Nieuws uit Tiel en de regio, editie 7 januari 2023

Onze beste wensen!

Voordat we met eerste ‘Nieuws uit Tiel en de regio’ beginnen wensen de makers van de Tielenaar U alle goeds voor het nieuwe jaar.

Laten we hopen dat er snel een einde komt aan de aanvalsoorlog van Rusland in de Oekraïne, dat zal een einde maken aan het onmenselijke lijden van de inwoners daar, maar ook een positieve weerklank hebben op veel aspecten van ons leven in Tiel.

Wij zijn blij met de vele volgers en losse lezers van ons medium. Ook dit jaar kunt u weer op ons rekenen met boeiend nieuws, achtergrondverhalen en vooral veel afbeeldingen en videobeelden.

Relatief rustige oudejaarsnacht in Tiel

Grote incidenten bleven in de nacht van 31 december 2022 naar 1 januari 2023 uit. Toch werden er vijf mensen aangehouden omdat zij ondanks dringende waarschuwingen en verzoeken vuurwerk naar hulpverleners wierpen of vernielingen aanrichtten. Wie door Tiel fietst kan bijvoorbeeld enkele vernielde bushokjes tegenkomen. Grote branden waren er niet, maar dat betekende niet dat de brandweer niets te doen had. Het knalvuurwerkverbod en de beperkte tijdsruimte om vuurwerk af te steken werd slecht nageleefd en bleek niet te handhaven. Burgemeester Beenakker is dankbaar voor de inzet van vrijwilligers in een aantal buurten en natuurlijk de professionele hulpdiensten, die bijgedragen hebben aan een betrekkelijk rustige jaarwisseling. Wellicht zal in de gemeenteraad opnieuw het instellen van een vuurwerkverbod aan de orde komen. Burgemeester Beenakker heeft daarover zijn oordeel niet gewijzigd.”Een vuurwerkverbod heeft alleen zin wanneer het landelijk ingevoerd wordt”. Bij een landelijk vuurwerkverbod waarvoor steeds meer stemmen opgaan, zal de verkoop van vuurwerk ook verboden worden.

Avri staat voor veel uitdagingen

Diverse ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid maken het nodig dat Avri de komende jaren het beleid verder aanpast aan nieuwe ontwikkelingen en eisen. Het komt er op neer dat AVRI van afvalverzamelaar steeds meer een belangrijke speler wordt bij het hergebruik van aangeboden afval. Dat vereist meer draagvlak, begrip en medewerking van bewoners. Meer hergebruik is nodig om uitputting van de aarde terug te dringen. Daarom is alleen maar afval verwijderen voor Avri niet langer voldoende. In een beleidsnota heeft Avri aangegeven wat er de komende vijf jaar moet veranderen. De komende maanden moeten de gemeenteraden daar hun oordeel over geven, want zij bepalen in feite het strategisch beleid bij Avri. Om tot goede resultaten te komen is het goed scheiden van afval door de inwoners aan de bron heel belangrijk. Goed scheiden scheelt ook in de kosten en daardoor in de afvalverwijderingsbijdrage.

Avri is dit jaar bescheiden met tariefsverhogingen.

Ondanks de enorme stijging van de energie zal Avri 2022 in financieel opzicht positief afsluiten. Dat is te danken aan de hogere afvalstoffenheffing in 2022, de groei van het aantal inwoners en hogere opbrengsten voor reststoffen. Voor 2023 wordt de afvalstoffenheffing met ‘slechts’ 4 % verhoogd. Dat is betrekkelijk bescheiden. Het tarief voor het storten van een zakje restafval wijzigt niet en blijft één euro.

Regio krijgt acculaadplein

Betuwewind gaat samen met een partner een acculaadplein aanleggen voor zwaar rollend materieel zoals vrachtwagens. Dat plein, de WattHub wordt de naam, moet komen bij een windmolen op het Avri-terrein. Avri verhuurt de grond voor een periode van acht jaar en het zonnebedrijf van Avri (Avri Solar BV) ontvangt een deel van de opbrengst. Na acht jaar wordt Avri eigenaar van het plein en toebehoren en kan het daar onder meer ziin grotendeels geëlektrificeerde wagenpark opladen. Avri is nauw betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van het plein en kan zo kennis opdoen voor de exploitatie over acht jaar. Het is de bedoeling dat dit jaar nog met de aanleg wordt begonnen. De ontwikkeling en gebruik van elektrisch aangedreven zwaar materieel gaat momenteel hard. Bij de dijkverzwaring Tiel-Waardenburg wordt er al veel gebruik van gemaakt.

Opknapbeurt openbaar groen in Tiel-West en Schepenbuurt

De klachten over slecht onderhouden openbaar groen in Tiel-West zijn niet tegen dovemansoren gesproken. De gemeente heeft Avri opdracht gegeven om in Tiel-West en de Schepenbuurt 110 nieuwe bomen te planten en op 11 plekken de plantsoenen te renoveren. Het werk is, als de planning gehaald is, al uitgevoerd. Bij het maken van de plannen zijn de bewoners betrokken.

Veel eenzaamheid in Tiel

In 2020 bleek uit een onderzoek dat 47 % van de volwassenen en ouderen zich in meer of mindere mate eenzaam voelen. Van hen is 11,2 % ernstig tot zeer ernstig eenzaam. In Tiel zijn deze percentages 49,2 en 12,2 %, dus nog wat hoger. Dat betekent dat 16.000 inwoners last hebben van eenzaamheid. Het aantal eenzame inwoners is nier gelijk over de stad verdeeld. De eenzaamheid bleek het grootst in de Binnenstad, Tiel-West, De Wadenoijenlaan en omgeving en de Hertogenwijk. Ook bij de Tielse jeugd speelt het probleem van eenzaamheid. 13 % van hen bleek zich altijd eenzaam te voelen. In Tiel is onder vlag van één tegen de eenzaamheid een coalitie , die met ondersteuning van de gemeente vooral bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, actief om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Zo werden er vorig jaar in de week van de eenzaamheid 16 activiteiten georganiseerd. In 2023 zal de focus vooral liggen bij een wijkgerichte aanpak. Doel is om via de route opsporen, voorkomen en bestrijden het percentage Tielenaren dat eenzaamheid ervaart naar beneden te krijgen. De coalitie denkt daarbij vooral aan inzet van maatschappelijke organisaties. Maar natuurlijk kan iedere Tielenaar door persoonlijke aandacht een bijdrage leveren aan vermindering van het eenzaamheidsgevoel van buurtgenoten en andere bekenden.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights