Historische Werkgroep Tiel presenteert overzicht van meer dan 300 oorlogsslachtoffers

Door Bert Leenders op zondag 3 juli 2016, geplaatst in Nieuws, Historie.

TIEL Bijna drie jaar hebben leden van de historische werkgroep tot nu toe besteed aan het verzamelen van informatie over alle slachtoffers die tijdens de tweede wereldoorlog direct of indirect om het leven kwamen. Ook streekgenoten die in Tiel het leven lieten en andere slachtoffers uit de directe  omgeving van de stad krijgen aandacht. Vanaf 2 juli 2016 is alle tot nu toe verzamelde informatie op de website wo2.oudheidkamer-tiel.nl  te raadplegen. Tot nu is informatie over 319 mensen uit Tiel en omgeving, die stierven als direct gevolg van de oorlog, op de site geplaatst. Bij slachtoffers van de tweede wereldoorlog denken we meestal aan Joden, militairen,  verzetsstrijder en onschuldigen die uit wraak geëxecuteerd werden. De site laat zien dan er ook heel veel burgerslachtoffers om het leven zijn gekomen. Denk daarbij onder meer aan inwoners die geraakt werden door beschietingen vanuit Wamel, slachtoffers die omkwamen van kou en uitputting tijdens de evacuatie, tewerkgestelden in Duitsland die niet terugkeerden en kinderen die speelden met wapentuig. De site is nog niet compleet en zal de komende jaren regelmatig aangevuld worden met informatie die leden van de werkgroep verzamelen. De samenstellers denken met name dat er zich onder de grote groep Tielenaren die tijdens de evacuatie van Tiel in de laatste oorlogsmaanden stierven verschillende personen als direct gevolg van de oorlog omgekomen zijn. Die namen staan als een aparte groep op de site. De werkgroep hoopt dat er onder de bezoekers  van de site mensen zijn die meer over de doodsoorzaak van die mensen kunnen vertellen. Ook alle informatie over personen die al op de site staan maar ook over ontbrekende slachtoffers is welkom. De werkgroep hoopt daarbij ook op relevant beeldmateriaal, waaronder foto’s van slachtoffers die nu nog vaak ontbreken. Wim Fase, Johan Goossen, Ton de Kok, Pierre van de Schaaf en Jan Vermeulen verzamelden samen met projectleider Emile Smit de informatie. Jan Bouwhuis verleende zijn medewerking als fotoredacteur  en de webmaster van de Oudheidkamer, Dick Buijs, ontwierp en vulde de website.

De afbeeldingen geven een impressie van de bijeenkomst op 2 juli 2016 in de Sint Maartenskerk waarin de site officieel gepresenteerd werd. 

Voor de website:  https://wo2.oudheidkamer-tiel.nl/

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights