Huub van Heiningen overleden: journalistieke nestor

Huub van Heiningen op 5 juli 2017, tijdens de presentatie van zijn laatste boek in het Regionaal Archief Rivierenland
Huub van Heiningen op 5 juli 2017, tijdens de presentatie van zijn laatste boek in het Regionaal Archief Rivierenland

Huub van Heiningen (1924) is vandaag, 5 juli 2018, plots overleden. Onderweg naar een medische afspraak is hij onwel geworden. In Huub van Heiningen verliest de stad Tiel een groot journalist, productief schrijver van boeken en publicaties, criticaster van het gemeentebestuur en bedreven geschiedvorser. Maar bovenal was hij een aimabel man met een grote kring vrienden en kennissen.

Van Heiningen werkte vanaf de jaren vijftig in de streek, voor onder meer De Gelderlander. Hij was lang chef van de Tielse redactie, begin jaren tachtig provincieverslaggever, maar bovenal een kenner en beschrijver van de historie van het rivierengebied, en de waterstaat. Dijken, kwel en historische watergangen, ijsgang en overstromingen waren zijn specialiteit. Van Heiningen schreef publicaties over onder meer de geschiedenis van de baggerindustrie, schreef en bundelde krantenseries met lange verhalen over het Tielse straatbeeld van weleer, beschreef historie, gebruik en herkomst van vele gebouwen en huizen in de stad en volgde raads- en commissievergaderingen in het gemeentehuis tot het hem fysiek onmogelijk werd. Bij zijn pensionering werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
In de jaren negentig schreef hij voor de krant nog recensies van kinder- en dansvoorstellingen in theater Agnietenhof. Samen met zijn vrouw Truus namen ze er kinderen mee naartoe die anders niet gauw een theater van binnen zouden zien. Truus Boekhout kende er genoeg: ze was onderwijzeres in Tiel-West geweest.
Huub van Heiningen is afkomstig uit een groot gezin in Vreeswijk, net boven de Lek gelegen, zijn vader was kantonnier voor de provincie.
Omdat Huub de wet- en regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening en bouwrecht zo goed kende, nam hij menige zaak op zich om –geheel gratis- processen te voeren voor onder meer de Raad van State en bezwaarcommissies van het provinciebestuur. Hij voerde voor de Milieustichting in de stad processen, maar ook voor huurders van onder meer de Hoogendijkstichting, wier woningen onder hen vandaag verkocht leken te worden. Tot ongenoegen van de hervormde gemeente in de stad, die het geld goed kon gebruiken. Maar het ging hem om rechtvaardigheid en bescherming van de gewone man en vrouw, vanuit de sterk socialistische achtergrond. Daarom ook nam hij voor zijn inspanningen nooit geld of cadeautjes aan. Want ook bouwondernemers en makelaars maakten van zijn historische kennis en groot archief graag gebruik. Van Heiningen publiceerde in 2017 zijn laatste boek over de geschiedenis van de gilden. Ongetwijfeld is het door hemzelf vormgegeven, om zo publicatiekosten te drukken. Veel van zijn boeken werden tegen kostprijs in de verkoop gebracht, hij vond dat iedereen kennis moest kunnen nemen van zijn lokale geschiedenis.
Van Heiningen werkte bij het maken van zijn boeken nauw samen met de Tielse fotograaf Jan Bouwhuis en was samen met hem grondlegger van De Tielenaar. Reden: in het commercieel geweld van kranten en huis-aan-huisbladen was er volgens hem geen onafhankelijke stem meer te horen. Om die reden ook was hij mede-oprichter van raadspartijen ProTiel en Sociaal Tiel. Zijn dwarsheid kwam hem uit de politiek wel eens op kritiek te staan, maar hij had meestal het gelijk aan zijn kant. Menig bestuurder en raadslid raadpleegde hem de afgelopen decennia, want Huub kende iedereen en zijn geschiedenis, en iedereen kende Huub.

 

Huub, bedankt voor al je mooie bijdragen.
Je collega’s en vrienden van de Tielenaar

(kijk op https://detielenaar.nl/author/hvheiningen voor de bijna 200 bijdragen van Huub)

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights