Fruitcorso feedback en inspiratieavond

Ontwerpprijs voor David van Doesburg (jeugd Drumpt)

Lof vóór corsojury

Voor de meeste bezoekers van deze site is het corso een evenement dat Tiel een week per jaar beheerst. Bestuur, ontwerpers en bouwers zijn er echter vrijwel het hele jaar mee bezig. Deze weken wordt er druk geëvalueerd. Wat ging goed, wat kan of moet beter en wat kunnen we voor nieuws bedenken, zijn daarbij belangrijke punten. Dat evalueren gebeurt binnen het bestuur, de verschillende commissies, met externe instanties en natuurlijk binnen de corsoclubs. Plannen voor volgend jaar worden geïnventariseerd en de ontwerpers zoeken naarstig naar nieuw ontwerpen, die als het kan liefst weer opvallend en verrassend moeten zijn op het gebied van concept, gedurfdheid, creatie of een bijzondere techniek. Afgelopen week was het aan de jury om hun scores toe te lichten. En passant kregen corsobestuur en de ontwerpers en corsoverenigingen talrijke tips die het zeer geslaagde corso van 2018 nog beter laat verlopen en nog mooier maakt.

De punten die de corsojury geeft, vallen niet altijd in goede aarde. Winnaars zijn tevreden maar als je laag scoort is het vaak toch even slikken. Juryleden kijken – zo leert de praktijk – vaak met andere ogen naar een wagen dan ontwerper en de wagenbouwers. Daarom is het goed voor de juryleden maar vooral ook voor ontwerpers en wagenbouwers om te horen hoe de jury naar de wagens kijkt. Dat gebeurde vorige week op de zogenaamde feedback en inspiratieavond in de kantine van voetbalvereniging SCZ in Zoelen.

De jury bestaat uit 9 vakmensen. Zij worden door een speciale werkgroep zorgvuldig geselecteerd. Criteria zijn: Niet betrokken bij stichting 4-Stromenland of een van de corsoclubs, deskundig op een of meer voor de beoordeling relevante terreinen en betrokkenheid bij het soort evenementen waar het corso toe behoort. Onder de jury zien we beeldend kunstenaars, groente- en fruitspecialisten, een bloemsierkunstenaar, een vakfotograaf, een theaterspecialist en mensen die rollen vervullen of vervuld hebben bij de verschillende bloemencorso’s in het land. Voorzitter Frank Timmers is journalist bij BN deStem, en hij is tevens voorzitter van het bloemencorso in Zundert.

De jury geeft op de corsodag niet alleen punten voor idee, vorm, kleur, gebruik producten en het beeld van de wagens op het parcours, maar motiveert de toegekende punten ook op papier in een uitgebreid rapport. Dat bestaat uit een algemeen deel en een waarderingsrapport voor iedere wagen. Dat rapport werd in Zoelen besproken nadat de talrijke vertegenwoordigers van alle corsoverenigingen via een kort maar mooi gemaakt filmpje de wagens en het corso van dit jaar weer helemaal helder voor de geest hadden.

Hoog niveau

De jury toont in het algemene deel veel respect en bewondering voor wat er in Vierstromenland gepresteerd wordt. Alle clubs hebben zich enorm ingezet met een resultaat waar iedereen trots op kan en mag zijn. Niet alle clubs hebben de middelen , mankracht of capaciteit om bij de echte topwagens gerekend te kunnen worden, maar alle wagens waren stuk voor stuk kunstwerkjes. Vooral de betere wagens waren dit jaar van een erg hoog niveau.

Tips

De jury geeft ook de organisatie van het corso wat tips. Een waarschijnlijk moeilijk te realiseren tip is om het commentaar van de wagens te laten horen op moment dat die de toeschouwers ook echt passeert. Nu hoorde je commentaar dat sloeg op een wagen die je behalve wanneer je vlak bij de eretribune zat op dat moment niet zag. Ook wordt geadviseerd de afstand tussen de wagens beter in de gaten te houden, te zorgen dat reclamewagens het gezicht op de corsowagens niet beletten en te voorkomen dat er te grote gaten tussen de wagens vallen.

De jury constateerde dat het inbouwen van lampen niet verstorend heeft gewerkt op het totaal beeld van de wagens. Lampen en kabels waren nergens storend aanwezig. Het nieuwe onderdeel Corso by Night is wanneer je er bij betrekt dat dit de eerste keer was bijzonder geslaagd.

De jury riep de corsoclubs op om de beschrijving van de wagens in het corsoboekje meer aandacht te geven. Die kan bij sommige clubs wat pakkender en meer binding hebben met wat de bezoekers te zien krijgen.

Applaus voor de jury

Na deze algemene toelichting werden ieder van de wagens afzonderlijk besproken. Dat gebeurde aan de hand van foto’s. Voor de wagenbouwers was het fijn om uit te leggen waarom bepaalde keuzes, waar de jury een kritische noot bij plaatste, gemaakt zijn. Iedereen vond de terugkoppeling, waar aanwezige juryleden het hunne aan bijdroegen, erg waardevol. Aan het einde van de avond werd de jury beloond met een langdurig applaus voor hun deskundige oordeel waar ieder zijn voordeel voor volgend jaar mee kan doen.

Hierna verzorgde lichtexpert Teus van der Stelt namens de driekoppige verlichtingsjury een terugkoppeling van de speciale verlichtingsjury over het Corso by Night als geheel en het verlichtingsbeeld per wagen. En passant gaf hij ook nog een minicollege verlichtingstechniek. Het Corso by Night bleek een gouden greep en zal een vast onderdeel van het corso blijven. Het was zeker voor een eerste keer prachtig, maar er zijn op verlichtingsgebied nog tal van verbeteringen mogelijk.

Ontwerpersprijs

Elk jaar worden ook ontwerpersprijzen uitgereikt. Tijdens de pauze mochten de ontwerpers van elke corsoclub een stem uitbrengen op een collega (ontwerper) van de grote en jeugdwagens, die de ontwerpersprijs verdiende. Uiteraard mocht daarbij niet op de eigen wagen gestemd worden. De winnaars dit jaar waren David van Doesburg (jeugd Drumpt) en Paul Zwaan (Maas en Waal).

Teamleider jurering George Brand van de stichting 4-Stromenland kan met zijn teamgenoten terug zien op een bijzonder geslaagde avond die zowel voor de jury als de ontwerpers en bouwers heel nuttig en leerzaam was.

zie voor corsobouw Jeugd Drumpt: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/bouw-jeugd-corsowagen-drumpt/

Fruitcorso: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/fruitcorso-stoet-fotoalbum/

Corso by night: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/fruitcorso-by-night-fotoalbum/

Corso zondag: https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/fruitcorso-zondag-fotoalbum/

Fruitcorso veilig:  https://detielenaar.nl/nieuws/2018/09/toekomst-fruitcorso-veilig-gesteld/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights