Inloophuis viert dertigjarig bestaan

Het inloophuis bestaat dit jaar dertig jaar. Dat was een feestje waard, vonden bestuur en leiding. Vrijdag was het daarom feest voor de gasten van het inloophuis en zaterdag was iedereen die bij het inloophuis betrokken is welkom in de Sint Maartenskerk. Daar werd teruggekeken op dertig jaar inloophuis, een jubileumboekje gepresenteerd en was er een optreden van het Toverbaltheater uit Beneden-Leeuwen.

Na een welkomstwoord en terugblik is door bestuursvoorzitter Frans van Oostveen het jubileum boekje overhandigd aan burgemeester Beenakker, Seija van den Berg, Emiel en ds. Leen de Ronde.

Het inloophuis doet al dertig jaar iets aan een groot maatschappelijk probleem dat de laatste jaren pas echt in de belangstelling is komen te staan, namelijk eenzaamheid. Vooral voor mensen met een kleine beurs, die door beperkingen, het verlies van een partner of om andere redenen weinig contact hebben, duurt de dag vaak lang. Want mensen hebben mensen nodig. Er zijn in Tiel op het gebied van zorg en welzijn tal van organisaties, die hulp en ondersteuning bieden. Maar te vaak zijn de contactmomenten, als je die al hebt, kort en doelgericht. Ook op de dagopvang is de laatste jaren flink gesnoeid. Je moet een forse verstandelijke of psychische beperking hebben om daar voor in aanmerking te komen. Voor al die anderen is er naast een aantal activiteiten in wijkcentra en ouderenclubs het inloophuis. Al dertig jaar is dat zeven dagen per week open. Het wordt gerund door twee beroepskrachten die samen nog geen volledige arbeidsplaats vullen en dertig vrijwilligers. Iedere dag komen er tussen de vijftien en de dertig gasten. Soms alleen voor de warme maaltijd die twee maal per week aangeboden wordt of de soep met tosti op zaterdag, maar de meesten ook voor het contact met anderen. Ik (Bert Leenders) maakte de teksten voor het jubileumboekje ‘Binnen zonder Kloppen’ en had daardoor de gelegenheid om eens wat dieper in de keuken van het inloophuis te kijken. Tijdens de vele gesprekken die ik voerde trof ik tal van dankbare gasten, die erg blij waren met deze low-budget voorziening in Tiel, trouwe vrijwilligers, die niet alleen veel en goed werk verzetten, maar daar zelf ook veel genoegen aan beleven en betrokken leiding en bestuurders.

Het inloophuis was destijds een initiatief van de hervormde gemeente Tiel – Wadenoijen en wordt al jaren mede gesteund door de Rooms-katholieke kerkgemeenschap. Ook de fusiekerk (PGT) die ontstond door het samengaan van de Gereformeerde, Lutherse, en hervormde gemeenten van Tiel, Drumpt en Wadenoijen zorgt nog steeds voor huisvesting en een belangrijke geldelijke bijdrage. Bestuurlijk gezien valt het inloophuis sinds 2017 onder een aparte stichting, het Diaconaal Centrum Tiel, dat formeel los staat van de kerken, maar wel een initiatief is van de PGT, de katholieke kerkgemeenschap en de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente Tiel, ook wel bekend als de Magnificatkerk. Dat is gedaan om makkelijker subsidies van overheden binnen te halen. De tijd dat de kerken het inloophuis geheel kunnen financieren loopt immers teneinde. Teruggang van het aantal betalende leden en de hoge kosten, zorgen ervoor dat kerken interen op hun vermogen en moeten snijden in hun uitgaven en voorzieningen. Mede daarom werd zaterdag een start gemaakt met het werven van ‘Vrienden van het inloophuis’. meer informatie daarover vindt u binnenkort op de website www.inloophuistiel.nl. Overigens zijn de kerken alleen maar faciliterend. In het inloophuis is iedereen als gast welkom ongeacht leeftijd, cultuur, stemming en (on)geloof.

De foto’s bij dit artikel geven een beeldverslag van de bijeenkomst op 2 juni in de Sint Maartenskerk. Heel verrassend was daar het optreden van het Toverbaltheater. Het Toverbaltheater is een creatieve sociale werkplaats in Beneden-Leeuwen waar ruim veertig mensen met een vaak forse beperking met veel plezier werken. De activiteiten bestaan uit (feest)kleding maken en verhuren, het runnen van een restaurant en een theater en het maken van een interactief totaal theater dat optreedt in het eigen home maar ook ‘in het land’. Een theatervoorstelling bestaande uit vertellingen, toneel, zang, muziek en dans. De voorstelling van bijna een uur voor het inloophuis gezelschap was ontroerend, vrolijk maar ook technisch heel goed en daardoor een absoluut hoogtepunt van de jubileumviering.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights