Erfgoedprijs van Oudheidkamer Tiel voor Nette Diepeveen

Door Bert Leenders op dinsdag 27 juni 2017, geplaatst in Kunst & cultuur, Nieuws, Foto.

Eenmaal per jaar bekijkt het bestuur van de Oudheidkamer of er mensen of organisaties zijn die in aanmerking komen voor de erfgoedprijs van deze vereniging. Daarvoor moeten zij een bijzondere inspanning geleverd hebben op het gebied van behoud en / of herstel van belangrijk erfgoed. Nette Diepeveen heeft met de restauratie van haar woning Kerkstraat 30-32, het boek dat zij daarover liet verschijnen en het laten verrichten van archeologisch onderzoek een geweldige bijdrage geleverd. Dus werd de erfgoedprijs dit jaar aan haar toegekend.

De woning van Nette ligt pal naast de Sint Caeciliakapel en in sinds 1971 een rijksmonument. Nette kocht het huis in 1979 en heeft het toen sterk verwaarloosde pand heel zorgvuldig laten restaureren. Daarbij zijn vrijwel alle belangrijke historische elementen behouden en voor langere tijd geconserveerd. Het is daardoor en door de ligging naast het eeuwenoude en intieme kloosterkerkje en de fraaie bijpassende tuin een van de mooiste monumenten van Tiel. Door de restauratie is het pand van binnen en van buiten weer in een uitstekende conditie. Nette is erg trots op het resultaat van de restauratie. Gedurende de renovatie gaf het gebouw tal van geheimen prijs maar rezen er ook weer nieuwe vragen. Ook werd zij nieuwsgierig naar de bewoners en hoe en waarvoor het pand dat vermoedelijk in het begin van de zestiende eeuw is gebouwd, werd gebruikt. Het zoekproces dat volgde en voor een belangrijk deel door Huub van Heiningen werd verricht leverde veel informatie op. Het staat allemaal in het boek ‘Het Huijs ende Hoffstatt naest de Cleijne Kerck’ dat in 2012 verscheen toen de restauratie bijna klaar was. Het boek is rijk geïllustreerd met prachtige foto’s van Jeanet van Zandbergen en Jan Bouwhuis en bevat ook tal van reproducties. Huub beschrijft de geschiedenis van het huis, zijn bewoners en het gebruik door de eeuwen heen. Nette nam de beschrijving van de restauratie voor haar rekening en toont de lezer het huis hoe zij het aantrof en het er nu uitziet. En passant komt ook nog een stuk Tielse geschiedenis voorbij. Kenners van de Tielse historie komen veel bekende namen tegen. Want het huis verwisselde regelmatig van eigenaar en bewoners. Er was zelfs een aantal jaren een bierbrouwerij in gevestigd.

Nette wilde ook graag weten wat er onder de vloer verborgen was. Na overleg met de gemeente mochten de amateur-archeologen van BATO, de archeologische werkgroep van de Oudheidkamer,dit onderzoek uitvoeren. Het gewroet onder de weggebroken planken leverde verrassend veel op. Een klein deel van de gevonden voorwerpen bevindt zich in een vitrine in het huis. De rest is ook al grotendeels onderzocht en verhuist straks naar het provinciaal depot. Van het onderzoek is een lijvig rapport gemaakt. Dat rapport werd door leden van de archeologische werkgroep die bij het onderzoek betrokken waren zaterdag 24 juni aan Nette uitgereikt.

Tot haar grote verrassing kreeg ze daarnaast de erfgoedprijs van de Oudheidkamer uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette. De Oudheidkamer reikt de erfgoedprijs uit aan personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor het behoud en herstel van waardevol erfgoed. Eerder werd de prijs toegekend aan woningcorporatie SCW voor de zorgvuldige restauratie en verbouwing van de woningen rond het Badhuisplein.

Juni 2013  Bato aan het werk.Juni 2013 Bato aan het werk.Juni 2013  Bato aan het werk.Juni 2013 Bato aan het werk.

Reacties zijn gesloten.

Geverifieerd door MonsterInsights