Servicepunt Thuiswonen

Het is al weer vijf jaar geleden dat het servicepunt Thuiswonen het levenslicht zag. De vrijwilligersorganisatie, startte met een telefonisch informatiepunt voor senioren en mantelzorgers met al hun vragen op het gebied van thuis wonen. Later kwam daar een nieuw initiatief bij. Dat was Automobiel, een betaalbare taxiservice voor iedereen die niet (meer) over een eigen auto beschikt. De Tielenaar was benieuwd hoe het nu met de stichting en het autoproject gaat. U leest het in deze bijdrage.

We beginnen onze informatieve speurtocht bij Yvonne Son-Stolk en Herman Jonkmans. Yvonne is voorzitter van de raad van toezicht en Herman is directeur van de stichting Servicepunt Thuiswonen. Beiden zijn ze evenals overigens de twee andere Tielse leden van de raad van toezicht, Truus Vermeulen en Mark Smits actief in de lokale politiek .

Herman Jonkmans en Yvonne Son-Stolk

Hoe het begon

“Het idee voor het Servicepunt Thuiswonen is afkomstig van No Knubben” vertelt Yvonne Stolk. “No († 22 augustus 2015) was voorzitter van de Tielse afdeling van de Katholieke Bond voor Ouderen. Hij maar ook zijn collega’s van de andere Tielse ouderenbonden kregen veel klachten over het probleem dat veel senioren moeilijk hun weg konden vinden in het woud aan regelingen, voorzieningen en loketten, die voor hen gelden. Er moest een aanspreekpunt komen waar je met al je vragen terecht kon. Dat aanspreekpunt moest laagdrempelig zijn, eenvoudig en goed bereikbaar en geen winstoogmerk hebben. Tevens pleitte No voor het ontwikkelen van betaalbare alternatieven voor de noodzakelijke maatschappelijke voorzieningen, die de overheid schrapte. Knubben benaderde enkele maatschappelijk betrokken mensen uit zijn uitgebreide netwerk om samen te zoeken naar oplossingen. Hij trof het want de mensen die hij benaderde kenden de problematiek binnen de eigen familie of kennissenkring uit eigen ervaring. Al snel werd het Servicepunt Thuiswonen geboren.

Hoe is de werkwijze?

Herman Jonkmans: ”We zijn met financiële hulp van enkele organisaties begonnen met de opzet van een gratis telefonische informatiedienst. Daar kan iedere senior of zijn of haar mantelzorger of hulpverlener informatie inwinnen op een heel breed terrein: Denk daarbij aan diensten voor in huis zoals woningaanpassing, hulp in de huishouding, computerhulp, computerles, klussen en aanpassingen in of aan het huis, tuinonderhoud, problemen met apparatuur maar ook vragen op het gebied van financiën, administratie en belastingzaken. Onze belmedewerk(st)ers hebben allemaal een training gevolgd en beschikken over een uitgebreide documentatie om de meeste vragen zelf direct adequaat te kunnen beantwoorden. Wanneer dat niet lukt neemt onze projectcoördinator, Daniëlle Germans het over. Zij kent de sociale kaart van Tiel bij uitstek en kan terugvallen op een aantal deskundigen zoals een notaris, een bank en tal van maatschappelijke organisaties. In de praktijk kunnen we vrijwel alle vragen binnen 24 uur beantwoorden zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Ook het telefoonnummer is gratis. Natuurlijk kan de uitvoering van sommige diensten wel geld kosten. We zien daarbij wel toe op een billijke prijs en de geleverde kwaliteit. Voor onze inzet en diensten hoeft niet betaald te worden. Natuurlijk attenderen we ook op eventuele subsidiemogelijkheden of financiële bijdragen.”

Automobiel

Yvonne: “Al snel kwamen we er achter dat vervoer in deze regio voor veel ouderen een groot probleem is. Er zijn maar weinig buslijnen en de frequentie van de aanwezige buslijnen is laag. De regiotaxi is een geweldige voorziening maar voor mensen die geen WMO-indicatie hebben blijft die ook al is hij goedkoper dan een ‘gewone’ taxi toch voor veel flink aan de prijs. Vooral bij langere ritten wordt die taxi al snel duur. Bovendien reis je vaak samen met anderen en kan de taxi wat eerder of later komen dan het gewenste tijdstip. Automobiel, zo heet onze vervoersservice, werkt met vrijwillige chauffeurs die met hun eigen auto voor een onkostenvergoeding rechtstreeks van huis naar de gewenste plaats rijden. Weet je trouwens dat de huidige wethouder Ben Brink een van onze eerste chauffeurs was.”

Ben Brink bij de 500ste rit

6000 ritten in 2018

Herman vult aan: “Na een aarzelend begin heeft automobiel een enorme vlucht genomen. Vorig jaar hebben onze vrijwillige chauffeurs maar liefst 6000 ritten gemaakt. We zijn in Tiel begonnen maar bieden ook vervoer aan in de gemeenten Buren en Rhenen. In februari starten we in Ede en we zijn met de gemeenten West Maas en Waal en de pas gevormde gemeente West Betuwe in gesprek over de invoering daar. Regelmatig krijgen we uit heel het land vragen over de het servicepunt Thuiswonen en het automobielproject.”

Financiën

“Automobiel zijn we met een subsidie van de provincie eind 2015 gestart. Voor de provincie speelde dat men slecht renderende en dus uiterst kostbare buslijnen op termijn willen opheffen. Maar dan moet er wel een goed alternatief zijn. De onvermijdelijke kosten, die we hebben, kunnen we betalen uit een kleine bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten en een jaarlijkse bijdrage uit het Regionale Maatschappelijke Fonds van de RABO-bank. Verder hebben we – en daar zijn we heel blij mee – een aantal donateurs en verschillende bedrijven, maatschappelijke instellingen en professionals die ons en de hulpvragers om niet of voor een schappelijke prijs helpen. Voor automobiel betalen gebruikers een abonnementsgeld van 15 euro per jaar. De gemeente Maas en Waal gaat waarschijnlijk de helft van die contributie voor eigen rekening nemen.

Start december 2015

De praktijk

We willen niet alleen met bestuurders van de stichting praten maar ook met de mensen die het allemaal uitvoeren. Het Servicepunt Thuiswonen heeft twee informatiebalies in het eerstelijnscentrum aan de Dodewaardlaan in Tiel. Daar treffen we projectcoördinator Daniëlle Germans. Daniëlle: “Onze helpdesk is op werkdagen van 9.00 tot 21.00 bereikbaar. Van negen tot vijf komt de telefoon hier binnen. In beide gebouwen hebben we een balie waar we de telefoon aannemen maar ook vragen van de talrijke bezoekers van het gezondheidscentrum kunnen beantwoorden. In het huisartsengebouw zijn we trouwens maar tot 13.00 aanwezig.

Is de lijn in gesprek, dan komt er geen ingesproken bericht of keuzemenu maar wordt automatisch doorgeschakeld naar een achterwacht die dienst heeft. Van 17.00 – 21.00 wordt ook doorgeschakeld naar de belmedewerkers die dan vanuit huis dienst hebben. Taxivervoer is zeven dagen per week mogelijk voor zover wij chauffeurs beschikbaar hebben. Tot nu toe was dat altijd het geval. We rijden als regel tot 21.00 uur ’s avonds. We vinden het niet onze taak om mensen met een glaasje teveel op diep in de nacht van een kroeg naar huis te brengen. Wanneer iemand een rit reserveert, zoeken we altijd een chauffeur die het dichts bij woont. Wij rekenen geen voorrijkosten, maar wel 30 cent voor iedere kilometer die de chauffeur moet afleggen. Die betalen de gebruikers van onze taxidienst direct aan de chauffeur. Onze chauffeurs zijn bereid om zonder dat dit extra kost te wachten tot dat een boodschap gedaan is of de dokter bezocht. Wanneer de wachttijd naar verwachting langer dan een uur duurt, gaat de chauffeur naar huis en wordt de retourrit een tweede rit. Als het even kan proberen we voor iedere vervoersvraag een oplossing te vinden. Vandaag is toevallig een chauffeur met mensen naar een uitvaart in Epe. Dat is met openbaar vervoer een lastige reis die veel tijd kost. Onze chauffeur wacht dan natuurlijk tot de plechtigheid en de condoleance na afloop is afgelopen en breng hen dan weer thuis. Op die grote afstanden is Automobiel in vergelijking met het openbaar vervoer wat duurder maar in vergelijking met de taxitarieven verrassend goedkoop. Zeker wanneer je met meer personen reist.”

Danielle in verleg met belmedewerkster en informatrice Glen Middag

Samenwerking

Daniëlle vervolgt: “We werken nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in de gemeenten waar we actief zijn. In Tiel kun je bijvoorbeeld via ons telefonische servicenummer een afspraak maken voor het bezoek van een medewerker van het project ‘Rode Kruis aan huis’. Dat is een project om mensen te helpen om veilig zelfstandig te wonen.

De bezorgdienst van de scootmobielcentrale van Dynamiek is in de zomervakantie en tussen Kerst en Nieuwjaar gesloten. Wij zorgen er dan voor dat mensen die een scootmobiel willen lenen door een van onze chauffeurs naar de stalling gebracht worden en halen hen weer op wanneer de scootmobiel is teruggebracht. De gereden kilometers worden dan door Dynamiek aan ons betaald.” Terwijl we met Daniëlle spreken komt chauffeur Joop Spithoven met zijn auto een mevrouw ophalen die hij naar huis gaat brengen. Een mooi fotomomentje. 

Eerder spraken we ook in het Eerstelijn Centrum met John van Hasselt. John verzorgd niet alleen beldiensten maar is ook enkele dagdelen per week actief als chauffeur. John: “Het is fijn werk. Je kunt met dit werk echt wat voor mensen betekenen. In het eerste lijncentrum zorgen wij als tegenprestatie voor het gebruik van de balie voor de koffie voor de bezoekers, beantwoorden we vragen van de mensen en houden de wachtruimte opgeruimd.

Als chauffeur heeft iedereen wel enkele vaste ‘klanten’. Ik ken een chauffeur, die iedere week met een mevrouw boodschappen gaat doen. We vinden het meestal ook geen probleem om even te wachten bij een boodschap of een bezoek aan een huisarts of polikliniek. Mensen die de weg niet weten in het ziekenhuis breng ik even naar de plaats waar ze moeten zijn. Dat wordt op prijs gesteld. Het is fijn om te helpen.

Vaak vragen mensen naar de chauffeur die ze kennen. Dat lukt niet altijd, want we rijden meestal maar een of enkele dagdelen per week. Sommigen houden ze er met het maken van afspraken rekening mee wanneer ‘hun’ chauffeur dienst heeft. Dit werk is een van de leukste job die ik in mijn leven gedaan heb.”

John van Hasselt achter balie

Andere activiteiten

Yvonne Son-Stolk: “We hebben een geweldig team, dat het leuk vind om zaken te ontwikkelen en uit te voeren waar maatschappelijk behoefte aan is. In 2014 heb ik met een aantal collega-raadsleden het ‘Jaar van de Senioren’ georganiseerd. Een van de activiteiten, De Zomerschool bleek een geweldig succes. Die moest een jaarlijks vervolg krijgen. Onderbrengen bij een lokale welzijnsorganisatie bleek onbetaalbaar. Toen hebben we besloten de activiteit vanuit het servicepunt Thuiswonen voort te zetten. Ik maak samen met enkele anderen het programma en onze projectcoördinator Daniëlle regelt alle praktische zaken. Door de financiële hulp van het Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis kunnen we de cursussen voor een gering bedrag aanbieden. De zomerschool voor senioren voorziet in een geweldige behoefte. Vorig jaar hadden we maar liefst 400 inschrijvingen. Ondertussen zijn we ook met een winterschool begonnen. Herman: “We zijn ook bezig met het aanbieden van een soort robot die op het gebied van communicatie en alarmering heel veel kan en heel gemakkelijk te bedienen is. Maar laten we daar, als we er wat verder mee zijn, maar een keer apart over praten.”

Tot slot van dit lange artikel vermelden wij nog even hoe u met het servicepunt Thuiswonen in contact komt.

Voor alle vragen over services, waar u moet zijn voor voorzieningen, subsidies, bijdragen, problemen met het wonen in- en om het huis als gevolg van het ouder worden, het bestellen van taxiritten of voor zomaar een goed gesprek kunt u op werkdagen tussen 9.00 ’s ochtends en 9.00 uur ’s avonds gratis bellen met 088 700 4100. Meer informatie vindt u op de website http://www.servicepunt-thuiswonen.nl Ook vrijwilligers, die als chauffeur of belmedewerker aan het project willen bijdragen zijn van harte welkom. Het team kan altijd versterking gebruiken. U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u wilt werken.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights