Plannen voor een nieuw sociaal cultureel centrum en moskee voor Marokkaanse gemeenschap Tiel

Het bestuur van de El Hassanimoskee aan de Tielewaardlaan mist al langer de ruimte om naast de verschillende gebedsdiensten ook andere (culturele) activiteiten te organiseren voor de eigen gemeenschap en de buurtbewoners in Tiel-West bij de moskee aan de Tielerwaardlaan. Er zijn daar te weinig nevenruimten en die zijn ook nog eens veel te klein voor activiteiten voor grotere groepen. Bovendien is de gebedsruimte van de moskee vooral op vrijdag overvol. De zoektocht naar geschikte ruimte leverde tot voor kort niets op totdat het gebouw van de Rotondaschool aan de Maurikstraat leeg kwam. Dat wilde de gemeente met het omliggende terrein verkopen. Het moskeebestuur en de gemeente werden het eens over een verkoopprijs van 570.000 euro. Dat is de getaxeerde waarde van het gebouw en de bijbehorende grond op basis van een sociaal- culturele bestemming. In een voorlopig koopcontract is bepaald dat de verkoop definitief wordt, wanneer de gemeente binnen een jaar de wijziging van het bestemmingsplan rond krijgt. Een van de voorwaarden voor de nieuwe bestemming van de gemeente was namelijk dat het parkeren van auto’s op eigen terrein moest plaatsvinden. Daarvoor is echter wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Nog geen tekening

Mohamed Saddiki is voorzitter van de door het bestuur van de moskee ingestelde bouwcommissie. Hij vertelt: “We willen geen traditionele moskee maar een cultureel centrum waar een gebedsruimte onderdeel van is. In dat centrum moet ruimte zijn voor velerlei activiteiten voor de eigen gemeenschap maar nadrukkelijk ook voor de hele wijk. We denken bijvoorbeeld aan activiteiten voor jongeren en ouderen, huiswerkbegeleiding en nog veel meer. Daarom willen we het gebouw ook pas gaan ontwerpen nadat we met de buurtbewoners gesproken hebben.”

Wethouder Ben Brink: “Omdat er op eigen terrein geparkeerd moet worden, moet het gebouw meer dan een verdieping hoog worden. Als gemeente hebben we bepaald dat de maximale hoogte 12,5 meter mag zijn. Dan past het nog goed in de wijk. Vandaag hebben we in de wijk bij de bewoners een informatiebrief over de plannen laten bezorgen. Daarin staat tevens dat er op dinsdag 16 april een informatiebijeenkomst in de vorm van een inloopbijeenkomst is. Die vindt van 19.00 tot 21.00 uur plaats in het leegstaande schoolgebouw waar het nieuwe culturele centrum gepland is.”

Saddiki: We financieren het nieuwe gebouw met Nederlands geld. Een groot deel brengen we zelf bijeen en we verwachten ook financiële steun van andere Nederlandse Marokkaanse moskeeën. Het is gebruikelijk dat we bij dit soort kostbare plannen elkaar helpen. Wanneer het bestemmingsplan tijdig gewijzigd zal worden, denken we nog enkele jaren nodig te hebben voordat het gebouw er echt staat. De school gaan we slopen en het wordt een geheel nieuw gebouw. Wij vinden het belangrijk om in Tiel-West te bouwen. In die wijk wonen veel Marokkaanse Nederlanders en we zijn in die wijk geworteld. De huidige moskee staat hier al meer dan dertig jaar.” Evenals nu al jaren het geval is bij de huidige moskee, zullen er ook vanaf het nieuwe gebouw geen gebedsoproepen te horen zijn.

Na de eerste informatieve bijeenkomst zullen wijk bewoners vaker geïnformeerd en betrokken worden bij de realisatie van het nieuwe gebouw. Dat zal gebeuren wanneer het eerste ontwerp van het gebouw en de ruimtelijke inpassing klaar is en vervolgens zo vaak als wenselijk blijkt.

De bestaande moskee aan de Tielerwaardlaan zal zodra het nieuwe gebouw klaar is afgestoten worden.

Over de Marokkaanse gemeenschap en de moskee

Er wonen in Tiel ongeveer 2000 Nederlanders van Marokkaanse komaf. De eerste kwamen naar Tiel in de jaren zestig. De grote bedrijven hadden toen een schreeuwend gebrek aan arbeidskrachten, die in Nederland niet te vinden waren. Daarom gingen bedrijven als Daalderop, de Glasfabriek en de Betuwe arbeidskrachten werven in Marokko en Turkije. Marokkanen gingen vooral bij de Betuwe werken. Via gezinshereniging, nieuwkomers en geboorte groeide het aantal Marokkanen tot het huidige aantal. Al gauw ontstond de behoefte aan een geschikte gebedsruimte. De eerste moskee kon dankzij een initiatief en de inzet van een Dominicaanse pater, een makelaar en de directeur van de toenmalige VVV gerealiseerd worden. Die was in de voormalige synagoge waar Turken en Marokkanen ieder een eigen gebedsruimte kregen. Later verhuisden de Turkse gelovigen naar een groot gebouw aan de Koornmarkt en verbouwden de Marokkanen het toenmalige buurthuis, dat eerder het ketelhuis voor de wijkverwarming was aan de Tielerwaardlaan om tot moskee. De vroegere synagoge bleef in gebruik door moslimgroepen uit andere landen en een groep Marokkanen. Momenteel zijn 450 gezinnen lid van de El Hassani moskee aan de Tielerwaardlaan.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights