Werkzaamheden tbv duiker Laan van Westroijen Tiel

Een aannemer vervangt in opdracht van gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland de duiker (waterverbinding) onder de Laan van Westroijen. Tot zondag 4 november heeft dat gevolgen voor het verkeer. Het verkeer (inclusief fietsers/voetgangers) wordt deels omgeleid. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’.

Video:

De werkzaamheden zijn het graven en inrichten van een spoorsingel (waterberging) nabij de Wilglaan / Peppellaan en het verbinden van deze spoorsingel met het bestaande watersysteem. Hiervoor worden twee verbindingen gemaakt onder het spoor door. Daarnaast wordt de bestaande verbinding onder de Laan van Westroijen (nabij hotel/restaurant Van der Valk) vervangen en vergroot.

Programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’
Gemeente Tiel en Waterschap Rivierenland hebben in samenwerking met de bewoners het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’ opgestart met als doel een aantrekkelijke en leefbare wijk, waarin ‘leven met water’ nu en in de toekomst werkelijkheid is.

zie: https://www.tiel.nl/inwoners/spoorsingel-tiel-oost_3856/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights