191.000 gulden had gekost.

Comments
Loading...