Oudheidkamer Tiel verlegt haar koers

De Oudheidkamer, de historische vereniging van en voor Tiel en Omstreken is een financieel gezonde vereniging met een, dankzij enkele legaten, groot belegd kapitaal en ongeveer 450 leden. Jarenlang is het kapitaal gegroeid. Tijdens de ledenvergadering van 19 april is er voor gekozen om ongeacht de opbrengst in een bepaald jaar of een conjunctureel moeilijke periode het gebruikelijke beleid en de daarbij behorende uitgaven op peil te houden. Daardoor heeft het bestuur ook in tijden dat het vermogen weinig opbrengt meer ruimte voor het organiseren van verenigingsactiviteiten en om activiteiten die passen bij de doelstelling van de vereniging te subsidiëren.

De Oudheidkamer doet veel voor haar leden

De vereniging doet veel voor haar leden. Voor een bijdrage van slechts 20 euro per jaar krijgen de leden tal van activiteiten en faciliteiten aangeboden.

Het jaarprogramma bestaat ieder jaar uit een groot aantal lezingen met interessante (cultuur)historische onderwerpen, vaak een film, excursies in de regio en daarbuiten en de jaarlijkse van de Capellenlezing in de Tielse raadzaal door inleiders van naam. Daarnaast organiseert de vereniging symposia, maakt ze veel werk van de vijfjaarlijkse lustrumviering en waakt zij over het cultureel erfgoed van Tiel en omgeving. De vereniging brengt driemaal per jaar een full colour magazine uit, ‘de Nieuwe Kroniek’, en geeft zelf boeken uit. Die zijn evenals het magazine (meestal) gratis voor de leden.

Werkgroepen

Werkgroepen zijn actief op het gebied van archeologie, het vastleggen van lokale en regionale historie op papier of digitaal en het behoud van de cultuurhistorie van de stad en omgeving.

De historische werkgroep werkt momenteel aan het aanleggen van een register waarin informatie te vinden is over alle straten zoals herkomst van de straatnaam, bijzondere gebeurtenissen, bekende bewoners e.d. Verder maken de leden regelmatig boeken over aspecten van de lokale geschiedenis, zoals een onlangs verschenen boek over ‘Tiel tijdens de Eerste Wereldoorlog’. De werkgroep inventariseerde ook alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Op de website van de oudheidkamer vindt men ook een link naar een overzicht van alle oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, dat leden van de historische werkgroep samenstelden. Op het programma van de werkgroep staat nu een zevende deel in de reeks ‘Biografische woordenboek van Tiel’ en een publicatie over de ontwikkelingen in Tiel sinds de Tweede Wereldoorlog op tal van terreinen. Dat wordt dus een feest van herkenning.

Een beschrijving van de geschiedenis van Tiel vindt u niet alleen in het door de vereniging uitgegeven standaardwerk ‘De geschiedenis van Tiel’ maar ook in het Kalendarium van Tiel’. Vanaf het jaar 889 kunt u op de website (https://kalendarium.oudheidkamer-tiel.nl) chronologisch maar ook op onderwerp zoeken naar zaken die u interesseren.

De commissie erfgoed waakt over de talrijke monumenten en het cultureel erfgoed van de stad en nabije regio.

De archeologische werkgroep BATO organiseert wekelijks (studie)avonden in een eigen home. De werkgroep heeft een uitgebreide collectie bodemvondsten, een gespecialiseerde bibliotheek en een restauratiewerkplaats. De werkgroep is na enige jaren waarin dit verboden was, weer actief betrokken bij de uitvoering van archeologische onderzoekprojecten. Regelmatig geven leden van de werkgroep gastlessen of practica over archeologie en levert de werkgroep bijdragen voor tentoonstellingen.

De vereniging beschikt over een eigen boekenfonds. Daaruit worden de eigen boekuitgaven gefinancierd, bijdragen gegeven aan boeken die samen met anderen geproduceerd worden en subsidies verstrekt om uitgaven van anderen op cultuurhistorisch gebied mogelijk te maken. Daarnaast stelt de vereniging incidenteel financiële middelen ter beschikking om projecten vanuit de gemeente of de samenleving die passen binnen het aandachtveld van de vereniging financieel mede mogelijk te maken.

Jaarlijks organiseert de vereniging de zogenaamde Van der Capellenlezing in de raadszaal van de gemeente. Op die plaats werd de bekende patriottenvoorman Johan Derk van der Capellen tot den Pol in 1741 geboren.

De vereniging kent ook een erfgoedprijs. Ieder jaar wordt die toegekend aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van het erfgoed in Tiel en omgeving.

Naam

De Oudheidkamer behoort tot de oudste verenigingen van Tiel en is in 1901 opgericht. De belangrijkste activiteit van de eerste jaren was het verzamelen en tentoonstellen van museumstukken uit eigen regio. De ruimte waarin dit gebeurde heette de Oudheidkamer en dat werd ook de naam van de vereniging. Maar de naam dekt de lading al lang niet meer. Daarom is het bestuur op zoek naar een andere naam. Hebt u een goed idee? Laat het de secretaris van de vereniging weten.

Prijs voor beste profielwerkstuk

De meeste leden van de Oudheidkamer zijn niet meer zo jong. Het bestuur wil daarom graag het ledenverstand een beetje verjongen. Het bestuur verwacht niet dat leerlingen van het voortgezet onderwijs massaal lid zullen worden, maar wil ze niettemin graag met de Oudheidkamer in contact brengen. Daarvoor wordt vanaf dit jaar een prijs gegeven voor het beste profielwerkstuk van zowel leerlingen van het VWO als HAVO van het Lingecollege. Donderdag 19 april werden de eerste prijzen uitgedeeld na een zorgvuldige selectie en onderzoekprocedure van alle werkstukken door een jury bestaande uit drie oud-leraren van het Lingecollege. Uitreiking gebeurde door onderwijswethouder Laurens Verspuij. Winnaars waren Melissa van Gompel (HAVO) en Luuk Barbian (VWO). Beiden kregen naast een oorkonde, een geldbedrag van 250 euro en een museumjaarkaart.

Melissa wijdde haar werkstuk aan de actuele woningmarkt en de invloed, die de politiek daarop heeft. In haar 85 pagina’s tellende werkstuk beschrijft zij uitgebreid in een prettige toegankelijke stijl de ontwikkelingen op de woningmarkt en de spelregels, die van toepassing zijn om een hypotheek te krijgen. Ook de hypotheekvormen, standpunten van politieke partijen in Nederland en in Tiel komen aan de orde. Zij concludeert onder meer dat de politiek veel invloed heeft op de ontwikkeling van de huizenprijzen en het woningaanbod.

 

 Luuk gaat helemaal de technische diepte in. Hij beschrijft de lancering van de maanlander Apollo II met de Saturnus V raket, die een shuttle naar de maan bracht die op 20 juli 1969 landde met de astronauten Neil Armstrong en Edwin ‘Buzz’ Aldrin. Ook Luuk weet zijn voor buitenstaanders moeilijk onderwerp helder en toegankelijk te verwoorden. Zijn werkstuk is overigens evenals dat van Melissa erg compleet en vertoont een mooie opbouw. Luuk zal het zeker ver schoppen in de techniek. Daar zijn banen genoeg.

Mijn conclusie na het doorbladeren van de werkstukken: “Het onderwijs in Tiel, is wanneer je naar de kwaliteit van deze werkstukken kijkt zo slecht nog niet.

Volgend jaar wordt ook de MAVO bij het toekennen van de profielprijs van de Oudheidkamer betrokken.

Meer informatie over de Vereniging Oudheidkamer? Kijk op WWW.oudheidkamer-tiel.nl

Daar vindt u naast veel meer informatie over de vereniging ook het nieuwe jaarprogramma en een een uitgebreid digitaal archief met onder andere de complete inhoud van de Nieuwe Kroniek.

 

Hieronder een overzicht van items waar de Oudheidkamer bij betrokken is:

https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2017/06/erfgoedprijs-van-oudheidkamer-tiel-voor-nette-diepeveen/

https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2017/11/tweede-van-der-capellenlezing-raadszaal-tiel-maakt-indruk/

https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2017/11/bijzondere-lezing-jdcp-raadszaal-van-tiel-op-tv-en-internet/

https://detielenaar.nl/opinie/2017/10/verslag-symposium-erfgoedzorg-7-oktober-tiel/

https://detielenaar.nl/dt-adm/post.php?post=10797&action=edit

https://detielenaar.nl/nieuws/2016/11/historische-werkgroep-tiel-presenteert-de-groote-oorlog-en-de-kleine-stad/

https://detielenaar.nl/kunst-cultuur/2016/11/gedenkteken-voor-joan-derk-van-der-capellen-tot-den-pol-stadhuistuin-tiel-onthuld/

https://detielenaar.nl/nieuws/2016/07/historische-werkgroep-tiel-presenteert-overzicht-van-meer-dan-300-oorlogsslachtoffers/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights