Ongelijkheid

Door Huub van Heiningen op maandag 9 juni 2014, geplaatst in Opinie.

Een inkomen voor topmensen van 52 keer het salaris van de minst verdienende is immoreel. Dat betoogt Philip Polderman, oud-rector van het Cambium College in Zaltbommel (in de Volkskrant van 7 juni 2014).

Hij schetst hoe het zover is kunnen komen en meent dat in de beschouwingen over de toegenomen inkomensongelijkheid ten onrechte alle nadruk wordt gelegd op de economische aspecten van het probleem. ‘’Niemand constateert dat een inkomen voor topmensen van gemiddeld 52 keer het salaris van de minst verdienende absurd, immoreel, abject en zelfs pervers is en geen enkele relatie meer heeft met de zogeheten verantwoordelijkheden of enorme kwaliteiten van de topmanagers”. Dat de zogenaamde topmensen naar het buitenland zouden gaan als ze dit soort beloningen niet meer zouden krijgen is z.i. geen enkel probleem. ‘’Dan kunnen de vele talenten die nu niet bij het old boys netwerk horen, de plaatsen uitstekend invullen. Tenslotte citeert hij Joop den Uyl die zei “Neem nooit mensen kwalijk dat ze veel te veel verdienen, neem het de maatschappij kwalijk die dat toelaat’’.

Polderman reageerde op Volkskrant-onderzoek en de betogen in het  het wetenschappelijk onderbouwde en uitermate boeiende rapport “Hoe ongelijk is Nederland’’ van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) . De conclusies daaruit, dat ook in ons land de beloningsverschillen in de afgelopen decennia zijn toegenomen, kunnen niet weerlegd worden. Het staat dan ook vast dat in de eerste plaats in het Parlement maar in het verlengde ook het locale politieke debat ‘’de groeiende kloof tussen arm en rijk’’ een hoofdrol gaat spelen in het politieke debat.

Het is dan ook geen toeval dat het FNV en ook SP-leider Roemer de aftrap hebben gegeven voor een actie om ook in ons land het van origine Canadese ‘’Wagemark’’ te gaan invoeren. Het wordt ook wel het ‘’Piketty-proof-certificaat’’ genoemd (over Piketty elders op deze site). Dit Wagemark beloont bedrijven waarin de verhouding tussen de beloning van de top en de mensen op de werkvloer niet groter is dan 8:1. Bedrijven die voor dit Wagemark in aanmerking willen komen, moeten aantonen dat de hoogst betaalde manager niet meer dan acht maal zoveel verdient als het gemiddelde van de 10% laagst betaalden.

Omgerekend naar Nederlandse verhoudingen zou dit bij een modaal salaris van 32 mille voor de topmanager een beloning van 256 duizend euro betekenen.

Het idee wordt wereldwijd door economen ondersteund en in Canada en sinds kort ook in Denemarken op grote schaal toegepast. Bedrijven die aan de eis voldoen mogen op hun website vermelden dat ze het Wagemark hebben gekregen. Daarvoor worden ze beloond want diverse overheden en andere Wagemarkbedrijven hebben ondertussen besloten alleen zaken te zullen doen met bedrijven, die dit waarmerk hebben gekregen. In een van de Amerikaanse staten wordt zelfs al gewerkt aan een wetsontwerp waarin wordt geregeld dat alleen aan bedrijven met het Wagemark overheidsopdrachten mogen worden gegeven.  

Het ziet er naar uit dat Ton Heerts in zijn actie om ook in ons land het Wagemark te gaan invoeren en hanteren, belangrijke politieke steun zal krijgen. Waarschijnlijk niet van de VVD overigens.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights